O Mnie

Prowadzę działalność gospodarczą pod firmą RP CONSULTING. Jestem konsultantem biznesowym i Content Managerem. Świadczę usługi doradcze związane z rozwojem biznesu oraz pozyskiwaniem dofinansowania z Funduszy Europejskich. Podejmuję także współpracę outsourcingową na zasadzie zewnętrznego menedżera marketingu B2B i sprzedaży B2B.

Specjalizacje

 • Doradztwo w zakresie Funduszy Europejskich – dobór programów, weryfikacja kwalifikowalności podmiotów, pozyskiwanie dofinansowania, rozliczanie dotacji, kompleksowa obsługa projektów. Tematyka obsługiwanych dotacji:
  • rozwój eksportu
  • cyfryzacja
  • technologie informacyjno-komunikacyjne (TiK)
  • innowacje produktowe, procesowe i wprowadzanie nowych produktów na rynek
  • inwestycje w podniesienie konkurencyjności

Historia działalności

✅ Marketing i sprzedaż B2B / rozwój biznesu

Własną działalność biznesową rozpocząłem w 2006 roku, podejmując współpracę najpierw w charakterze menedżera ds. rozwoju biznesu w branży telekomunikacyjno-internetowej (część międzynarodowego projektu prowadzonego w krajach CEE przez zagranicznego operatora telekomunikacyjnego), a następnie menedżera ds. marketingu u lidera rynku polskiego w branży gotowych projektów domów. Były to stanowiska typowo organizacyjne, nastawione na zarządzenie zespołem i ukierunkowane na osiągnięcie konkretnego wyniku. Angażowałem się również w inne projekty o charakterze promocyjno-marketingowym, związane z rozwojem marketingu B2B i sprzedaży B2B, m. in. dotyczące reklamy on-line, oferowanej przez wortale internetowe.

👇 W obszarze marketingu B2B

specjalizuję się w marketingu przychodzącym (Inbound Marketing), w szczególności – content marketingu i tworzeniu wartościowych merytorycznie, angażujących i edukujących użytkownika treści, które są jednocześnie odpowiednio zoptymalizowane z punktu widzenia SEO. Działania w zakresie content marketingu zwiększają ruch przychodzący do witryny, co przekłada się bezpośrednio na większą możliwość pozyskiwania leadów B2B, a tym samym szans sprzedaży.

Dowodem na to, że marketing przychodzący działa💪 jest mój własny projekt konsultingowy, który prowadzę od 2009 roku, związany z pozyskiwaniem i rozliczaniem dotacji z Funduszy Europejskich oraz doradztwem eksportowym. Klienci zdobywani są na ogół tym właśnie kanałem komunikacji, jak również poprzez późniejsze rekomendacje.

Jako B2B Marketing Manager zajmuję się również planowaniem strategii ogółu działań marketingowych w marketingu B2B oraz koordynacją ich wdrażania w wielu kanałach komunikacji.

👇 W obszarze sprzedaży B2B

specjalizuję się w zagadnieniach dotyczących prospectingu oraz procesu sprzedaży B2B.

Jako B2B Sales Manager zajmuję się planowaniem i realizacją strategii sprzedaży B2B, w szczególności w branży usług biznesowych, wymagających sprzedaży konsultacyjnej, ale także produktów B2B. Pomagam także w aktywnej sprzedaży.

Świadczę usługi doradztwa biznesowego, opracowuję dokumenty strategiczne, przygotowuję raporty, przeprowadzam analizy rynku i konkurencji . Prowadzę też konsultacje dotyczące funkcjonowania procesów biznesowych (marketing B2B i sprzedaż B2B) i implementacji zmian. Współpracuję z klientami w zakresie planowania i wdrażania działań marketingowychrozwoju biznesu, a także outsourcingu sprzedaży B2B – aktywna promocja i działania handlowe dla produktów/usług B2B, a także ich koordynacja (zewnętrzny menedżer).

✅ Dotacje UE / rozwój eksportu

Świadczenie usług w zakresie pozyskiwania dofinansowania z Funduszy Europejskich oraz działań związanych z rozwojem eksportu rozpocząłem w 2009 roku. W latach 2009-2013 – wspólnie z prowadzonym wówczas zespołem – wyspecjalizowaliśmy się w kompleksowej obsłudze działania 6.1 Paszport do Eksportu, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zarówno jeśli chodzi o dokumenty aplikacyjne  (Plan Rozwoju Eksportu i wniosek o dofinansowanie), jak również usługi pro eksportowe, ukierunkowane na wdrożenie strategii internacjonalizacji, w tym bieżące monitorowanie i prowadzenie projektów, rozliczanie przyznanego dofinansowania oraz współpracę w zakresie wyszukiwania partnerów handlowych i wykonywanie badań marketingowych rynków zagranicznych.

W perspektywie finansowej 2014-2020 zajmowałem się m.in. obsługą Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) oraz wybranych Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), w szczególności w zakresie projektów ukierunkowanych na internacjonalizację, ale także w kontekście rozwoju konkurencyjności MŚP poprzez cyfryzację, TiK, innowacje produktowe oraz inwestycje. Oferowane przeze mnie usługi koncentrowały się na pozyskiwaniu dofinansowania, prowadzeniu projektów, rozliczaniu dotacji, przeprowadzaniu procedury zamówień w Bazie Konkurencyjności oraz przygotowaniu wymaganych dokumentów, jak np. strategie internacjonalizacji.

Aktualnie planuję działania związane z nową perspektywą finansową – Fundusze Europejskie 2021-2027.

Doświadczenie

Informacje w mediach

Zapraszam do współpracy

Dowiedz się więcej i zapytaj o możliwości współpracy

👉 Przedstaw swój problem; pomogę Ci go rozwiązać

To także może Cię zainteresować