Półmaska filtrująca FFP2 – MASKA MEDYCZNA typ IIR

Półmaska filtrująca FFP2 NR bez zaworu (model: TX-N01 / BHR) z certyfikacją CE z uprawnionej jednostki notyfikowanej (nr 2163).

Produkt o PODWÓJNEJ KWALIFIKACJI !

 1. środek ochrony indywidualnej kategorii III (ŚOI) – zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r.w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG
 2. wyrób medyczny klasy I (MASKA MEDYCZNA, IIR) – zgodnie z Dyrektywą Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r., dotyczącą wyrobów medycznych

Najwyższej klasy półmaska filtrująca FFP2 będąca jednocześnie WYROBEM MEDYCZNYM – zgodna z normami:

 • PN-EN 149+A1:2010 (EN 149:2001+A1:2009) – Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami – Wymagania, badanie, znakowanie
 • EN 14683:2019+AC:2019 – Maski medyczne – Wymagania i metody badań

Półmaska filtrująca FFP2 bez zaworu (model TX-N01) – opis produktu

Profesjonalna półmaska filtrująca FFP2 NR (bez zaworu) z certyfikacją CE z uprawnionej jednostki notyfikowanej

Dodatkowo zgodna z normą medyczną !

 • Stanowi wyrób medyczny klasy I
 • oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III

Rodzaj produktu: NAJWYŻSZEJ KLASY półmaska filtrująca będąca jednocześnie WYROBEM MEDYCZNYM:

 • Z REGULOWANYM KLIPSEM NA NOS
 • oraz TAŚMAMI ZAUSZNYMI
 • ZGŁOSZONA DO URPL (VAT 8%).
 • skuteczność filtracji bakterii (BFE) > 99% (min. 98% wymagane dla maski medycznej, typ IIR)

Skład produktu: 5-warstwowa włóknina, 43 % non-woven fabric / 28,5 % melt-blown fabric / 28,5 % hot-air cotton;

Przeznaczenie: Półmaska filtrująca do ochrony układu oddechowego. Półmaska nie powinna być używana w środowisku o stężeniu tlenu poniżej 19.5%.

Półmaska przeznaczona do użytku podczas jednej zmiany.

Pakowana pojedynczo w higieniczne i estetyczne woreczki jednorazowe zawierające wszelkie niezbędne oznaczenia o klasie FFP2, numerze jednostki notyfikowanej, normie wymaganej dla półmasek filtrujących oraz zgodności ze standardem medycznym i typem maski medycznej IIR –
oznaczenia w języku polskim oraz angielskim / 20 szt. w kartoniku zbiorczym

DOKUMENTACJA MASKI

 • Deklaracja zgodności
 • Certyfikaty CE wydane przez uprawnioną do certyfikacji środków ochrony indywidualnej (w tym półmasek filtrujących) jednostkę notyfikowaną (nr 2163) – badanie typu UE (moduł B) i ZGODNOŚĆ Z TYPEM W OPARCIU O WEWNĘTRZNĄ KONTROLĘ PRODUKCJI ORAZ NADZOROWANE KONTROLE PRODUKTU W LOSOWYCH ODSTĘPACH CZASU (moduł C2)
 • TEST RAPORT z przeprowadzonych badań – potwierdzający klasę maski FFP2
 • TEST RAPORT z przeprowadzonych badań – potwierdzający spełnienie normy medycznej EN 14683:2019+AC:2019 dla maski IIR
 • potwierdzenie rejestracji w URPL

dostępna na życzenie.

Jesteś zainteresowany zakupem tej certyfikowanej maski ochronnej ?!

sprzedaz@bhr.com.pl

Tel. 602 327 850

Sprawdź też inne półmaski filtrujące w ofercie !