Referencje

Specjalizujemy się w obsłudze projektów ukierunkowanych na rozwój eksportu:

 • opracowujemy plany rozwoju eksportu / strategie eksportowe / modele biznesowe internacjonalizacji
 • pozyskujemy dotacje na rozwój eksportu
 • prowadzimy projekty i rozliczamy przyznane dofinansowanie
 • realizujemy usługi doradcze i działania proeksportowe

Usługi w tym zakresie realizujemy od roku 2009 - od momentu, kiedy pojawiły się pierwsze programy wspierające rozwój eksportu dla polskich przedsiębiorstw. Na swoim koncie mamy ponad 100 projektów, związanych z pozyskaniem i rozliczeniem dofinansowania na rozwój eksportu.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym doświadczeniem i referencjami.

I. Perspektywa finansowa 2007-2013 – poznaj zrealizowane projekty i udzielone nam referencje !

II. Perspektywa finansowa 2014-2020:

1. Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 • opracowanie wymaganej strategii/planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa
 • pozyskanie dofinansowania na wdrożenie opracowanej strategii
 • prowadzenie projektów i rozliczanie dofinansowania

faro hartmannstylertoptextil

tps

kominus

2. Działanie 1.4 Internacjonalizacja Przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.4.A Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020:

 • opracowanie planu rozwoju eksportu:

anegis

3. Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go To Brand, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

 • pozyskanie dofinansowania
 • prowadzenie projektów i rozliczanie dofinansowania
 • przygotowanie usługi doradczej w zakresie umiędzynarodowienia

rehabed   DiagnosistearsoftimeDOHInfimed

PERSPEKTYWA 2014-2020 – WYBRANE REFERENCJE PISEMNE:

Faro_min

Sinco_GTB_min2diagnosis_min HartmanTopTextil_minstyler_min