Dotacje Eksportowe

Dotacje eksportowe (dotacje na eksport) zostały zapoczątkowane w poprzedniej perspektywie finansowej (2007-2013), m.in. poprzez działanie 6.1 Paszport do Eksportu, realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, które oferowało dofinansowanie na rozwój eksportu dla polskich przedsiębiorców o stosunkowo niskim współczynniku eksportu w prowadzonej działalności.

Specjalizowaliśmy się w obsłudze tego programu, przygotowując plany rozwoju eksportu, wnioski o dofinansowanie oraz prowadząc projekty i rozliczając pozyskane dla naszych klientów dotacje.

W perspektywie finansowej 2014-2020:

Usługi w zakresie pozyskiwania i rozliczania dotacji na rozwój eksportu realizujemy od 2009 roku.

  • Mamy ponad 12 lat doświadczenia w tym zakresie !

Sprawdź nasze referencje i zobacz dla kogo pozyskaliśmy dofinansowanie na rozwój eksportu !

Pozyskamy je także dla Ciebie !

Dotacje na rozwój eksportu

dotacje eksportowe

W perspektywie finansowej (2014-2020) większość dotacji na rozwój eksportu pojawia się w Regionalnych Programach Operacyjnych (RPO) w poszczególnych województwach, a zatem dofinansowanie na rozwój eksportu przydzielane jest na szczeblach lokalnych poprzez wybrane dla danego województwa działania.

Dotacje eksportowe (dotacje na eksport) przewidziane są jednak także w ramach programów krajowych: Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (PO PW).

Strategia internacjonalizacji / Plan rozwoju eksportu

Dla skutecznego ubiegania się o dofinansowanie rozwoju eksportu często wymaganym dokumentem będzie Plan Rozwoju Eksportu (PRE), który stanowi udokumentowaną strategię eksportową przedsiębiorcy, jak również załącznik do dokumentacji aplikacyjnej. Plan Rozwoju Eksportu w ramach Funduszy Europejskich 2014-2020 zwany jest zamiennie np. strategią internacjonalizacji, strategią eksportową czy nowym modelem biznesowym w zakresie umiędzynarodowienia.

Dokument ten może zawierać również odmienny zakres merytoryczny, który dostosowywany jest do konkretnego działania lub poddziałania, związanego z uzyskaniem dofinansowania na rozwój eksportu. Ważne jednak, żeby sporządzony był w sposób profesjonalny i zawierał istotne i wskazane w dokumentacji konkursowej zagadnienia.

Czytaj także >> Dofinansowanie rozwoju eksportu w poszczególnych Programach Operacyjnych >> (Strona: 2)

AKTUALNOŚCI / DOTACJE / INFORMACJE BIZNESOWE

Podziel się - udostępnij
Print this page
Print
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin