Półmaska filtrująca FFP2 z zaworem /FFP2 z zaworkiem

Półmaska filtrująca FFP2 z zaworem (model ABJ-9518FC / BHR) o podwyższonej jakości. TEST RAPORT z Państwowego Instytutu Badawczego – Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, ponadto CE z polskiej jednostki notyfikowanej – PRS S.A. (nr jednostki 1463).

Wykonana z 4-warstwowej włókniny z filtrem z tkaniny. Pełne oznaczenie każdego egzemplarza oraz jego dezynfekcja UV na etapie produkcyjnym. Pakowane pojedynczo w woreczki strunowe z zawartymi oznaczeniami klasy, numerem jednostki notyfikowanej PRS S.A. oraz instrukcją obsługi, dodatkowo 30 szt. w kartoniku w całości w języku polskim / 720 szt. w kartonie zbiorczym.

Półmaska filtrująca FFP2 z zaworkiem z regulowanym klipsem na nos i zaworem z żelem silikonowym.

Zgodna z normą: PN-EN 149+A1:2010 (EN 149:2001+A1:2009).

półmaska filtrująca FFP2 z zaworem (model ABJ-9518FC) - BHR
półmaska filtrująca FFP2 z zaworem (model ABJ-9518FC) – BHR

Półmaska filtrująca FFP2 z zaworem (model ABJ-9518FC) – szczegółowy opis produktu:

PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP2 NR (MODEL: ABJ-9518FC) Z ZAWORKIEM ORAZ TAŚMAMI ZAUSZNYMI

Spełnia wymagania normy zharmonizowanej: PN-EN 149+A1:2010 (EN 49:2001+A1:2009).

Jest zgodna z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenie dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Jednostka notyfikowana Polski Rejestr Statków S.A., al. Gen. Józefa Hallera 126, 80-416 Gdańsk, Polska, nr jednostki notyfikowanej – 1463, przeprowadziła badanie typu UE (moduł B) i wydała certyfikat badania typu UE nr: CW/PPER/11/05/2020 z dnia 06.05.2020r.

Maska ABJ-9518FC została poddana procedurze oceny zgodności z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji oraz nadzorowane kontrole produktu w losowych odstępach czasu (moduł C2), pod nadzorem w/w jednostki notyfikowanej, która wydała certyfikat zgodności z typem (moduł C2) nr: CW/PPER/58/07/2020 z dnia 09.07.2020r.

Rodzaj produktu: NAJWYŻSZEJ KLASY środek ochrony osobistej – półmaska filtrująca:

  • FFP2 NR Z ZAWOREM WYPEŁNIONYM ŻELEM SYLIKONOWYM;
  • Z REGULOWANYM KLIPSEM NA NOS;
  • Z WYGODNYMI TAŚMAMI ZAUSZNYMI;
  • DEZYNFEKOWANA UV NA ETAPIE PAKOWANIA;
  • PAKOWANA POJEDYNCZO W SOLIDNY WOREK STRUNOWY; ZAPEWNIAJĄCY BEZPIECZEŃSTWO PRZECHOWYWANIA;
  • PEŁNE OZNACZENIE PÓŁMASKI ORAZ OPAKOWAŃ;
  • POLSKIE OPAKOWANIA;

Typ wyrobu: Sprzęt ochrony dróg oddechowych bez zasilania powietrzem;

Dane techniczne: Półmaska z 4-warstwowej włókniny; o wymiarach 160 x 105 mm;

Skład produktu: 40% włóknina non-woven / 30% włóknina melt-blown / 30% bawełna;

Przeznaczenie: Półmaska filtrująca do ochrony układu oddechowego przed cząstkami. Półmaska nie powinna być używana w środowisku o stężeniu tlenu poniżej 19.5%.

Półmaska przeznaczona do użytku podczas jednej zmiany.

PAKOWANIE: POJEDYNCZE / 30 szt. w pudełku w języku polskim / 720 szt. w kartonie zbiorczym o wymiarach 55 X 51 X 50 cm oraz wadze 12 kg.

DOKUMENTACJA MASKI OCHRONNEJ

  • Deklaracja zgodności
  • Certyfikaty CE wydane przez uprawnioną do certyfikacji środków ochrony indywidualnej (w tym półmasek filtrujących) polską jednostkę notyfikowanąPRS S.A. (nr 1463) – badanie moduł B i moduł C2
  • TEST RAPORT z Państwowego Instytutu Badawczego – Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – potwierdzający klasę maski FFP2

dostępna na życzenie.

Jesteś zainteresowany zakupem tej certyfikowanej maski ochronnej ?!

sprzedaz@bhr.com.pl

Tel. 602 327 850

Sprawdź też inne półmaski filtrujące w ofercie !