Fundusze Europejskie

Pozyskujemy dofinansowanie z Funduszy Europejskich oraz prowadzimy projekty dla naszych Klientów.

Nasza oferta, związana z pozyskiwaniem i obsługą dofinansowania z Funduszy Europejskich obejmuje: pozyskiwanie dofinansowania oraz pełną obsługę projektów z programów w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 – PO IR, PO PW, RPO (w ramach przewidzianych konkursów).

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dofinansowania na internacjonalizację działalności !

Sprawdź dotacje eksportowe przewidziane w ramach perspektywy finansowej 2014-2020

Fundusze Europejskie 2014-2020 – obsługujemy wybrane projekty, prowadzone w ramach poniższych Programów Operacyjnych:

W ramach obsługiwanych projektów:

  • przygotowujemy dokumentację aplikacyjną (wnioski o dofinansowanie, biznes plany, strategie eksportowe)
  • prowadzimy projekty oraz kontakty z instytucjami w imieniu wnioskodawców
  • weryfikujemy dokumenty oraz rozliczamy przyznane dofinansowanie (wnioski o płatności pośrednie oraz końcowe)
  • współpracujemy z Beneficjentami przy wdrażaniu wybranych działań, np. związanych z rozwojem eksportu (wyszukiwanie partnerów handlowych, opracowanie koncepcji wizerunku itp.)