Outsourcing działu eksportu – outsourcing sprzedaży zagranicznej B2B

Outsourcing działu eksportu dotyczyć może outsourcingu sprzedaży zagranicznej, co umożliwia eksporterowi prowadzenie działań handlowych w krajach eksportowych za pośrednictwem firmy zewnętrznej oraz z wykorzystaniem jej zasobów (kadrowych, finansowych, technicznych, infrastrukturalnych).

👇 Oferta obejmuje:

✅ outsourcing sprzedaży zagranicznej B2B

doradztwo eksportowe w zakresie planowania rozwoju działalności na rynkach zagranicznych

Usługi skierowane są głównie do sektora MŚP, w szczególności przedsiębiorców mikro- i małych, a także firm rozpoczynających dopiero swoją działalność, które często nie dysponują jeszcze odpowiednimi możliwościami, by pozwolić sobie na zatrudnienie własnych handlowców lub zbudowanie działu sprzedaży eksportowej.

👉 Dowiedz się więcej – czym jest outsourcing sprzedaży B2B !

Outsourcing sprzedaży eksportowej B2B – zakres usługi

👇 Usługi outsourcingu sprzedaży eksportowej obejmują:

Tworzenie dedykowanych baz danych B2B

Generowanie leadów B2B

Interim B2B Export Sales Manager/Account Manager

Outsourcing zarządzania sprzedażą eksportową B2B

👉 Zapoznaj się z Case Study przykładowego projektu

👉 Sprawdź również – outsourcing marketingu

👇 Zakres usługi Interim B2B Export Sales

Propozycja obejmuje kompleksową współpracę w charakterze zewnętrznego reprezentanta w zakresie prowadzenia sprzedaży B2B na rynkach zagranicznych (External Manager of B2B Export Sales)

 1. ProspectingPoszukiwanie i selekcja partnerów handlowych B2B za granicą (na podstawie profilu partnera handlowego B2B określonego przez Zleceniodawcę) – Accounts & Leads (selekcja firm, a następnie ustalenie osób decyzyjnych)
 2. Bieżące tworzenie bazy kontaktów i/lub praca na bazie danych Klienta
 3. Nawiązywanie kontaktów biznesowych i budowanie relacji z wyselekcjonowanymi partnerami handlowymi B2B – prezentowanie oferty/prowadzenie korespondencji handlowej/negocjacje, w szczególności:
 4. Obsługa zamówień w modelu zdalnym/remote (telefon, e-mail, aplikacje, ew. inne media)
 5. Możliwość pracy w CRM Zleceniodawcy lub praca w systemie CRM Hubspot
 6. Możliwość pracy z adresu e-mail w domenie Zleceniodawcy
 7. Możliwość organizacji spotkań on-line z potencjalnymi klientami – np. Google Meets, Skype, Teams, ew. inne media
 8. Obsługa w języku angielskim

👇 Podejmując współpracę zyskujesz !

 • możliwość wyboru spośród elastycznych planów obsługi, dostosowanych do indywidualnych możliwości finansowych
 • w przypadku usługi „Interim B2B Export Sales Manager” – brak konieczności zatrudniania pracownika odpowiedzialnego za sprzedaż zagraniczną i wyposażania go w narzędzia pracy
 • proste rozliczenie comiesięczną fakturą za wykonaną usługę, bez konieczności prowadzenia dokumentacji kadrowej
 • realizację procesu sprzedaży eksportowej B2B w Twoim imieniu przez osobę z odpowiednimi kompetencjami i doświadczeniem

Dowiedz się więcej; zapytaj o outsourcing sprzedaży eksportowej !

👉 Zaplanuj rozwój działalności na rynkach zagranicznych bez konieczności zwiększania zasobów kadrowych

Outsourcing działu eksportu – zalety

Ekspansja na rynki zagraniczne to kierunek rozwoju działalności dla wielu polskich przedsiębiorców. Zauważalne jest zwiększenie zainteresowania działaniami eksportowymi, co przekłada się również na dużą aktywność polskich przedsiębiorców w programach wspierających eksport, np. współfinansowanych z Funduszy Europejskich.

Znaczna część z nich nie posiada jednak własnych zasobów, które umożliwiłyby im prowadzenie aktywnych działań handlowych, pozyskiwanie kontaktów biznesowych oraz aktywną sprzedaż za granicę. Dotyczy to w szczególności przedsiębiorców z segmentu mikro i małych firm.

W takim przypadku skorzystanie z usługi outsourcingu eksportu (export outsourcing) i powierzenie części lub całości działań w tym zakresie firmie zewnętrznej pozwala znacząco przyspieszyć planowaną ekspansję i zdywersyfikować prowadzone działania w zakresie sprzedaży eksportowej. Dywersyfikacja może dotyczyć np. rynków w ujęciu geograficznym bądź kontaktów biznesowych w ujęciu branżowym.

Outsourcing działu eksportu pozwala zatem danej firmie (eksporterowi) z jednej strony zaoszczędzić na zatrudnieniu pracowników, wyposażeniu ich stanowisk pracy oraz zapewnieniu niezbędnych narzędzi do wykonywania obowiązków, a z drugiej strony daje możliwość powierzenia sprzedaży swoich produktów bądź usług specjalistom, którzy posiadają ku temu odpowiednie środki, zasoby kadrowe i doświadczenie.

Outsourcing eksportu umożliwia znaczące ograniczenie kosztów prowadzonych działań handlowych na rynkach zagranicznych przy jednoczesnej ich intensyfikacji oraz wsparciu z zewnątrz.

W przypadku outsourcingu sprzedaży zagranicznej firma outsourcingowa bierze na siebie dedykowanie odpowiedniej kadry pracowniczej do prowadzenia projektu, wyposażenie jej w niezbędne narzędzia pracy, zbudowanie bazy kontaktów oraz prowadzi działania handlowe w imieniu swojego klienta (eksportera) wg uzgodnionych zasad. Dzięki temu klient oszczędza czas i pieniądze, które przeznaczyłby na zbudowanie własnego działu eksportu i zarządzanie nim.

Outsourcing działu eksportu (export outsourcing) – podobnie jak w przypadku np. outsourcingu działań marketingowych – to w uproszczeniu stanowienie zewnętrznego działu sprzedaży zagranicznej danej firmy, który koncentruje się na sprzedaży jej oferty w ramach uzgodnionych zasobów kadrowych, parametrów czasowych oraz innych wytycznych w zamian za ustalone wynagrodzenie.

To także może Cię zainteresować