Maski ochronne

Maski ochronne służą m.in. do zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej, zgodnie z zaleceniami, w celu minimalizacji ryzyka zakażenia COVID-19, ochrony przed drobnoustrojami, ale także w celu ochrony przed wdychaniem różnego rodzaju zanieczyszczeń, pyłów czy smogu.

Podstawowy podział masek ochronnych wyróżnia:

 • maski medyczne – zgodnie z normą medyczną EN 14683:2019+AC:2019 – “Maski medyczne – Wymagania i metody badań”
 • półmaski filtrujące – zgodnie z europejską normą zharmonizowaną PN-EN 149+A1:2010 (EN 149:2001+A1:2009) – “Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami — Wymagania, badanie, znakowanie”

Oferujemy profesjonalne maski ochronne – półmaski filtrujące FFP2 i FFP3. 

 • Reprezentujemy markę BHR Health Care w bezpośrednich kontaktach z klientami B2B
 • Dzięki nam nabywasz produkty bezpośrednio od właściciela marki BHR Health Care w cenach producenta (nie jesteśmy pośrednikiem)

Posiadamy w ofercie półmaskę filtrującą FFP2 bez zaworu, która jest jednocześnie MASKĄ MEDYCZNĄ IIR (model TX-N01 / BHR) – PRODUKT O PODWÓJNEJ KWALIFIKACJI !

 1. środek ochrony indywidualnej kategorii III (ŚOI)
 2. wyrób medyczny klasy I (MASKA MEDYCZNA, IIR)

Dostępne produkty – maski ochronne / półmaski filtrujące klasy FFP2 i FFP3

Jesteś zainteresowany zakupem certyfikowanych masek ochronnych ?!

sprzedaz@bhr.com.pl

Tel. 602 327 850

Maski ochronne – podstawowe informacje

Maski ochronne mają różne przeznaczenie, stąd też używa się ich w odmienny sposób.

Maski ochronne dzieli się ze względu na stopień właściwości filtrujących i kształt.

W celach ochrony dróg oddechowych są stosowane m.in.:

 • maseczka chirurgiczna,
 • maska N95
 • półmaski filtrujące FFP1, FFP2, FFP3

Półmaski FFP1, FFP2 i FFP3 to europejskie odpowiedniki amerykańskich masek N95. 

Porównanie najważniejszych cech poszczególnych rodzajów masek zawarte zostało w tabeli – plik do pobrania:

Maseczki medyczne (tzw. chirurgiczne)

Podstawowym i najczęściej stosowanym rodzajem masek ochronnych są maseczki medyczne jednorazowego użytku (tzw. chirurgiczne). Nie filtrują one jednak powietrza, a jedynie stwarzają fizyczną barierę pomiędzy błonami śluzowymi a potencjalnym zanieczyszczeniem. Zapewniają zatem ochronę przed zakażeniami przenoszonymi drogą kropelkową – chronią głównie otoczenie przed wydzielinami z dróg oddechowych użytkownika.
Maseczki chirurgiczne chronią przed większymi cząsteczkami, o średnicy powyżej 1 mikrometra (μm), a nie przed samymi wirusami o średnicy mierzonej w nanometrach (w przypadku koronawirusa jest to 60–140 nm). Stanowią jednak skuteczną barierę dla aerozoli, w których mogą być obecne wirusy.

Standardy takich masek określa europejska norma medyczna EN 14683, zgodnie z którą maski medyczne dzielą się na 3 typy pod względem skuteczności filtracji bakterii (współczynnik BFE):

 • typ I (skuteczność filtracji bakterii (BFE) ≥ 95),
 • typ II (skuteczność filtracji bakterii (BFE) ≥ 98)
 • typ IIR (skuteczność filtracji bakterii (BFE) ≥ 98 + dodatkowo odporność na przesiąkanie).

Jednorazowe maski medyczne (chirurgiczne) nabierają wilgoci, w związku z czym nie nadają się do długiego noszenia. Powinny zatem być zdejmowane po kilkunastu minutach od założenia i wyrzucane. Osoby chore powinny nakładać takie maseczki antywirusowe, by zapobiegać rozpylaniu wirusa, znajdującego się w mikrokroplach pary wodnej, podczas mówienia czy kaszlu. Należy jednak pamiętać, że maski chirurgiczne nie zapewniają pełnej szczelności, ponieważ są luźno dopasowane do twarzy.

Ponadto jednorazowe maski medyczne (chirurgiczne) nie filtrują wdychanego powietrza. Taką możliwość oferują dopiero profesjonalne półmaski filtrujące.

Maski medyczne (chirurgiczne) a półmaski filtrujące – podstawowe różnice

Główna różnica pomiędzy maseczkami chirurgicznymi a półmaskami filtrującymi polega na tym, że spełniają inne zadania. Maski chirurgiczne są zaprojektowane przede wszystkim w celu ochrony otoczenia przed wydzielinami z dróg oddechowych użytkownika, natomiast półmaski filtrujące mają za zadanie chronić użytkownika przed otaczającym go środowiskiem.

Ponadto należy zwrócić uwagę na techniczne różnice pomiędzy oboma rodzajami masek – jak poniżej.

Maski chirurgiczne:

 • są luźno dopasowane, zakrywają nos i usta,
 • zaprojektowane z myślą o ochronie w jedną stronę, w celu wychwytywania płynów ustrojowych “opuszczających” użytkownika – przykładowo, maska noszona podczas zabiegu chirurgicznego, ma zapobiec efektom kaszlu, kichania itp. personelu medycznego, chroniąc przed nimi wrażliwego pacjenta,
 • w przeciwieństwie do panujących przekonań, maski chirurgiczne zasadniczo nie są przeznaczone do ochrony użytkownika,
 • zdecydowana większość masek chirurgicznych nie ma przypisanej klasy ochrony (np. NIOSH lub EN)

Półmaski filtrujące:

 • są ściśle dopasowanymi maskami, mającymi na celu szczelną ochronę twarzy i dróg oddechowych,
 • maski oddechowe bez zaworów zapewniają dobrą dwukierunkową ochronę, filtrując zarówno dopływ, jak i odpływ powietrza,
 • są zaprojektowane tak, aby chronić użytkownika (przy prawidłowym noszeniu), zgodnie z klasą ochrony maski.

Źródło: opracowanie na podstawie: “Maski chirurgiczne kontra koronawirus”, Wydział Doskonalenia Zawodowego Komendy Stołecznej Policji 2020

Maski medyczne (chirurgiczne) – przeznaczenie

Jednorazowe maseczki chirurgiczne powstały z myślą o ochronie personelu medycznego oraz osób narażonych na wdychanie pyłów i innych zanieczyszczeń zawieszonych w powietrzu.
Maski tego typu mają za zadanie tworzyć fizyczną barierę pomiędzy ustami i nosem użytkownika a potencjalnymi zanieczyszczeniami w najbliższym otoczeniu.

Maseczki medyczne (chirurgiczne) przeznaczone są do ochrony przed kroplami lub cząstkami o średnicy większej niż 100 mikrometrów (1 μm to jedna milionowa metra, kiedyś określana też nazwą mikron). Dla porównania wirus SARS-CoV-2 ma średnicę od 60 do 140 nanometrów (1 nm to jedna miliardowa metra), a więc jest o wiele mniejszy. Koronawirus jest w stanie przeniknąć, niestety, przez maskę chirurgiczną. Dlatego też rolą tej maski jest nie tyle filtrowanie powietrza, co ochrona twarzy przed kroplami śliny i tzw. aerozolu, wydobywających się z ust i nosa chorej osoby podczas kaszlu czy kichania lub niektórych procedur medycznych

Maseczki medyczne (chirurgiczne) jednorazowe produkowane są z włókniny polipropylenowej (2-3 warstwy). Mają postać prostokąta z zakładkami lub fałdkami. Do utrzymywania ich na głowie służą gumki albo troki zawiązywane z tyłu głowy. Maski chirurgiczne są bezzapachowe, dobrze przepuszczają powietrze i nie utrudniają oddychania, a ponadto umożliwiają w miarę ścisłe dopasowanie do twarzy. Różnią się między sobą grubością, a więc i zdolnością do ochrony. Jednak należy mieć na uwadze, że im grubsza maska, tym trudniej jest przez nią oddychać.

Maski chirurgiczne mają zatem spełniać dwie podstawowe funkcje:

 • prawidłowo noszone blokują krople mogące zawierać bakterie i wirusy, uniemożliwiając im dotarcie do ust i nosa noszącego maskę, a w przypadku noszenia ich przez osobę chorą zmniejszają rozprzestrzenianie się bakterii i wirusów podczas kaszlu i kichania
 • noszone przez personel medyczny niwelują możliwość przeniesienia śliny i innych wydzielin z dróg oddechowych na pacjenta.

Maska chirurgiczna skutecznie blokuje krople i większe cząstki, nie filtruje jednak ani nie blokuje bardzo małych cząstek, które mogą znaleźć się w powietrzu podczas kaszlu, kichania lub niektórych zabiegów medycznych. Maski chirurgiczne nie zapewniają również pełnej szczelności z powodu luźnego dopasowania do twarzy.

Możliwe jest jednak połączenie maski medycznej (typ IIR), zgodnej ze standardem medycznym EN 14683:2019+AC:2019 oraz półmaski filtrującej, zgodnej z europejską normą zharmonizowaną PN-EN 149+A1:2010 (EN 149:2001+A1:2009).

Tego typu produkt – półmaska filtrująca FFP2, będąca jednocześnie WYROBEM MEDYCZNYM klasy I (maska medyczna, typ IIR) daje zdecydowanie większą ochronę zarówno dla użytkownika, jak i osób w jego bezpośrednim otoczeniu. 

Półmaski filtrujące

Półmaski filtrujące należą do grupy wyrobów nazwanych środkami ochrony indywidualnej kategorii III.

Jak wskazano w poradniku UOKiKKupujemy półmaski filtrujące_poradnik dla konsumentów: środki ochrony indywidualnej to urządzenia lub wyposażenie przewidziane do noszenia bądź trzymania przez użytkownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń, które mogą mieć wpływ na jego bezpieczeństwo lub zdrowie.

Kategoria III oznacza wyroby o złożonej konstrukcji. Środki ochrony indywidualnej o konstrukcji złożonej są przeznaczone do ochrony przed zagrożeniem życia lub zagrożeniami, które mogą powodować ciężkie i nieodwracalne uszkodzenie ciała lub utratę zdrowia, w tym zmiany chorobowe, których skutków według producenta użytkownik nie jest w stanie stwierdzić w odpowiednim czasie.

Ich bezpieczeństwo i spełnianie obowiązujących wymagań techniczno-prawnych potwierdza producent podczas procedury oceny zgodności, sporządzając dokumentację techniczną, wystawiając deklarację zgodności i nanosząc na półmaski filtrujące oznaczenie CE.

WAŻNE: Ocena zgodności – proces wykazujący, czy zostały spełnione określone przepisami wymagania odnoszące się do produktu, procesu, usługi, systemu osoby lub jednostki.

Wymagane szczegóły dotyczące półmasek określa europejska norma zharmonizowana PN-EN 149+A1:2010 (EN 149:2001+A1:2009) „Sprzęt ochrony układu oddechowego. Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami. Wymagania, badanie, znakowanie”.

Głównym zadaniem półmasek filtrujących jest ochrona układu oddechowego użytkownika przed zanieczyszczeniami zawieszonymi w powietrzu (Kupujemy półmaski filtrujące_poradnik dla konsumentów). Są to unoszące się w powietrzu tzw. drobne pyły (cząstki) o średnicy nie większej niż 2,5 mikrometra (tysięcznej części milimetra), zwanych PM2,5, lub pyły z grupy PM10 (o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów). Pyły PM2,5 zawierają m.in. związki siarki i azotu, metale ciężkie oraz amoniak, zaś pył PM10 składa się z mieszaniny cząstek substancji organicznych i nieorganicznych, zawieszonych w powietrzu. Pył zawieszony może zawierać substancje toksyczne takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (np. benzo/a/piren), metale ciężkie oraz dioksyny i furany.

Maski ochronne – półmaski filtrujące wykonane są z materiału o bardzo gęstym splocie oraz dodatkowo zwykle zawierają filtr oczyszczający. Najczęściej wykonane są z 4 lub 5 warstw. Filtrują one wdychane i wydychane powietrze, dzięki czemu zatrzymują w/w szkodliwe substancje, chroniąc tym samym osobę noszącą maskę.

Półmaski filtrujące klasy FFP2 i FFP3 mogą być także pomocne z punktu widzenia minimalizowania transmisji koronawirusa, a tym samym minimalizowania ryzyka zakażenia COVID-19.

Półmaski filtrujące – rodzaje

Jak wskazano w Poradniku UOKiK, półmaski filtrujące dzielimy na trzy klasy, ze względu na:

oznaczając odpowiednio symbolem: FFP1, FFP2 i FFP3.

Dodatkowo półmaski filtrujące mogą być przeznaczone do:

 • jednorazowego użytku, co oznacza się literami NR (półmaska jednorazowego użytku, przeznaczona do noszenia przez maksymalnie 8 h, nie należy jej zakładać ponownie); 
 • lub wielokrotnego użytku, oznaczane literą (zasadniczo przeznaczona do noszenia przez maksymalnie 48 h)

WAŻNE: Po literach NR nie powinno być żadnych oznaczeń, które miałyby sugerować liczbę użycia półmaski, gdyż została ona wyprodukowana i oznaczona przez producenta jako półmaska filtrująca do jednorazowego użytku. Należy pamiętać, że takiej półmaski nie można użyć drugi raz. W instrukcji dostarczanej przez producenta często możemy spotkać się z określeniem, że półmaska może być używana tylko przez jedną zmianę roboczą, co oznacza maskę jednorazowego użytku, w przeciwieństwie do półmasek filtrujących wielokrotnego użytku, oznaczanych jako półmaski filtrujące przeznaczone do użytku dłużej niż przez jedną zmianę roboczą.

Ponadto niektóre półmaski filtrujące oznakowane są literą D, co oznacza, że półmaska filtrująca pozytywnie przeszła badanie na zatkanie pyłem dolomitowym (czyli test sprawdzający jak półmaska funkcjonuje w zapylonym otoczeniu).

Oznaczenie to stanowi opcję w przypadku półmaski filtrującej jednorazowego użytku, natomiast jest obowiązkowe dla półmasek filtrujących wielokrotnego użytku. Półmaski filtrujące z takim oznaczeniem powinni wybierać użytkownicy, którzy chcą pracować przez dłuższy czas w zapylonym pomieszczeniu, np. podczas remontu domu.

WAŻNE: Oznaczenie literą D nie jest zależne od klasy ochrony półmaski. Jeżeli półmaski przeszły pozytywnie test zatkania dolomitem, oznaczenie to powinno widnieć nie tylko na samej półmasce, ale również na opakowaniu zbiorczym półmasek filtrujących.

Półmaski filtrujące – klasy FFP1, FFP2, FFP3

Europejska norma zharmonizowana PN-EN 149+A1:2010 (EN 149:2001+A1:2009) „Sprzęt ochrony układu oddechowego. Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami. Wymagania, badanie, znakowanie” wyróżnia 3 klasy półmasek filtrujących.

Różnią się one granicą maksymalnego przecieku wewnętrznego (czyli nieszczelności wynikającej z niecałkowitego przylegania maski do skóry oraz przepuszczania powietrza przez zawór wydechowy).

 • Dla maski FFP1 granica maksymalnego przecieku wewnętrznego wynosi 25%
 • dla maski FFP2 – 11%,
 • natomiast dla maski FFP3 – 5%.

Poszczególne oznaczenia półmasek informują o:

 • FF – część twarzowa filtrująca półmaski
 • P – filtr
 • 1, 2, 3 – poziom ochrony filtra (od najniższego)

Dodatkowo oznaczenia NR, R, D – jak wyjaśniono powyżej.

Ponadto oznaczenia P1, P2 i P3 informują o klasie skuteczności filtracyjnej – opracowano wytyczne doboru klasy ochronnej filtrów i półmasek filtrujących stosowanych do ochrony przed bioaerozolem w zależności od wielkości cząstek i grupy ryzyka zawodowego, w których ustalono:

 1. półmaski FFP1 (półmaski o niskiej skuteczności) – dla bioaerozolu, którego cząstki mają wielkość powyżej 1 μm i zaliczany jest do 1. grupy ryzyka
 2. półmaski FFP2 (półmaski o średniej skuteczności) – dla bioaerozolu, którego wielkość cząstek zawiera się w przedziale <1 μm ; 0,5 μm ≥ i zaliczany jest do 1. lub 2. grupy ryzyka
 3. półmaski FFP3 (półmaski o najwyższej skuteczności) – dla bioaerozolu, którego wielkość cząstek zawiera się w przedziale <0,5
  μm ; 0,3 μm≥ i zaliczany jest do 3. grupy ryzyka.

Skrót FFP pochodzi od angielskiego „filtering face piece”.

Poszczególne klasy półmasek różnią się efektywnością filtracji oraz całkowitym przeciekiem wewnętrznym. Efektywność filtracji wynosi odpowiednio (rozumiana przez usuwanie x% wszystkich cząstek o średnicy 0,3 mikrometra lub większej):

 • dla FFP1minimum 80%, co oznacza, że poziom penetracji przez cząstki szkodliwe przenoszone drogą kropelkową wynosi maksymalnie 20%
 • dla FFP2minimum 94%, co oznacza, że poziom penetracji przez cząstki szkodliwe przenoszone drogą kropelkową wynosi maksymalnie 6%
 • dla FFP3minimum 99%, co oznacza, że poziom penetracji przez cząstki szkodliwe przenoszone drogą kropelkową wynosi maksymalnie 1%.

Oznaczenia masek różnią się w zależności od kraju produkcji. W Chinach stosuje się oznaczenie KN, natomiast w USA – N (N95, N99, N97). Amerykańskie CDC do użytku medycznego podczas pandemii koronawirusa zaleca maskę N95, która pod względem stopnia zatrzymywania cząsteczek jest zbliżona do maski FFP2. Maska N95 zatrzymuje minimalnie 95% cząstek, a maska N99 – 99% cząstek.

Określenia efektywności filtracji dokonuje się przy użyciu cząstek o średnicy 0,3 mikrometra, ponieważ cechują się one największą zdolnością penetracji. Badania dowodzą, że maski FFP2, mające filtrować co najmniej 94%, w praktyce filtrują od 94% aż do 99%.

Półmaski filtrujące FFP2 oraz FFP3 w kontekście redukowania transmisji koronawirusa okazują się niemal tak samo skuteczne.  

Maski ochronne / Półmaski filtrujące FFP2 i FFP3 – różnice 

Półmaski filtrujące FFP2 i FFP3 zostały zaprojektowane tak, by dokładnie przylegały do twarzy, a całość wdychanego powietrza przechodziła tylko i wyłącznie przez filtr. W niektórych maskach umieszczony jest także zawór ułatwiający wydychanie powietrza. Obecność zaworu umożliwia także usuwanie pary wodnej, dzięki czemu maseczka pozostaje sucha przez długi czas.  

Maskę można nosić jedynie do momentu jej zawilgotnienia, ponieważ wilgoć sprzyja rozwojowi drobnoustrojów chorobotwórczych stanowiących zagrożenie dla zdrowia użytkownika. Wyposażenie maski w zawór wydłuża dopuszczalny czas jej noszenia.

Problemem jest jednak to, że maski z zaworem nie filtrują powietrza wydychanego, a jedynie wdychane. Zapewniają przez to jedynie jednostronną ochronę użytkownika, a w przypadku osoby chorej stanowią zagrożenie dla innych. Maski z zaworem, w kontekście Covid-19, powinny być stosowane jedynie przez personel medyczny mający styczność z osobami chorymi. Pozostali użytkownicy powinni wybierać maski bez zaworu, filtrujące zarówno powietrze wdychane, jak i wydychane, stanowiące obustronną ochronę. 

Półmaski filtrujące FFP2 są określane jako przeciwpyłowe lub antysmogowe. Charakteryzują się wysoką skutecznością przeciwdrobnoustrojową. Dla celów ograniczenia transmisji wirusa SARS-CoV-2 rekomendowane jest stosowanie właśnie tych masek, ponieważ zapewniają optymalny stopień ochrony zarówno zwykłym użytkowników, jak i lekarzom

Półmaski filtrujące FFP3 nazywane są antywirusowymi, antybakteryjnymi. Maski FFP3 są w stanie zatrzymać ponad 99% cząstek. Dotyczy to bakterii, wirusów, a także szkodliwych pyłów. Stosowanie masek tego typu rekomendowane jest dla personelu medycznego bezpośrednio narażonego na kontakt z osobami chorymi lub potencjalnie zakażonymi

Określenia efektywności filtracji dokonuje się przy użyciu cząstek o średnicy 0,3 mikrometra, ponieważ cechują się one największą zdolnością penetracji. Badania dowodzą, że maski FFP2, mające filtrować co najmniej 94%, w praktyce filtrują od 94% aż do 99%. Maski FFP2 oraz FFP3 w kontekście redukowania transmisji koronawirusa okazują się niemal tak samo skuteczne. 

Wybierając maski ochronne, warto zwrócić uwagę także na inne oznaczenia umieszczane na maskach, w szczególności znak CE (z 4-cyfrowym numerem uprawnionej jednostki notyfikowanej) – produkt został poddany procedurze oceny zgodności, co gwarantuje spełnienie wymagań techniczno-prawnych.

Półmaski filtrujące – oznakowanie / oznaczenie

Jak wskazano w poradniku UOKiK – Kupujemy półmaski filtrujące_poradnik dla konsumentów – na opakowaniu półmaski filtrującej i na samej półmasce powinny znaleźć się następujące informacje:

 • oznaczenie producenta (nazwa lub znak handlowy);
 • typ maski (np. półmaska filtrująca do ochrony przed cząstkami);
 • numer i rok publikacji normy, którą producent zastosował w procedurze oceny zgodności (w przypadku półmasek filtrujących –
  PN-EN 149+A1:2010 (EN 149:2001+A1:2009));
 • symbole określające jej klasę ochrony (FFP1, FFP2, FFP3), np. FFP2 R D.

W przypadku użycia piktogramów, producent powinien je wyjaśnić.

Obok ww. informacji, które powinny być umieszczone przez producenta, zarówno na półmasce filtrującej, jak i na jej opakowaniu, dodatkowo na opakowaniu półmaski filtrującej powinny być umieszczone następujące informacje:

 • co najmniej rok końca okresu przechowywania półmaski filtrującej; koniec okresu przechowywania może być naniesiony w postaci piktogramu,
 • informacja „Patrz informacje dostarczone przez producenta” podana w języku polskim lub w postaci piktogramu,
 • zalecane przez producenta warunki przechowywania (co najmniej temperaturę i wilgotność) lub odpowiedni piktogram,
 • opakowanie półmasek filtrujących, które pozytywnie przeszły badanie zatkania pyłem dolomitowym, powinno być dodatkowo oznakowane literą D. Ta litera powinna następować po oznakowaniu klasyfikacyjnym.

Przy zakupie półmasek filtrujących należy zwrócić uwagę, czy są one oznakowane znakiem CE.

UWAGA: Oznakowanie znakiem CE powinno nastąpić po uprzednim przeprowadzeniu procedury zgodności przez uprawnioną jednostkę notyfikowaną – co zawsze należy sprawdzić, aby mieć pewność, że nabywamy produkt certyfikowany !

Dlatego też na półmaskach za znakiem CE umieszcza się także 4-cyfrowy numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej (wskazanej w rejestrze), uczestniczącej w procedurze zgodności i uprawnionej do notyfikacji środków ochrony indywidualnej, zgodnie z Art. 17, ust. 3. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz. U. UE L 81/51 z 31.03.2016 r.).

Od 21 kwietnia 2019 r. do obrotu na obszarze Unii Europejskiej mogą być wprowadzane tylko te środki ochrony indywidualnej (ŚOI), które spełniają zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i zdrowia  zawarte w powyższym Rozporządzeniu.

Ponadto należy zwrócić uwagę czy na opakowaniu i półmasce filtrującej została umieszczona nazwa producenta, a także klasa ochrony (np. FFP1, FFP2 lub FFP3). Po klasie powinien znaleźć się symbol informujący czy półmaska jest jednorazowego czy wielokrotnego użytku (NR lub R). Litera D jest umieszczana w oznakowaniu półmaski jedynie, jeżeli półmaska pozytywnie przeszła badania na zatkanie pyłem dolomitowym. Nie jest to badanie obowiązkowe i nie zależy od klasy ochrony półmaski filtrującej. Przykład oznakowania półmaski klasy 2 jednorazowego użytku: FFP2 NR D.

UWAGA: aktualnie na rynku dostępne są często półmaski filtrujące, które oferowane są jako półmaski FFP2, natomiast formalnie nie są one maskami FFP2, gdyż nie posiadają certyfikatów zgodności wydanych przez uprawnioną jednostkę notyfikowaną, co oznacza, że żadna uprawniona jednostka notyfikowana dla tej grupy produktów nie potwierdziła, że półmaski te przeszły pozytywnie badania i spełniły wymagane dla klasy ochrony FFP2 parametry. Dotyczy to w szczególności produktów oznaczonych jako KN95, które nie posiadają wymaganych oznaczeń na półmasce i jej opakowaniu.

Jak długo można nosić maski ochronne?

Półmaski filtrujące FFP2 i FFP3 posiadają specjalne oznaczenia określające, czy mamy do czynienia z maseczką jednorazową (NR – NonReusable), czy wielokrotnego użytku (R – Reusable).

 • W przypadku masek jednorazowych (NR) rekomendowany czas użycia wynosi do 8 godzin.
 • Dla masek wielokrotnego użytku (R) jest to zazwyczaj do 48 godzin.

Co ważne, aby ponownie założyć maseczkę wielokrotnego użytku, należy ją odpowiednio zdezynfekować. Dekontaminację maseczki można przeprowadzić z użyciem promieniowania UV-C lub nadtlenku wodoru. Jest to jednak procedura trudna do przeprowadzenia w warunkach domowych. W badaniach naukowych udowodniono, że na tego typu powierzchniach koronawirus utrzymuje się do 3 dni. Maseczkę należy więc odłożyć w bezpieczne miejsce na co najmniej 72 godziny.

Przeznaczenie półmasek filtrujących

Dla ochrony personelu medycznego powinno stosować się półmaski klasy FFP2 oraz FFP3.

Maski ochronne (półmaski filtrujące FFP3) wykorzystywane powinny być jedynie przez lekarzy, pielęgniarki i inny personel medyczny mający bezpośredni kontakt z osobami chorymi lub podejrzanymi o zakażenie wirusem. W ich przypadku konieczna jest wysoka ochrona osobista. Używanie tego typu masek przez osoby nieprzeszkolone może stanowić zagrożenie dla ich zdrowia, gdyż w sposób znaczący utrudniają oddychanie.

Maski ochronne (półmaski filtrujące FFP2)wystarczające dla większości społeczeństwa, ponieważ zapewniają optymalny stopień ochrony.

Podstawowym produktem zalecanym w celu minimalizacji ryzyka zakażenia COVID-19 jest półmaska filtrująca FFP2 bez zaworu, która w przypadku tego konkretnego modelu maski (TX-N01 / BHR) jest równocześnie MASKĄ MEDYCZNĄ, IIR (o potwierdzonej raportem z badań skuteczności filtracji bakterii (BFE) >99%)

Powyższe zdecydowanie wyróżnia ten model maski spośród produktów konkurencyjnych, gdyż jest to rozwiązanie unikalne na rynku (certyfikowana półmaska filtrująca FFP2 w stylistyce typowej półmaski, będąca jednocześnie WYROBEM MEDYCZNYM zgodnym z europejską normą EN 14683). Ponadto – dzięki temu, że ta maska ochronna jest wyrobem medycznym klasy I, zarejestrowanym w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych – jest sprzedawana ze stawką VAT 8%, co czyni ją tańszą w zakupie detalicznym.

Jesteś zainteresowany zakupem certyfikowanych masek ochronnych ?!

ZAPRASZAMY !

sprzedaz@bhr.com.pl

Tel. 602 327 850