Realizacje i Referencje

Poprzednia perspektywa finansowa 2007-2013

Działanie 6.1 Paszport do eksportu, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

  • plany rozwoju eksportu
  • pozyskanie dofinansowania
  • prowadzenie projektów i rozliczanie dotacji
  • usługi związane z rozwojem eksportu i wyszukiwaniem partnerów handlowych
  • badania marketingowe rynków zagranicznych

Aktualna perspektywa finansowa 2014-2020

1. Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go To Brand, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

2. Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

3. Poddziałanie 1.4.A Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020:

4. Działanie 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020:

  • pozyskanie dofinansowania
  • prowadzenie projektów i rozliczanie dofinansowania
  • strategie internacjonalizacji / plany rozwoju eksportu
  • usługi doradcze w zakresie umiędzynarodowienia
  • strategie marketingowe

Nasi Klienci

Wybrane referencje pisemne

Nasze doświadczenie

Kompetencje

Za koordynację prowadzonych projektów odpowiedzialny jest Rafał Pasterczyk – przedsiębiorca, menedżer, konsultant – specjalista i praktyk w zakresie Funduszy Europejskich, internacjonalizacji, rozwoju biznesu i marketingu. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; ukończył studia wyższe na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne, o specjalności Zarządzanie Międzynarodowe.

Wspólnie z prowadzonym zespołem opracował ponad 60 strategii rozwoju eksportu dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP, będąc odpowiedzialnym za zaplanowanie i wyznaczenie zakresu merytorycznego dokumentów oraz całościowy nadzór nad realizowanymi projektami, z uwzględnieniem aspektów takich jak: badania rynków zagranicznych, analiza konkurencji oraz przygotowanie budżetu i harmonogramu realizacji strategii.

W zakresie dofinansowania na rozwój eksportu z Funduszy Europejskich, wspólnie z prowadzonym zespołem, pozyskał a następnie rozliczył łącznie blisko 10 mln złotych bezzwrotnych dotacji dla przeszło 50 firm z sektora MŚP, z regionu całej Polski, zachowując najwyższą skuteczność świadczonych usług.

Na bieżąco współpracuje z przedsiębiorcami we wdrażaniu zaplanowanych działań eksportowych oraz doradza w aspektach organizacji działań marketingowych, rozwoju biznesu i rozliczania dotacji.

Zapraszamy do konsultacji !

AKTUALNOŚCI / DOTACJE / INFORMACJE BIZNESOWE – BĄDŹ NA BIEŻĄCO !