O Mnie

Prowadzę działalność gospodarczą pod firmą RP CONSULTING. Jestem konsultantem biznesowym i Content Managerem. Świadczę usługi doradcze związane z rozwojem biznesu oraz pozyskiwaniem dofinansowania z Funduszy Europejskich. Podejmuję także współpracę outsourcingową na zasadzie zewnętrznego menedżera marketingu B2B i sprzedaży B2B.

Specjalizacje

 • Doradztwo w zakresie Funduszy Europejskich – dobór programów, weryfikacja kwalifikowalności podmiotów, pozyskiwanie dofinansowania, rozliczanie dotacji, kompleksowa obsługa projektów. Tematyka obsługiwanych dotacji:
  • rozwój eksportu
  • cyfryzacja
  • technologie informacyjno-komunikacyjne (TiK)
  • innowacje produktowe, procesowe i wprowadzanie nowych produktów na rynek
  • inwestycje w podniesienie konkurencyjności

Historia działalności

✅ Marketing i sprzedaż B2B / rozwój biznesu

Własną działalność biznesową rozpocząłem w 2006 roku, podejmując współpracę najpierw w charakterze menedżera ds. rozwoju biznesu w branży telekomunikacyjno-internetowej (część międzynarodowego projektu prowadzonego w krajach CEE przez zagranicznego operatora telekomunikacyjnego), a następnie menedżera ds. marketingu u lidera rynku polskiego w branży gotowych projektów domów. Były to stanowiska typowo organizacyjne, nastawione na zarządzenie zespołem i ukierunkowane na osiągnięcie konkretnego wyniku. Angażowałem się również w inne projekty o charakterze promocyjno-marketingowym, związane z rozwojem marketingu B2B i sprzedaży B2B, m. in. dotyczące reklamy on-line, oferowanej przez wortale internetowe.

👇 W obszarze marketingu B2B

specjalizuję się w marketingu przychodzącym (Inbound Marketing), w szczególności – content marketingu i tworzeniu wartościowych merytorycznie, angażujących i edukujących użytkownika treści, które są jednocześnie odpowiednio zoptymalizowane z punktu widzenia SEO. Działania w zakresie content marketingu zwiększają ruch przychodzący do witryny, co przekłada się bezpośrednio na większą możliwość pozyskiwania leadów B2B, a tym samym szans sprzedaży.

Jako B2B Marketing Manager zajmuję się również planowaniem strategii ogółu działań marketingowych w marketingu B2B oraz koordynacją ich wdrażania w wielu kanałach komunikacji.

👇 W obszarze sprzedaży B2B

specjalizuję się w zagadnieniach dotyczących prospectingu oraz procesu sprzedaży B2B.

Jako B2B Sales Manager zajmuję się planowaniem i realizacją strategii sprzedaży B2B, w szczególności w branży usług biznesowych, wymagających sprzedaży konsultacyjnej, ale także produktów B2B. Pomagam także w aktywnej sprzedaży.

Świadczę usługi doradztwa biznesowego, opracowuję dokumenty strategiczne, przygotowuję raporty, przeprowadzam analizy rynku i konkurencji . Prowadzę też konsultacje dotyczące funkcjonowania procesów biznesowych (marketing B2B i sprzedaż B2B) i implementacji zmian. Współpracuję z klientami w zakresie planowania i wdrażania działań marketingowychrozwoju biznesu, a także outsourcingu sprzedaży B2B – aktywna promocja i działania handlowe dla produktów/usług B2B, a także ich koordynacja (zewnętrzny menedżer).

✅ Dotacje UE / rozwój eksportu

Świadczenie usług w zakresie pozyskiwania dofinansowania z Funduszy Europejskich oraz działań związanych z rozwojem eksportu rozpocząłem w 2009 roku. W latach 2009-2013 – wspólnie z prowadzonym wówczas zespołem – wyspecjalizowaliśmy się w kompleksowej obsłudze działania 6.1 Paszport do Eksportu, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zarówno jeśli chodzi o dokumenty aplikacyjne  (Plan Rozwoju Eksportu i wniosek o dofinansowanie), jak również usługi pro eksportowe, ukierunkowane na wdrożenie strategii internacjonalizacji, w tym bieżące monitorowanie i prowadzenie projektów, rozliczanie przyznanego dofinansowania oraz współpracę w zakresie wyszukiwania partnerów handlowych i wykonywanie badań marketingowych rynków zagranicznych.

W perspektywie finansowej 2014-2020 zajmowałem się m.in. obsługą Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) oraz wybranych Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), w szczególności w zakresie projektów ukierunkowanych na internacjonalizację, ale także w kontekście rozwoju konkurencyjności MŚP poprzez cyfryzację, TiK, innowacje produktowe oraz inwestycje. Oferowane przeze mnie usługi koncentrowały się na pozyskiwaniu dofinansowania, prowadzeniu projektów, rozliczaniu dotacji, przeprowadzaniu procedury zamówień w Bazie Konkurencyjności oraz przygotowaniu wymaganych dokumentów, jak np. strategie internacjonalizacji.

Aktualnie planuję działania związane z nową perspektywą finansową – Fundusze Europejskie 2021-2027.

Doświadczenie

Informacje w mediach

Zapraszam do współpracy

Dowiedz się więcej i zapytaj o możliwości współpracy

👉 Przedstaw swój problem; pomogę Ci go rozwiązać

To także może Cię zainteresować