Dotacje Eksportowe

Dotacje eksportowe (dotacje na eksport) zostały zapoczątkowane w perspektywie finansowej (2007-2013), m.in. poprzez działanie 6.1 „Paszport do Eksportu”, realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, które oferowało dofinansowanie na rozwój eksportu dla polskich przedsiębiorców o stosunkowo niskim współczynniku sprzedaży zagranicznej w prowadzonej działalności (<30%).

Specjalizowaliśmy się w obsłudze tego programu, przygotowując plany rozwoju eksportu, wnioski o dofinansowanie oraz prowadząc projekty i rozliczając pozyskane dla naszych klientów dotacje.

W kolejnej perspektywie finansowej 2014-2020:

Usługi w zakresie pozyskiwania i rozliczania dotacji na rozwój eksportu realizujemy od 2009 roku.

Sprawdź nasze referencje i zobacz dla kogo pozyskaliśmy dofinansowanie na rozwój eksportu !

Pozyskamy je także dla Ciebie !

Dotacje na rozwój eksportu

dotacje eksportowe

W perspektywie finansowej (2014-2020) większość dotacji na rozwój eksportu pojawiła się w Regionalnych Programach Operacyjnych (RPO) w poszczególnych województwach, a zatem dofinansowanie na rozwój eksportu przydzielane było na szczeblach lokalnych poprzez opracowane przez dane województwo programy.

Dotacje eksportowe (dotacje na eksport) przewidziane były także w ramach programów krajowych: Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (PO PW).

Programy wsparcia dla eksporterów oferowane są także bezpośrednio przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Strategia internacjonalizacji / Plan rozwoju eksportu

Dla skutecznego ubiegania się o dofinansowanie rozwoju eksportu często wymaganym dokumentem był Plan Rozwoju Eksportu (PRE), który stanowić miał udokumentowaną strategię eksportową przedsiębiorcy, jak również załącznik do dokumentacji aplikacyjnej. Plan Rozwoju Eksportu w ramach Funduszy Europejskich 2014-2020 zwany był często zamiennie np. strategią internacjonalizacji, strategią eksportową czy nowym modelem biznesowym w zakresie umiędzynarodowienia.

Dokument ten zawiera również odmienny zakres merytoryczny, dostosowywany do konkretnego działania, w ramach którego pozyskuje się dofinansowanie na rozwój eksportu, w tym istotne i wskazane w dokumentacji konkursowej zagadnienia.

  • Specjalizujemy się w przygotowaniu strategii eksportowych i modeli biznesowych internacjonalizacji !
  • Pozyskujemy dotacje na rozwój eksportu, prowadzimy projekty i rozliczamy dofinansowanie !

Jakie dotacje eksportowe przewidziane zostaną w perspektywie 2021-2027 ?

Czytaj także >> Dofinansowanie rozwoju eksportu w poszczególnych Programach Operacyjnych 2014-2020 >> (Strona: 2)

To także może Cię zainteresować

Podziel się - udostępnij
Print this page
Print
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin