e-PR

 

e-PR, czyli prowadzenie działań public relations za pośrednictwem mediów elektronicznych (Internet PR)

e-PR to ogół działań public relations prowadzonych za pośrednictwem mediów elektronicznych. Działania te obejmują m.in. media relations (relacje z mediami), press releases (notki prasowe), newsy, artykuły tematyczne, aktywność na forach oraz w mediach społecznościowych, a także każdą inną aktywność realizowaną za pośrednictwem mediów elektronicznych, mającą na celu zbudowanie bądź poprawienie rozpoznawalności danej marki, produktu bądź firmy.

e-PRProwadząc działania w zakresie e-PR należy w odpowiedni sposób prowadzić relacje z mediami, zbudować bazę portali tematycznych, na których chce się prowadzić aktywność, a także nawiązać współpracę z dziennikarzami zajmującymi się wybraną tematyką. Ze względu na bezpośrednie przełożenie działań w zakresie e-PR na społeczność internetową, często określa się je także mianem Internet PR bądź Internet Public Relations. Głównym celem prowadzenia działań e-PR jest skuteczna komunikacja pomiędzy daną organizacją (np. przedsiębiorstwem) a jej otoczeniem (zewnętrznym i wewnętrznym), która ma za zadanie w sposób planowy i ciągły podnosić rozpoznawalność marki.

Prowadzenie działań w zakresie Internet PR wymaga odpowiedniego doboru narzędzi – tzn. kanałów komunikacji, za pośrednictwem których prowadzone będą relacje z otoczeniem. Można wśród nich wyróżnić np.:

         • webinaria
         • wspołpracę partnerską pod kątem sponsoringu określonych wydarzeń
         • prowadzenie biura prasowego on-line
         • publikację newsów w mediach internetowych
         • wysyłkę newsletterów
         • aktywność w portalach społecznościowych, na forach i blogach

Współczesne działania w zakresie e-PR prowadzone powinny być w porozumieniu z marketingiem treści (content marketing). Obie te dziedziny powinny się wzajemnie uzupełniać, bowiem realizacja działań w zakresie Internet Public Relations, w ramach których uwzględnione zostaną podstawowe zasady marketingu treści powoduje, że oprócz wysokiego poziomu merytorycznego oraz specjalizacji tematycznej publikowanych treści, w tym samym czasie budujemy świadomość marki, produktu oraz wybranej organizacji.

Działania w dziedzinie Internet PR zyskują zatem coraz większe znaczenie. Dziś, kiedy tradycyjne formy reklamy ustępują pola działaniom w zakresie marketingu przychodzącego (Inbound Marketing) – mającym na celu ułatwienie odnalezienia producenta, sprzedawcy lub dostawcy towaru potencjalnym nabywcom, co dzieje się w dużej mierze za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych – poprawnie zaplanowany e-PR zyskuje na znaczeniu, m.in. ze względu na fakt, że prowadzony jest w porozumieniu z marketingiem treści. Tak skorelowane i kompleksowe działania promocyjne w znaczny sposób ułatwiają i przyspieszają skuteczne wypromowanie marki, produktu bądź firmy.

Realizujemy kompleksowe doradztwo marketingowe i PR zarówno w reklamie tradycyjnej (outbound marketing), jak również działania w zakresie Internet PR, obejmujące m.in.:

 • media relations – relacje z mediami
 • press releases – publikację notek prasowych, newsów i artykułów

Zapraszamy do kontaktu.