Doradztwo Biznesowe

W dzisiejszej sytuacji rynkowej doradztwo biznesowe realizowane jest na wielu płaszczyznach. Często – oprócz sfery dotyczącej bezpośredniego rozwoju biznesu – obejmuje także zarządzanie ryzykiem, zarządzanie zmianą, restrukturyzację oraz zmianę funkcjonowania modelu biznesowego od strony formalno-prawnej, a także struktury organizacyjnej.

Oferowane przez nas doradztwo biznesowe ma na celu wsparcie przedsiębiorców z sektora MŚP w podejmowaniu trafnych decyzji, związanych z rozwojem ich firm. Tematyka, w której się specjalizujemy, jest kluczowa dla wyznaczenia odpowiednich kierunków rozwoju prowadzonej przez naszych partnerów biznesowych działalności, a także zweryfikowania oraz zmierzenia efektywności podejmowanej aktywności gospodarczej zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.

Oferowane przez nas doradztwo biznesowe ma na celu optymalizację procesów biznesowych zachodzących w danej organizacji, w celu maksymalizacji przychodów oraz minimalizacji kosztów działalności.

Opracowujemy także dokumenty strategiczne, jak np. biznes plany, strategie marketingowe, plany rozwoju eksportu.

Oferujemy profesjonalne doradztwo biznesowe, ukierunkowane na:

-

 1. biznes plany
 2. strategie marketingowe
 3. plany rozwoju eksportu
 4. analizy rynku i konkurencji
 5. analizy rynków zagranicznych
 6. doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem
 1. product management – zarządzanie produktem, analizy trendów rynkowych, kreowanie i modyfikacja produktów, wprowadzanie nowych produktów do oferty firmy
 2. polityka cenowa – porównanie cen produktów konkurencyjnych, tworzenie oferty cenowej, analiza opłacalności i efektywności, ustalanie optymalnej marży
 3. dystrybucja produktów do nabywcy – współpraca i sprzedaż B2B i B2C, dostarczanie produktu finalnego do nabywcy docelowego
 4. promocja i reklama – analiza skuteczności prowadzonych działań, tworzenie i modyfikacja strategii promocyjnej i budżetów reklamowych, dobór mediów promocyjnych, przygotowanie i wdrażanie kampanii reklamowych.
 5. współpraca w zakresie sprzedaży produktów i usług – planowanie działań, wyszukiwanie partnerów handlowych, budowa struktur sprzedaży, monitorowanie i weryfikacja efektów, prowadzenie zespołów handlowych
 6. negocjacje B2B – prowadzenie spotkań biznesowych, negocjowanie umów i warunków współpracy
 1. wprowadzanie produktów na rynki zagraniczne
 2. analizy i badania rynków zagranicznych
 3. strategie marketingowe i plany rozwoju eksportu
 4. wyszukiwanie partnerów handlowych na wybranych rynkach zagranicznych
 1. prowadzenie działań marketingowych na zlecenie klientów
 2. stanowienie zewnętrznego działu marketingu
 3. maksymalizacja efektów prowadzonych działań marketingowych przy minimalizacji kosztów.

Wszystkie projekty przygotowujemy indywidualnie, uwzględniając specyfikę działalności Klienta w zakresie branży, produktów i usług, a także wielkości przedsiębiorstwa. Oferujemy profesjonalne podejście do tematu, doświadczenie i rozsądne ceny.

Podejmuj trafne decyzje – skorzystaj z usług doradztwa biznesowego !

Zapraszamy do kontaktu.