Realizacje i Referencje

Poprzednia perspektywa finansowa 2007-2013

Działanie 6.1 Paszport do eksportu, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

  • plany rozwoju eksportu
  • pozyskanie dofinansowania
  • prowadzenie projektów i rozliczanie dotacji
  • usługi związane z rozwojem eksportu i wyszukiwaniem partnerów handlowych
  • badania marketingowe rynków zagranicznych

Aktualna perspektywa finansowa 2014-2020

1. Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go To Brand, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

2. Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

3. Poddziałanie 3.5.3 Internacjonalizacja MŚP, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

4. Poddziałanie 1.4.A Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020:

5. Działanie 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020:

  • pozyskanie dofinansowania
  • prowadzenie projektów i rozliczanie dofinansowania
  • strategie internacjonalizacji / plany rozwoju eksportu
  • usługi doradcze w zakresie umiędzynarodowienia
  • strategie marketingowe

Nasi Klienci

Wybrane referencje pisemne

Nasze doświadczenie

Kompetencje

Za koordynację prowadzonych projektów odpowiedzialny jest Rafał Pasterczyk – konsultant, menedżer, przedsiębiorca – specjalista i praktyk w zakresie Funduszy Europejskich, internacjonalizacji, rozwoju biznesu i marketingu. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; ukończył studia wyższe na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne, o specjalności Zarządzanie Międzynarodowe.

Prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której współpracuje w charakterze zewnętrznego konsultanta, głównie w aspektach rozwoju biznesu, internacjonalizacji i Funduszy Europejskich.

W aspekcie Funduszy Europejskich specjalizuje się w projektach ukierunkowanych na internacjonalizację i promocję działalności na rynkach zagranicznych. Przygotowuje i koordynuje projekty dla polskich przedsiębiorców z sektora MŚP z różnych sektorów gospodarki, związane z opracowaniem strategii eksportowych oraz pozyskaniem dofinansowania na ich wdrażanie.

Zapraszamy do konsultacji !

AKTUALNOŚCI / DOTACJE / INFORMACJE BIZNESOWE – BĄDŹ NA BIEŻĄCO !