Polityka prywatności

Polityka Cookies:

1. Cookies („ciasteczka”) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy odwiedzany przez internautę do urządzenia internauty.

2. Strony internetowe: rpconsulting.pl oraz inteligentny-rozwoj.com.pl, które należą do RP CONSULTING, wykorzystują informacje zapisane za pomocą cookies i podobnych technologii. Dane te wykorzystywane są głównie do analizy i monitorowania ruchu na stronie (Google Analitics), jak również w celach statystycznych i w celu dostosowania zawartości stron internetowych do indywidualnych potrzeb użytkowników. Dostęp do nich mają m.in. systemy do analizy ruchu na stronach internetowych należące do Google (w szczególności Google Analitycs, Google Ads, Google Adsense).

3. Korzystając ze stron internetowych rpconsulting.pl oraz inteligentny-rozwoj.com.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies, które zostaną zapisane w pamięci twojej przeglądarki. Jeżeli uważasz, że obecność plików cookies narusza Twoją prywatność, możesz w każdej chwili je wyłączyć albo dla konkretnej witryny (np. naszych stron internetowych) albo w ogóle dla wszystkich połączeń wykonywanych z Twojej przeglądarki. Sposób wyłączenia zapisywania cookies zależny jest od przeglądarki internetowej, z której korzystasz. Możesz także dokonać tego wybierając odpowiednią opcję w programach/systemach typu firewall.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO:

W związku z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi ochrony danych osobowych wprowadzonych pod nazwą RODO zobowiązani jesteśmy poinformować o posiadaniu Państwa danych osobowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły dotyczące przetwarzania znajdziesz poniżej.

I. Administrator

Administratorem Twoich danych osobowych jest: RP CONSULTING Rafał Pasterczyk, Siewna 23a, lok. 79, 31-231 Kraków

II. Inspektor Ochrony Danych

Nie mamy obowiązku wyznaczać IOD, lecz jeśli chcesz się z nami skontaktować w sprawach ochrony

swoich danych osobowych i realizacji swoich praw, prosimy o kontakt na adres e-mail: IOD@rpconsulting.pl

III. Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywać się będzie głównie:

– w celu zawarcia umowy, na podstawie Twojego zainteresowania nasza ofertą – podstawa prawna: art.6 ust.1 lit. b RODO

– w celu wykonania i realizacji umowy – podstawa prawna: zawarta umowa; art.6 ust.1 lit. b RODO

Przetwarzanie Twoich danych może odbywać się również:

– w celach analitycznych (np. optymalizacji naszych usług na podstawie Twoich uwag na ich temat itp.), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem – podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. f RODO

– w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem – podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. f RODO

– w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem- podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. f RODO

– w celu badania satysfakcji klientów i określenia jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem- podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. f RODO

– w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni) – co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem- podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. f RODO

IV. Informacja o źródle danych

Jeśli jesteś:

– odbiorcą naszych usług, pracownikiem, przedstawicielem swojego pracodawcy, który współpracuje z RP CONSULTING Rafał Pasterczyk Twoje dane zostały nam udostępnione w firmowych celach kontaktowych od Twojego pracodawcy lub jego partnera

V. Kategorie Twoich danych , które przetwarzamy

Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych (art. 14 ust.1 lit. d RODO):

– podstawowe dane kontaktowe:

imię i nazwisko

stanowisko (firma)

kontaktowy numer telefonu

kontaktowy adres e-mail

w zależności od konfiguracji systemu nadawcy: identyfikator IP

VI. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

– podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy ich przetwarzaniu (np. firmom informatycznym, kancelarii prawniczej, doradcy podatkowemu, biuru rachunkowemu)

– innym niezależnym podmiotom (tj. poczta, firmy kurierskie itp.)

VII. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jeżeli jesteś naszym partnerem lub jego przedstawicielem z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, informujemy, że zabezpieczamy Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami UE.

VIII. Profilowanie

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w zautomatyzowanym systemie podejmowania decyzji i nie będą profilowane. Jednocześnie informujemy, iż monitorujemy ruch na naszych stronach internetowych: rpconsulting.pl oraz inteligentny-rozwoj.com.pl, w celach statystycznych i analitycznych, korzystając z narzędzi Google Analitycs, Google Adwords i Google AdSense.

IX. Okres przechowywania danych

1. Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałeś w sprawie jej zawarcia.

2. Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu, w którym wykonane zostaną ostatnie zobowiązania dotyczące wykonania umowy, jak również przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

3. Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

X. Twoje prawa

Przysługuje Ci:

– prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

– prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych

– prawo do usunięcia danych

– prawo do ograniczenia przetwarzania danych

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (sprzeciw marketingowy, sprzeciw

z uwagi na szczególna sytuację)

– prawo do przenoszenia danych

– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

– prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli takiej zgody udzieliłeś/aś

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres e-mail: IOD@rpconsulting.pl

XI. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Jeśli dane osobowe uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie:

Podanie przez Ciebie danych jest:

– warunkiem złożenia oferty

– warunkiem zawarcia umowy

– warunkiem realizacji zawartej umowy

– dobrowolne

Jeśli nie podasz nam danych, nie będziemy mogli zawrzeć umowy ani zrealizować działań

ofertowych, sprzedażowych, reklamacyjnych, itp.

RP CONSULTING

Rafał Pasterczyk