outsourcing_dzialu_eksportu_export_outsourcing

Outsourcing działu eksportu / outsourcing eksportu / export outsourcing

Outsourcing działu eksportu (export outsourcing) umożliwia eksporterowi prowadzenie działań handlowych na rynkach zagranicznych za pośrednictwem firmy zewnętrznej oraz z wykorzystaniem jej zasobów (kadrowych, infrastrukturalnych).

Oferujemy outsourcing działu eksportu w zakresie:

Ofertę kierujemy głównie do przedsiębiorców mikro i małych, którzy nie posiadają własnych zasobów do realizacji działań handlowych na rynkach zagranicznych.

Dowiedz się więcej !

👉 Zapytaj o outsourcing eksportu

Outsourcing działu eksportu – zalety

Ekspansja na rynki zagraniczne to kierunek rozwoju działalności dla wielu polskich przedsiębiorców. Zauważalne jest zwiększenie zainteresowania działaniami eksportowymi, co przekłada się również na dużą aktywność polskich przedsiębiorców w programach wspierających eksport, np. współfinansowanych z Funduszy Europejskich.

Znaczna część z nich nie posiada jednak własnych zasobów, które umożliwiłyby im prowadzenie aktywnych działań handlowych, pozyskiwanie kontaktów biznesowych oraz aktywną sprzedaż za granicę. Dotyczy to w szczególności przedsiębiorców z segmentu mikro i małych firm.

W takim przypadku skorzystanie z usługi outsourcingu eksportu (export outsourcing) i powierzenie części lub całości działań w tym zakresie firmie zewnętrznej pozwala znacząco przyspieszyć planowaną ekspansję i zdywersyfikować prowadzone działania handlowe. Dywersyfikacja może dotyczyć np. rynków w ujęciu geograficznym bądź kontaktów biznesowych w ujęciu branżowym.

Outsourcing działu eksportu pozwala zatem danej firmie (eksporterowi) z jednej strony zaoszczędzić na zatrudnieniu pracowników, wyposażeniu ich stanowisk pracy oraz zapewnieniu niezbędnych narzędzi do wykonywania obowiązków, a z drugiej strony daje możliwość powierzenia sprzedaży swoich produktów bądź usług specjalistom, którzy posiadają ku temu odpowiednie środki, zasoby kadrowe i doświadczenie.

Outsourcing eksportu umożliwia znaczące ograniczenie kosztów prowadzonych działań handlowych na rynkach zagranicznych przy jednoczesnej ich intensyfikacji oraz wsparciu z zewnątrz.

Firma outsourcingowa bierze na siebie dedykowanie odpowiedniej kadry pracowniczej do prowadzenia projektu, wyposażenie jej w niezbędne narzędzia pracy, zbudowanie bazy kontaktów oraz prowadzi działania handlowe w imieniu swojego klienta (eksportera) wg uzgodnionych zasad. Dzięki temu klient oszczędza czas i pieniądze, które przeznaczyłby na zbudowanie własnego działu eksportu i zarządzanie nim.

Outsourcing działu eksportu (export outsourcing) – podobnie jak w przypadku np. outsourcingu działań marketingowych – to w uproszczeniu stanowienie zewnętrznego działu handlowego danej firmy, ukierunkowanego na sprzedaż zagraniczną, który koncentruje się na sprzedaży jej oferty w ramach uzgodnionych zasobów kadrowych, parametrów czasowych oraz innych wytycznych w zamian za ustalone wynagrodzenie.

To także może Cię zainteresować

Podziel się - udostępnij
Print this page
Print
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin