Doradztwo eksportowe

Ekspansja eksportowa to aktualnie bardzo ważny aspekt planowania rozwoju działalności wielu polskich przedsiębiorców, co powoduje, że wzrasta zapotrzebowanie na doradztwo eksportowe.

Oferowane przez nas usługi w zakresie doradztwa eksportowego ukierunkowane są na rozwój ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorców.

Zrealizowaliśmy w tym zakresie już ponad 100 projektów.

Specjalizujemy się w usługach związanych z:

 • przygotowaniem kompleksowej strategii internacjonalizacji
 • pozyskaniem dofinansowania na rozwój eksportu
 • prowadzeniem i rozliczaniem projektów
 • realizacją usług pro-eksportowych (wyszukiwanie partnerów handlowych, analizy rynku i konkurencji, bazy danych itp.)

Usługi te realizujemy nieprzerwanie od 2009 roku.

W dzisiejszych realiach rynkowych internacjonalizacja odgrywa coraz ważniejszą rolę, a zatem coraz więcej polskich przedsiębiorców z różnych branż zainteresowanych jest sprzedażą swoich produktów lub usług na rynkach zagranicznych. Wynika to z faktu, iż w wielu branżach Polska postrzegana jest jako dostawca wysokiej jakości produktów, jak również z tego, że oferta polskich przedsiębiorców postrzegana jest jako bardzo konkurencyjna cenowo w wielu krajach.

Realizowane przez nas doradztwo eksportowe obejmuje szereg działań, mających na celu przygotowanie oraz wdrożenie kompleksowej strategii, związanej z wprowadzeniem określonych produktów bądź usług na wybrane rynki zagraniczne, a także analizą potencjału wybranych krajów docelowych ekspansji.

Fundusze Europejskie 2014-2020Oferowane przez nas doradztwo eksportowe obejmuje w szczególności takie aspekty jak:

Usługi w zakresie doradztwa eksportowego realizujemy kompleksowo:

 1. planujemy i wdrażamy ustalone działania w zakresie internacjonalizacji
 2. pozyskujemy dofinansowanie z Funduszy Europejskich na realizację wybranych projektów.

Dla każdego przedsiębiorcy szczególnie istotne jest odpowiednie zaplanowanie strategii działalności na rynkach zagranicznych, w związku z powyższym usługa opracowania kompleksowego planu rozwoju eksportu (strategii internacjonalizacji) przygotowywana jest zawsze indywidualnie. Jej zakres merytoryczny często jest zróżnicowany, gdyż w odmienny sposób traktują go poszczególne programy, w ramach których można współfinansować rozwój eksportu z Funduszy Europejskich 2014-2020.

Przykładowa strategia internacjonalizacji może zawierać poniższe zagadnienia:

 • analizę aktualnej sytuacji przedsiębiorcy w odniesieniu do planowanej ekspansji
 • analizę pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem oferowanych produktów lub usług
 • opracowania dotyczące wyboru rynków docelowych działalności eksportowej
 • analizy i badania wybranych rynków docelowych ekspansji
 • analizy SWOT dla eksportu danych produktów bądź usług na poszczególnych rynkach zagranicznych
 • zaplanowanie strategii marketingowej (produkt, cena, promocja, dystrybucja)
 • zaplanowanie budżetu marketingowego
 • zaplanowanie harmonogramu wdrażania strategii eksportowej

Jesteś zainteresowany usługami w zakresie doradztwa eksportowego ?!

Skontaktuj się z nami i zapytaj o szczegóły – Zapraszamy do kontaktu.