Projekty

Specjalizujemy się w projektach związanych z promocją rozwoju eksportu oraz inwestycjami i podniesieniem konkurencyjności MŚP.

Od 2009 roku zrealizowaliśmy projekty w poniższych obszarach:

  • plany rozwoju eksportu / strategie eksportowe / modele biznesowe internacjonalizacji
  • pozyskanie dofinansowania
  • prowadzenie projektów i rozliczanie dotacji
  • obsługa procedury zamówień w Bazie Konkurencyjności
  • usługi związane z rozwojem eksportu i wyszukiwaniem partnerów handlowych
  • badania marketingowe rynków zagranicznych
  • strategie marketingowe
  • business development / outsourcing sprzedaży B2B

Realizacje i referencje

Perspektywa finansowa 2007-2013

Perspektywa finansowa 2014-2020

Nasi Klienci

Wybrane referencje pisemne

Nasze doświadczenie

Kompetencje

Koordynator projektów / Project Manager

Zapraszamy do konsultacji !

AKTUALNOŚCI / DOTACJE / INFORMACJE BIZNESOWE – BĄDŹ NA BIEŻĄCO !