Działanie 2.4 – Współpraca gospodarcza i promocja

Wsparcie internacjonalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) dla województwa opolskiego, lata 2014-2020 przewidziane jest poprzez Działanie 2.4 – Współpraca gospodarcza i promocja.

Działanie 2.4 – Współpraca gospodarcza i promocja – Główne typy przedsięwzięć:

  • wsparcie opracowania nowych modeli biznesowych MSP,w tym strategii dla działań międzynarodowych, otwierania nowych kanałów biznesowych, dywersyfikacji geograficznej lub sektorowej;
  • wsparcie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i międzynarodowym;
  • promocja przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, m.in. w targach, pokazach technologii, jedynie jako mniejsza część projektu, znajdująca uzasadnienie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub wprowadzonym nowym modelu biznesowym

Działanie 2.4 – Współpraca gospodarcza i promocja – Planowany harmonogram naborów na rok 2015:

III kwartał 2015 r.

Działanie 2.4 – Współpraca gospodarcza i promocja – kwota przeznaczona na konkurs: 17,4 mln PLN