POIR – Harmonogram naborów wniosków

Niniejszym prezentujemy planowany harmonogram naborów wniosków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR). Planowany harmonogram naborów wniosków może ulegać zmianom w zależności od decyzji Instytucji Zarządzającej:

1. POIR – Harmonogram naborów wniosków2016:

POIR_2016_harmonogram_V_wersja_27.04.2016

2. POIR – Harmonogram naborów wniosków 2015:

POIR -Harmonogram naboru wniosków 2015 (wer. 2)