O Nas

RP CONSULTING działa na rynku od 2006 roku i zajmuje się konsultingiem biznesowym ukierunkowanym na sektor MŚP. Nasza oferta obejmuje usługi doradcze związane z rozwojem biznesu oraz pozyskiwaniem dofinansowania z Funduszy Europejskich.

Nasze specjalizacje

  • doradztwo eksportowe – strategie internacjonalizacji, badania marketingowe rynków zagranicznych, współpraca w zakresie promocji i wprowadzania produktów na rynki eksportowe
  • doradztwo w zakresie Funduszy Europejskich – dobór programów, weryfikacja kwalifikowalności podmiotów, pozyskiwanie dofinansowania, rozliczanie dotacji, kompleksowa obsługa projektów; specjalizacja – dotacje na rozwój eksportu

Historia działalności

Świadczenie usług w zakresie pozyskiwania dofinansowania z Funduszy Europejskich rozpoczęliśmy już w perspektywie finansowej 2007-2013. Od 2009 roku wyspecjalizowaliśmy się w kompleksowej obsłudze działania  6.1 Paszport do Eksportu, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zarówno jeśli chodzi o dokumenty aplikacyjne  (Plan Rozwoju Eksportu i wniosek o dofinansowanie), jak również usługi pro eksportowe, ukierunkowane na wdrożenie planu rozwoju eksportu, w tym bieżące monitorowanie projektu, jego prowadzenie rozliczanie przyznanego dofinansowania oraz współpracę w zakresie wyszukiwania partnerów handlowych i badania marketingowe rynków zagranicznych.

W perspektywie finansowej 2014-2020 zajmowaliśmy się obsługą Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) oraz wybranych Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), w szczególności w zakresie projektów ukierunkowanych na internacjonalizację, ale także w kontekście rozwoju konkurencyjności oraz inwestycji w MŚP. Nasze usługi koncentrowały się na pozyskiwaniu dofinansowania, prowadzeniu projektów, rozliczaniu dotacji, przeprowadzaniu procedury zamówień w Bazie Konkurencyjności oraz przygotowaniu wymaganych dokumentów, jak np. strategie internacjonalizacji.

Obok tematyki związanej z Funduszami Europejskimi świadczymy szeroki zakres usług doradztwa biznesowego. Opracowujemy dokumenty strategiczne, przygotowujemy raporty i analizy, prowadzimy badania rynku, współpracujemy z klientami w zakresie działań marketingowych i rozwoju biznesu.

Nasze doświadczenie

  • +15 lat na rynku
  • +12 lat doświadczenia w projektach ukierunkowanych na internacjonalizację oraz pozyskiwanie dofinansowania z Funduszy Europejskich
  • +60 opracowanych strategii eksportowych dla polskich przedsiębiorców z sektora MŚP
  • +150 zrealizowanych projektów
  • +250 zatwierdzonych do wypłaty wniosków o płatność rozliczających projekty dotacyjne

Informacje w mediach

Zapraszamy do współpracy

AKTUALNOŚCI / DOTACJE / INFORMACJE BIZNESOWE – BĄDŹ NA BIEŻĄCO !