Fundusze Europejskie – pozyskiwanie i rozliczanie dotacji unijnych

Pozyskujemy dofinansowanie z Funduszy Europejskich, rozliczamy dotacje unijne oraz prowadzimy projekty dla naszych Klientów.

- przygotowujemy wnioski o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami

- opracowujemy strategie internacjonalizacji

- przygotowujemy wnioski o płatność (rozliczanie dotacji unijnych).

Nasza oferta, związana z pozyskiwaniem i rozliczaniem dotacji unijnych obejmuje: kompleksowe przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej związanej z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach wybranego programu (wniosek o dofinansowanie + załączniki), a następnie – po uzyskaniu dofinansowania dla danego projektu – współpracę związaną z rozliczaniem dotacji unijnej.

Obsługujemy dotacje z Programów Operacyjnych Krajowych i Regionalnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 – PO IR, PO PW, RPO.

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dofinansowania na internacjonalizację działalności !

Sprawdź dotacje eksportowe przewidziane w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 !

Obsługujemy wybrane projekty, realizowane w ramach poniższych Programów Operacyjnych:

W ramach obsługiwanych projektów:

  • przygotowujemy dokumentację aplikacyjną (wnioski o dofinansowanie, biznes plany, strategie eksportowe)
  • prowadzimy projekty oraz kontakty z instytucjami finansującymi w imieniu Wnioskodawców/Beneficjentów
  • weryfikujemy dokumentację projektową związaną z ponoszonymi wydatkami (dokumenty księgowe, zamówienia/umowy współpracy)
  • pomagamy w realizacji procedury dotyczącej zamówień w projekcie (wybór wykonawcy, upublicznianie zamówień)
  • oferujemy rozliczanie dotacji unijnych (przygotowujemy wnioski sprawozdawcze, o płatności pośrednie oraz końcowe)
  • współpracujemy z Beneficjentami przy wdrażaniu wybranych działań, np. związanych z rozwojem eksportu (strategie internacjonalizacji, usługi doradcze w zakresie umiędzynarodowienia, wyszukiwanie partnerów handlowych, opracowanie koncepcji wizerunku itp.)

Zadzwoń, zapytaj, sprawdź !