Doradztwo strategiczne

Doradztwo strategiczne obejmuje zespół kompleksowych działań doradczych, mających na celu zaplanowanie, zoptymalizowanie oraz zmodyfikowanie strategii funkcjonowania danego przedsiębiorstwa, a następnie wdrożenie procesów optymalizacyjnych. Dobrze zaplanowana i wdrażana strategia rozwoju to kluczowa kwestia, o której powinni pamiętać wszyscy menedżerowie, zwłaszcza dziś, kiedy coraz trudniej jest pozyskiwać nowych klientów, firmy poszukują nowych rynków zbytu i dodatkowych źródeł finansowania swojej działalności, a wszystkie wydatki są dokładnie analizowane i w wielu kwestiach ograniczane. Wiele firm boryka się także z utrudnieniami formalno-prawnymi, których świadomość oraz wyeliminowanie w znaczny sposób ułatwia prowadzenie biznesu.

Dla wszystkich podmiotów gospodarczych oferujemy specjalistyczną obsługę w zakresie doradztwa strategicznego, ukierunkowaną na:

  • analizę efektywności aktualnie funkcjonującego modelu biznesowego w najważniejszych aspektach
  • przeprowadzenie analizy rynku i konkurencji branżowej
  • zaplanowanie i wdrożenia działań optymalizujących procesy biznesowe w danej organizacji
  • zaplanowanie/zmodyfikowanie i wdrożenie strategii marketingowej
  • zaplanowanie/zmodyfikowanie i zaimplementowanie efektywnej struktury sprzedaży
  • prowadzenie negocjacji z partnerami handlowymi/dostawcami/odbiorcami
  • koordynowanie i wdrażania zaplanowanych działań w uzgodnionym czasie – Interim Management
  • przygotowanie dokumentów strategicznych (biznes plany, strategie marketingowe, plany rozwoju eksportu)
  • pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania w oparciu o dotacje bezzwrotne

Skuteczne doradztwo strategiczne ma na celu optymalizację procesów biznesowych w danej organizacji oraz zaplanowanie i wdrożenie zespołu działań ukierunkowanych na maksymalizację efektów i minimalizację kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Doradztwo strategiczne – oprócz zaplanowania skutecznych działań – wiąże się także z ich wdrożeniem, stąd też istotne aspekty dotyczą bieżących działań w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Dlatego też w naszej ofercie znajduje się tzw. Interim Management, czyli czasowe, zdefiniowane do wskazanego celu i zakresu, działanie zewnętrznego managera wewnątrz danej organizacji, ukierunkowane na osiągnięcie konkretnych, ustalonych rezultatów biznesowych oraz oparte na wzajemnej współpracy pomiędzy stronami.

Specjalizujemy się w optymalizacji procesów biznesowych, ukierunkowanych na internacjonalizację działalności, wprowadzanie produktów na rynki zagraniczne oraz kompleksowe doradztwo eksportowe.

Skorzystaj z naszej oferty w zakresie doradztwa strategicznego !

Zapraszamy do kontaktu.