Marketing przychodzący – Inbound Marketing

 

Na czym polega Inbound Marketing i dlaczego należy go stosować ?

Inbound marketing, zwany inaczej marketingiem przychodzącym to strategia marketingowa polegająca na tym, żeby potencjalni klienci mogli samodzielnie dotrzeć do informacji na temat danej firmy i oferowanych przez nią produktów. Na marketing przychodzący składa się wiele aspektów, związanych z wykorzystaniem reguł content marketingu, copywritingu, optymalizacji SEO oraz działań PR, z ukierunkowaniem na PR w Internecie. Jest to alternatywna strategia marketingowa w porównaniu do marketingu tradycyjnego, tzw. marketingu wychodzącego (Outbound marketing).

stosuj marketing przychodzącyCoraz częstsze wykorzystywanie narzędzi marketingu przychodzącego wynika ze zmiany preferencji potencjalnych klientów w stosunku do sposobu znajdowania informacji o produkcie. Szereg mocno inwazyjnych form promocji, jak np. telemarketing, mailing elektroniczny, reklama banerowa oraz pop-up zaczyna być źle postrzeganych przez nabywców, którzy często zainteresowani są samodzielnym dotarciem do informacji o produkcie oraz zdobyciem wiedzy w określonej tematyce. Ponadto aktualnie większość informacji jest wyszukiwana w Internecie poprzez wyszukiwarki, media społecznościowe, fora internetowe oraz serwisy contentowe. Tym samym ważne jest, aby właśnie w tych mediach dostępne były informacje na temat firmy i jej oferty, jak również, aby były przekazywane innym użytkownikom, którzy być może także zainteresowani będą pozyskaniem określonych informacji.

W tym zakresie istotne będą takie narzędzia marketingu przychodzącego jak odpowiednia optymalizacja SEO wybranej witryny internetowej oraz stosowanie reguł marketingu treści, dzięki którym wartościowy i odpowiednio przygotowany content stanie sie dostępny dla zainteresowanych. Dodatkowe wsparcie stanowić mogą działania e-PR, dzięki którym w dostępnych mediach mogą być publikowane treści reklamowe, które są odpowiednie merytorycznie a jednocześnie przekazują informacje promujące produkt lub firmę.

Inbound marketing znacząco ułatwia udostępnienie najważniejszych informacji na temat firmy i jej produktów a dzięki różnym narzędziom analitycznym pozwala także mierzyć skuteczność prowadzonej kampanii. Tym samym firma uzyskuje bardzo ważną informacje dotyczącą tego, które informacje są najbardziej wartościowe oraz w jaki sposób docierają do nich potencjalni zainteresowani. Dzięki temu może budować świadomość marki oraz na bieżąco modyfikować prowadzoną aktywność. Ponadto wszystkie te działania prowadzone są w sposób mało inwazyjny, który jest aktualnie preferowany przez potencjalnych klientów.

Marketing przychodzący jest alternatywą dla tradycyjnych form marketingu. Nie oznacza to jednak, że należy zupełnie z nich zrezygnować. Każda branża ma bowiem swoją specyfikę. Produkty specjalistyczne, wolno rotujące wymagają także aktywności handlowej ze strony sprzedawcy, podobnie jak usługi B2B. Niezależnie od tego odpowiednio przygotowana strategia działań w zakresie Inbound marketingu może w bardzo istotny sposób pomóc wspierając aktywność promocyjną stosunkowo niskim kosztem oraz budując świadomość marki wśród potencjalnie zainteresowanych klientów.

 

Marketing przychodzący – strategia czy taktyka ?

Gdyby podejść do zagadnienia w ten sposób, że taktyką nazwać można działania obliczone na konkretny efekt, krótkotrwałe i realizowane w określonych okolicznościach, natomiast za strategię uznajemy szerzej zakrojony i długofalowy plan działań prowadzących do określonego celu, marketing przychodzący z pewnością jest strategią. Nie da się bowiem prowadzić skutecznych działań Inbound marketingowych przy założeniu, że zamierzony efekt chce się osiągnąć tylko tu i teraz.

Marketing przychodzący obejmuje szereg płaszczyzn oraz aktywności poprzez wykorzystanie dostępnych narzędzi promocyjnych. Żeby móc prowadzić skuteczną kampanię Inbound marketingową należy nakreślić długofalowy plan, ukierunkowany na efekt, który chce się osiągnąć. Należy jednak zwrócić uwagę, że marketing przychodzący jest strategią promocyjną, mającą na celu udostępnienie najważniejszych informacji na temat firmy i jej oferty potencjalnym zainteresowanym poprzez wykorzystanie wielu dostępnych mediów promocyjnych oraz wzbudzenie w nich chęci podjęcia decyzji zakupowej. Dzięki temu firma otrzymuje skuteczne wsparcie w promocji swoich produktów, budowaniu świadomości marki, propagowaniu realizowanej aktywności oraz stałym zwiększaniu grupy potencjalnych zainteresowanych.

 

Dlaczego strategia Inbound marketingowa ma charakter długofalowy ?

Otóż przede wszystkim dlatego, że dziś podstawowym medium informacyjnym stał się Internet wraz ze wszystkimi narzędziami, które oferuje. Planując strategię w zakresie marketingu przychodzącego nakreślamy pewne cele, jak np. zbudowanie świadomości marki danej firmy oraz posiadanej przez nią oferty. Tym samym realizując aktywność promocyjną poprzez narzędzia Inbound marketingowe tworzymy wybrane treści, zgodnie z zasadami content marketingu i zamieszczamy je w wybranych mediach. Dodatkowo dbamy o reguły optymalizacji SEO, aby nasze treści były przyjazne dla wyszukiwarek internetowych oraz żeby łatwo było je odnaleźć. Naszą aktywność wspieramy także poprzez działania e-PR oraz publikację artykułów w wybranych serwisach branżowych, jak również poprzez aktywność w mediach społecznościowych i na forach internetowych.

marketing przychodzący - strategia długofalowaKażde z tych działań powoduje, że w sieci Internet sukcesywnie pojawia się coraz więcej informacji na temat danej firmy oraz jej oferty. Ponadto informacje te są dostępne przez cały czas, nie giną (jak np. po dokonaniu emisji reklamy prasowej, kiedy wraz z nowym wydaniem gazety nasza reklama staje się nieaktualna albo po zrealizowaniu wysyłki jednorazowego newslettera, który często ląduje w koszu albo spamie) i pojawia się ich coraz więcej. Dzięki temu stopniowo zwiększamy zasięg dystrybuowanych informacji oraz budujemy rozpoznawalność wybranej organizacji bądź marki produktowej. Informacja zyskuje coraz większy zasięg oraz dodatkowo może być przekazywana przez innych (np. w ramach mediów społecznościowych).

To wszystko sprawia, że im dłużej realizujemy zaplanowaną strategię Inbound marketingową, tym lepszy efekt jesteśmy w stanie uzyskać oraz więcej potencjalnych klientów jest w stanie samodzielnie odnaleźć naszą firmę.

 

Jakie narzędzia wykorzystuje Inbound Marketing ?

Działania w zakresie marketingu przychodzącego realizowane są na co najmniej kilku płaszczyznach, takich jak:

1. odpowiednio zoptymalizowana (zgodnie z regułami SEO) własna witryna internetowa oraz tzw. landing pages

2. tworzenie oraz dystrybucja odpowiednio przygotowanych i zróżnicowanych treści (tekst, prezentacja, film, infografika itp.) – zgodnie z zasadami content marketingu

3. tworzenie odpowiednich komunikatów marketingowych i przekazu reklamowego (zgodnie z zasadami copywritingu)

4. wykorzystanie działań e-PR, w celu publikacji ciekawych artykułów i informacji prasowych w wybranych mediach

5. odpowiedni dobór i wykorzystanie narzędzi SEM, w celu maksymalizacji zasięgu dystrybuowanych informacji.

Oczywiście dobór i zakres zastosowania wskazanych narzędzi marketingu przychodzącego należy traktować zawsze indywidualnie. W tym celu niezbędne jest wcześniejsze rozpoznanie specyfiki produktu, grupy docelowej oraz zdefiniowanie celu, który chce się osiągnąć.