Archiwa tagu: Go To Brand 2018

Go To Brand 2018, 3.3.3 PO IR – wyniki konkursu nr 4 w roku 2018

Informujemy, iż w dniu 21.08.2018 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) opublikowała listę projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach poddziałania 3.3.3 PO IR Go To Brand dla konkursu nr 4/2018.

Wszystkie listy projektów rekomendowanych do dofinansowania dla każdego z konkursów w ramach poddziałania 3.3.3 PO IR Go To Brand dostępne są na stronach PARP.

W konkursie Go To Brand 2018 (konkurs nr 4/2018):

1. w Generatorze Wniosków złożono 666 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 275 356 118,28 zł:

 • 208 wnioski na kwotę 85 350 037,12 zł dla projektów zlokalizowanych w woj. mazowieckim,
 • 458 wniosków na kwotę 190 006 081,16 zł dla projektów zlokalizowanych w woj. innych niż mazowieckie.

2. dofinansowanie uzyskało:

 • 111 wniosków na kwotę 45 905 661,63 zł dla projektów zlokalizowanych w woj. mazowieckim
 • 271 wniosków na kwotę 105 453 578,76 zł dla projektów zlokalizowanych w woj. innych niż mazowieckie.

Jest nam niezwykle miło poinformować, iż wśród projektów rekomendowanych do dofinansowania w niniejszym konkursie znalazły się także projekty przygotowane przez RP CONSULTING.

Tym bardziej jest nam miło, iż pomimo faktu, iż zasady naboru dla konkursu Go To Brand w roku 2018 zostały mocno zmienione w stosunku do roku 2017 (ze względu na wprowadzenie tzw. kwot ryczałtowych) wykazaliśmy się 100% skutecznością w pozyskiwaniu dofinansowania w ramach poddziałania 3.3.3 PO IR, Go To Brand w konkursie nr 4/2018.

Prowadzimy kompleksową obsługę projektów w ramach poddziałania Go To Brand, 3.3.3 PO IR:

 • pozyskaliśmy dofinansowanie dla projektów Go To Brand w konkursach w roku 2016, 2017 i 2018
 • prowadzimy pełną obsługę projektów dla każdego z w/w konkursów
 • rozliczamy przyznane dofinansowanie dla projektów Go To Brand:
 1. rozliczanych na zasadach standardowych – na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków, zgodnie z procedurą zamówień
 2. rozliczanych na podstawie tzw. kwot ryczałtowych
 • jesteśmy skuteczni !
 • posiadamy udokumentowane doświadczenie poparte referencjami naszych Beneficjentów !
 • jesteśmy konkurencyjni cenowo !

Skontaktuj się z nami i zapytaj o ofertę współpracy !

Wszystkich zainteresowanych współpracą, zapraszamy do kontaktu.

Go To Brand 2018 – konkurs ogłoszony !

Go To Brand 2018 - dofinansowanie na rozwoj eksportuInformujemy, że w dniu 1 marca 2018 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs nr 4 w roku 2018 dla poddziałania GO TO BRAND – 3.3.3 PO IR – WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH

SPRAWDŹ WYNIKI KONKURSU ! >>>

Nabór wniosków w terminie: od 04 kwietnia 2018 r. do 08 maja 2018 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Go To Brand 2018 – Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu: dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorcy realizujący projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach objętych programem promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych i/lub uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji, w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

Go To Brand 2018 – Rodzaje podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie: wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy i prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Go To Brand 2018 - Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 30 000 000 zł;

2) zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 120 000 000 zł.

Go To Brand 2018 - Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku:

Go To Brand 2018 - dofinansowanie na rozwoj eksportua) jednego programu promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych wynosi 500 000 zł,

b) co najmniej dwóch programów promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych wynosi 1 000 000 zł,

c) branżowego programu promocji wynosi 1 000 000 zł,

d) branżowego programu promocji i co najmniej jednego programu promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych wynosi 1 000 000 zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:

1) w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego – do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych;

2) w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego oraz pomocy de minimis na sfinansowanie pozostałych kosztów projektu – do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych;

3) w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci tylko pomocy de minimis w zakresie kosztów projektu:

- do 60% – dla średniego przedsiębiorcy;

- do 75% – dla małego przedsiębiorcy;

- do 80% – dla mikroprzedsiębiorcy z województwa mazowieckiego;

- do 85% – dla pozostałych mikroprzedsiębiorców.

Go To Brand 2018 - Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania:

a) koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie,

b) koszty usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy,

c) koszty szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy,

d) koszty podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju,

e) koszty transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych,

f) koszty rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego,

g) koszty reklamy w mediach targowych,

h) koszty udziału w seminariach, kongresach i konferencjach,

i) koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej,

j) koszty informacyjno-promocyjne projektu. Szczegółowe informacje na temat kosztów oraz działań promocyjnych podlegających dofinansowaniu znajdują się w Regulaminie konkursu, w szczególności w § 5. Zasady przeprowadzania konkursu Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów oraz przeprowadzania konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – 80 dni od dnia zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie.

NOWOŚĆ: Możliwość rozliczania wydatków w projekcie metodą uproszczoną – na podstawie kwot ryczałtowych

Dokumentacja konkursowa

Pełna treść ogłoszenia o naborze

Go To Brand 2018, 3.3.3 PO IR – pula 150 mln zł na rozwój eksportu

Informujemy, iż w dniu 16 listopada 2017 r. ukazał się Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2018 rok.

Harmonogram przewiduje w roku 2018 nabór do poddziałania 3.3.3 PO IR Go To Brand:

 • Planowane ogłoszenie konkursu Go To Brand 2018: 1 marca 2018 r.
 • Planowane rozpoczęcie naboru wniosków dla Go To Brand 2018: 4 kwietnia 2018 r.
 • Planowane zakończenie naboru wniosków dla Go To Brand 2018:  8 maja 2018 r.

point to virtual graphJak wskazuje harmonogram naboru wniosków na rok 2018 łączna, orientacyjna pula środków przewidziana na dofinansowanie projektów w ramach konkursu Go To Brand 2018 wynosi 150 mln złotych.

Pozyskaj dofinansowanie na rozwój eksportu !

Oferujemy kompleksowe usługi związane z obsługą projektów 3.3.3 PO IR Go To Brand:

- pozyskiwanie dofinansowania

- prowadzenie projektów i rozliczanie dofinansowania

Poznaj najważniejsze informacje i zasady dla poddziałania 3.3.3 PO IR Go To Brand

Sprawdź nasze realizacje i referencje

Zapraszamy do kontaktu !