Doradztwo marketingowe i handlowe

Doradztwo marketingowe ukierunkowane jest na zaplanowanie, zoptymalizowanie i wdrożenie skutecznych działań marketingowych w danej firmie. Produktem podstawowym przeprowadzonej usługi konsultingowej jest kompletna strategia marketingowa danej organizacji, która następnie podlegać będzie wdrożeniu i weryfikacji z punktu widzenia przynoszących efektów.

Skuteczne doradztwo marketingowe ukierunkowane jest na wszystkie zagadnienia z punktu widzenia formuły 4xP. W tym zakresie oferowane przez nas doradztwo marketingowe ukierunkowane jest na:

1. zarządzanie produktem:

 • kreowanie produktów i wprowadzanie na rynek
 • analiza cyklu życia produktu
 • weryfikacja i modyfikacja produktów funkcjonujących na rynku

2. kształtowanie polityki cenowej:

 • analiza rynku pod kątem cen w danym segmencie produktowym
 • kształtowanie polityki cenowej na bazie trendów rynkowych
 • analiza cen produktów konkurencyjnych

3. polityka dystrybucyjna:

 • analiza polityki dystrybucyjnej w danym segmencie rynku/segmencie produktowym
 • planowanie modelu dystrybucji dostosowanego do wybranych grup produktowych

4. promocja i reklama, która jest zagadnieniem bardzo szerokim i obejmuje takie aspekty jak np.:

 • analiza polityki promocyjnej stosowanej w danym segmencie rynku/segmencie produktowym
 • analiza dotychczasowej polityki promocyjnej stosowanej w danej organizacji
 • planowanie i wdrażanie działań promocyjno-reklamowych na wszystkich płaszczyznach (ATL, BTL, Outdoor, PR Internet, SEO/SEM, Inbound Marketing)
 • weryfikacja skuteczności prowadzonych działań promocyjnych

Doradztwo marketingowe może być realizowane kompleksowo w zakresie wszystkich aspektów formuły 4 x P, jak również może dotyczyć jedynie wybranych zagadnień. Najczęściej doradztwo marketingowe skupia się na konsultingu w zakresie prowadzenia działań promocyjnych i reklamowych, także w zakresie promocji wizerunkowej – PR (Public Relations). W tym zakresie doradztwo marketingowe ma za zadanie przede wszystkim zweryfikować dotychczas prowadzone działania promocyjne, zweryfikować ich efekty, zaproponować optymalizację i modyfikację w aspekcie skutecznej promocji i reklamy poprzez przygotowanie strategii, a następnie wdrożyć zaplanowaną strategię i zweryfikować osiągnięte efekty.

Strategia w zakresie promocji i reklamy powinna zawierać takie elementy jak:

 • analiza dotychczasowych działań wraz z podsumowaniem i analizą efektów
 • zaplanowanie kompleksowych działań promocyjnych na istotnych płaszczyznach (ATL, BTL, Outdoor, Internet, PR)
 • dobór optymalnych dla danej organizacji działań i wyborze mediów reklamowych
 • przygotowanie budżetu promocyjnego oraz media planu
 • zaplanowanie harmonogramu wdrażania poszczególnych działań

Oferujemy także wsparcie w zakresie planowania i realizowania działań w zakresie aktywnej sprzedaży produktów. Działania te obejmują m.in.:

 • wyszukiwanie potencjalnych partnerów handlowych na rynku polskim oraz za granicą
 • prowadzenie spotkań handlowych i negocjacji w imieniu naszych klientów
 • współpracę przy budowie działu sprzedaży oraz zarządzaniu jego pracą
 • analizę efektywności prowadzonych działań
 • wdrażanie działań kontrolujących i monitorujących pracę handlowców.

Skorzystaj z usług doradztwa marketingowego i handlowego !

Zapraszamy do kontaktu.