Referencje

Specjalizujemy się w obsłudze projektów ukierunkowanych na rozwój eksportu:

Usługi w tym zakresie realizujemy od roku 2009 - od momentu, kiedy pojawiły się pierwsze programy wspierające rozwój eksportu dla polskich przedsiębiorstw. Na swoim koncie mamy ponad 100 projektów, związanych z pozyskaniem i rozliczeniem dofinansowania na rozwój eksportu.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym doświadczeniem i referencjami.

I. Perspektywa finansowa 2007-2013 – poznaj zrealizowane projekty i udzielone nam referencje !

II. Perspektywa finansowa 2014-2020:

1. Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

  • opracowanie wymaganej strategii/planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa
  • pozyskanie dofinansowania na wdrożenie opracowanej strategii
  • prowadzenie projektów i rozliczanie dofinansowania

faro hartmannstyler Formedkominusinterkraztoptextiltps

 

2. Działanie 1.4 Internacjonalizacja Przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.4.A Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020:

  • opracowanie planu rozwoju eksportu:

anegis

3. Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go To Brand, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

  • pozyskanie dofinansowania
  • prowadzenie projektów i rozliczanie dofinansowania
  • przygotowanie usługi doradczej w zakresie umiędzynarodowienia

rehabed  Szyszka Sunwear  interkraz 

Diagnosis

FormedInfimed

DOH

tearsoftime

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         PERSPEKTYWA 2014-2020 – WYBRANE REFERENCJE PISEMNE:

HartmanTopTextil_minFaro_minSinco_GTB_min2diagnosis_minstyler_min

formed_min interkraz_min