Fundusze_Europejskie_dla_Regionow_2021-2027_Programy_Regionalne

Fundusze Europejskie dla Regionów 2021-2027

Podział środków na poszczególne programy regionalne w perspektywie finansowej (Fundusze Europejskie 2021-2027), zgodnie ze stanem na dzień 8 grudnia 2022, kiedy to Komisja Europejska zatwierdziła wszystkie 16 programów regionalnych:

Dowiedz się więcej !

👉 Zapytaj o dostępne dotacje

Pieniądze na programy regionalne 2021-2027 podzielono według algorytmu opartego na obiektywnych kryteriach, m.in. liczbie ludności i PKB na mieszkańca.

Dodatkowo sześć regionów (śląskie, łódzkie, małopolskie, lubelskie, dolnośląskie i wielkopolskie) otrzyma 4,4 mld euro z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i Polityki Spójności (3,8 mld euro z FST + 560 mln euro z polityki spójności).

Program dla Polski Wschodniej będzie obejmował sześć regionów – lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz, co jest nowością w perspektywie finansowej (fundusze europejskie 2021-2027), mazowieckie (bez Warszawy i 9 otaczających ją powiatów).

Fundusze Europejskie dla Regionów 2021-2027