RP CONSULTING

RP CONSULTINGRP CONSULTING działa na rynku od 2006 roku i zajmuje się konsultingiem biznesowym ukierunkowanym na sektor MŚP. Oferowane przez nas usługi doradztwa biznesowego obejmują doradztwo strategiczne oraz doradztwo marketingowe i handlowe, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych form marketingu.

Specjalizujemy się w takich dziedzinach jak:

W zakresie Funduszy Europejskich, w ramach perspektywy finansowej 2007-2013, która dobiegła końca, specjalizowaliśmy się w kompleksowej obsłudze działania  6.1 Paszport do Eksportu, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zarówno jeśli chodzi o dokumenty aplikacyjne  (Plan Rozwoju Eksportu i wniosek o dofinansowanie), jak również usługi pro eksportowe, ukierunkowane na wdrożenie planu rozwoju eksportu, w tym bieżące monitorowanie projektu, jego prowadzenie oraz rozliczanie przyznanego dofinansowania.

W perspektywie finansowej 2014-2020 zajmujemy się obsługą Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR), Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (PO PW) oraz wybranych Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), w szczególności w zakresie projektów ukierunkowanych na internacjonalizację działalności przedsiębiorstw, ale także w kontekście rozwoju inwestycji w MŚP.

Świadczymy usługi dla klientów z całej Polski. Z obsługi RP CONSULTING skorzystało do tej pory wiele firm, zainteresowanych wsparciem doradczym w różnych aspektach funkcjonowania przedsiębiorstwa, a także wprowadzaniem swoich produktów na rynki zagraniczne oraz pozyskaniem dotacji na rozwój eksportu.

Mamy doświadczenie w dziedzinach innowacyjnych oraz w sektorze nowoczesnych technologii.

DANE KONTAKTOWE

RP CONSULTING

ul. Siewna 23a, lok. 79

31-231 Kraków

tel. +48 602 327 850

rpconsulting.pl

biuro(at)rpconsulting.pl

SPRAWDŹ JAK DO NAS TRAFIĆ