Badania marketingowe rynków zagranicznych

Badania marketingowe rynków zagranicznych są kluczowym elementem planowania ekspansji eksportowej.

Podejmując decyzję o wprowadzeniu produktu na rynek międzynarodowy, należy uprzednio zweryfikować potencjał wybranych krajów docelowych ekspansji, porównać konkurencję, a także przygotować odpowiednią strategię wprowadzenia produktu do wybranych krajów.

Żeby móc tego dokonać, niezbędne jest posiadanie odpowiednich informacji oraz przeprowadzenie skutecznej analizy biznesowej, która pozwoli ustalić wpływ najważniejszych czynników na sytuację Twojego przedsiębiorstwa na wybranym rynku eksportowym.

Kluczowy element strategii eksportowej

Kluczowym elementem strategii internacjonalizacji są właśnie badania marketingowe rynków zagranicznych. To od ich odpowiedniego przeprowadzenia i analizy uzyskanych informacji zależy trafny wybór krajów docelowych ekspansji oraz strategii wprowadzenia produktu na rynek.

W tym zakresie należy przeprowadzić badania m.in. pod kątem:

 • analizy branżowej i potencjału rynku, który potwierdzi odpowiednie zapotrzebowanie na dany produkt czy  usługę
 • porównania najważniejszych konkurentów, funkcjonujących w wybranych krajach, mając na uwadze zarówno podmioty o zasięgu międzynarodowym, jak również lokalne przedsiębiorstwa, działające w zdefiniowanych państwach
 • zweryfikowania aktualnej sytuacji gospodarczej i politycznej, od której często także zależy ustalenie ryzyka związanego z ekspansją w konkretnym kraju
 • przeanalizowania kwestii kulturowych oraz zwyczajów biznesowych, które w znaczny sposób wpływają na to w jaki sposób należy umawiać spotkania, prowadzić negocjacje z partnerami handlowymi czy też zachowywać się w mniej formalnych sytuacjach
 • zdefiniowania optymalnej strategii wprowadzenia produktu do wybranych krajów docelowych ekspansji.

Ustalenie tych wszystkich kwestii pozwalają dokonać właśnie odpowiednio przeprowadzone badania marketingowe rynków zagranicznych, dlatego też są one tak bardzo istotne w procesie planowania internacjonalizacji działalności przedsiębiorstwa.

Wykorzystywane narzędzia

Dla celów badawczych wykorzystuje się różne dostępne metody analizy biznesowej, które w istotny sposób pozwalają m.in. na zweryfikowanie wpływu makrootoczenia na sytuację przedsiębiorstwa w danym kraju i w danym momencie.

Dzięki temu można np. ustalić czy sytuacja ekonomiczna lub polityczna w wybranym państwie pozwala na prowadzenie działalności eksportowej oraz czy nie powoduje zwiększonego ryzyka lub nie wprowadza innych zagrożeń związanych z rozwojem biznesu.

Analiza PEST

Przykładem metody, która pozwala zweryfikować powyższe czynniki jest m.in. analiza PEST, na podstawie której analizowane są m.in.: czynniki polityczne, ekonomiczne, społeczno-kulturowe oraz technologiczne. W wariancie rozszerzonym metoda ta może dodatkowo analizować czynniki środowiskowe lub prawne.

Na podstawie tej metody można oszacować wpływ otoczenia makroekonomicznego w danym kraju na sytuację przedsiębiorstwa.

Analiza SWOT

Inną bardzo często wykorzystywaną metodą badawczą jest analiza SWOT, na podstawie której możliwe jest przeprowadzenie analizy strategicznej przedsiębiorstwa oraz zweryfikowanie takich czynników jak mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia, które w istotny sposób mogą wpływać na ekspansję eksportową w wybranym kraju docelowym.

analiza_SWOT

W tym przypadku weryfikacji podlegają zarówno czynniki zewnętrze, które wiążą się często z wynikami analizy PEST oraz powodują o szansach i zagrożeniach, jakie stwarza rozwój działalności na danym rynku eksportowym. A także czynniki wewnętrzne, dotyczące samego przedsiębiorstwa, jego produktów, strategii marketingowej, kultury organizacyjnej czy posiadanych zasobów, na podstawie których jest ono w stanie, bądź nie, skutecznie konkurować w porównaniu z innymi przedsiębiorstwami działającymi na danym rynku.

Metod analitycznych jest oczywiście więcej, każda z nich dostarcza innego typu informacji oraz pozwala na porównanie danych w innym kontekście. Ważne jednak, żeby w danym badaniu marketingowym dobrać takie narzędzia analityczne, aby uzyskany obraz pozwalał na zminimalizowanie ryzyka przy podejmowaniu kluczowej decyzji odnośnie kierunku, sposobu i charakteru ekspansji eksportowej.

Badania marketingowe rynków zagranicznych – istota analizy

Badania marketingowe rynków zagranicznych mają na celu dostarczyć maksymalnej ilości informacji w zakresie zdefiniowanej ekspansji eksportowej. To właśnie na podstawie ich wyników Twoje przedsiębiorstwo podejmować będzie decyzję czy wprowadzić swoje produkty do danego kraju czy też szukać innych bardziej atrakcyjnych rynków eksportowych.

Dlatego też należy dołożyć staranności przy przeprowadzaniu tego typu analiz porównawczych, gdyż stanowią one bazę dla podejmowania strategicznych decyzji w firmie, a w tym zakresie należy zminimalizować ryzyko błędu. w

Nasze doświadczenie

Dedykowane badania marketingowe rynków zagranicznych przeprowadzamy od 2009 roku.

 • Opracowaliśmy ponad 60 strategii eksportowych dla polskich przedsiębiorców z sektora MŚP
 • Przeprowadziliśmy analizy marketingowe przeszło 30 krajów
 • Dla ponad 40 branż

Sprawdź nasze realizacje i referencje !

Badania marketingowe rynków zagranicznych dla Twojej firmy

 • Jesteś zainteresowany ekspansją eksportową ?
 • Nie wiesz, które rynki zagraniczne będą optymalne dla rozwoju Twojej działalności ?
 • Planujesz przeprowadzić analizę konkurentów funkcjonujących w danym kraju oraz porównać ich ofertę z ofertą Twojego przedsiębiorstwa ?
 • Zastanawiasz się jaką strategię ekspansji zastosować w odniesieniu do konkretnego rynku eksportowego ?

Przeprowadzimy dla Ciebie dedykowane badania marketingowe rynków zagranicznych.

Dostarczymy Ci niezbędne analizy, wnioski oraz rekomendację.

A dzięki temu uzyskasz cenne informacje i zminimalizujesz ryzyko działań.

AKTUALNOŚCI / DOTACJE / INFORMACJE BIZNESOWE