Strategia internacjonalizacji

Strategia internacjonalizacji przedsiębiorstwa, znana także jako strategia eksportowa, model biznesowy związany z internacjonalizacją działalności, strategia biznesowa w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa, plan działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa bądź plan rozwoju eksportu, to dokument strategiczny zawierający określone badania i analizy, związane z rozwojem działalności eksportowej przedsiębiorstwa oraz wprowadzeniem produktów bądź usług na wybrane rynki zagraniczne.

Strategia eksportowa zawiera opis zagadnień, związanych m.in. z:

  • analizą możliwości eksportowych firmy
  • analizą i wskazaniem rekomendowanych rynków docelowych ekspansji zagranicznej
  • opisem sposobu wejścia do wybranych krajów
  • analizą i doborem odpowiednich narzędzi promocyjnych i metod marketingowych
  • analizą mocnych i słabych stron oferty produktowej pod kątem wybranych krajów
  • analizami i porównaniem oferty bezpośrednich konkurentów firmy na rekomendowanych rynkach zagranicznych
  • analizą możliwych źródeł finansowania przedsięwzięcia eksportowego.

Specjalizujemy się w usługach związanych z:

Usługi te realizujemy nieprzerwanie od 2009 roku.

Poznaj opinie klientów, dla których przygotowaliśmy strategię internacjonalizacji oraz pozyskali dofinansowanie na rozwój eksportu !

Opracujemy strategię eksportową także dla Twojej firmy.

Zakres merytoryczny dokumentu

Strategia eksportowa może mieć bardzo zróżnicowany zakres merytoryczny. Może on zostać dostosowany indywidualnie do oczekiwań firmy, która zleca wykonanie strategii internacjonalizacji. Kluczowymi elementami jednak zwykle są badania wybranych rynków eksportowych oraz analizy działającej na nich konkurencji, a także zaplanowanie optymalnego sposobu wejścia do poszczególnych krajów.

Strategia internacjonalizacji stanowi kompletny plan marketingowy wprowadzenia produktu na wybrane rynki eksportowe oraz koncepcję rozwoju internacjonalizacji w oparciu o zdefiniowany model biznesowy.

Strategia eksportowa to dokument, który powinien funkcjonować w każdej firmie, mającej na uwadze ekspansję zagraniczną, a tym bardziej, kiedy jest już w trakcie jej realizacji.

Zapoznaj się z przykładami zawartości merytorycznej strategii internacjonalizacji i dostosuj ją do Twoich indywidualnych potrzeb.

Strategia internacjonalizacji a dofinansowanie rozwoju eksportu

Strategia internacjonalizacji jest także dokumentem wymaganym przy ubieganiu się o dofinansowanie rozwoju działalności eksportowej z programów współfinansowanych z Funduszy Europejskich.

Perspektywa finansowa 2014-2020 definiowała znaczną liczbę działań bezpośrednio ukierunkowanych na dofinansowanie internacjonalizacji działalności polskich przedsiębiorców. Są to działania realizowane zarówno na szczeblu krajowym (PO IR, PO PW), jak również w ramach poszczególnych Regionalnych Programów Operacyjnych.

Zazwyczaj zachodzi tutaj konieczność posiadania przez przedsiębiorstwo ubiegające się o dofinansowanie rozwoju eksportu strategii internacjonalizacji. Większość programów wymaga złożenia tego typu dokumentu od razu, tzn. już na etapie ubiegania się o dofinansowanie realizacji zaplanowanych działań eksportowych. Taki model biznesowy związany z internacjonalizacją działalności wyznacza wówczas optymalną koncepcję rozwoju eksportu, której wdrożenie będzie przedmiotem ubiegania się o dofinansowanie.

To także może Cię zainteresować