Inteligentny Rozwój – Dotacje Unijne, doradztwo biznesowe

RP CONSULTING – sprawdzony partner w rozwoju biznesu !

Nasze doświadczenie

Inernacjonalizacja i dotacje eksportowe

Nasze specjalizacje:

  • Go To Brand – 3.3.3 PO IR, Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych

Doradztwo biznesowe / Business Consulting

Posiadamy doświadczenie w dziedzinach innowacyjnych oraz w sektorze nowoczesnych technologii.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR)

Inteligentny Rozwój (PO IR) to Program Operacyjny w ramach perspektywy finansowej – Fundusze Europejskie 2014-2020, będący następcą Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG), realizowanego w latach 2007-2013. PO IR to drugi pod względem budżetu program w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Na jego realizację przeznaczono ok. 8,6 mld euro z Funduszy Europejskich.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) zapewnia lepsze dostosowanie podaży B+R do potrzeb rynku, a z drugiej strony ma na celu pobudzenie popytu przedsiębiorstw na innowacje i prace badawczo-rozwojowe.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój dofinansowuje projekty badawczo-rozwojowe prowadzone przez przedsiębiorców, ale nie tylko. PO IR oferuje także wsparcie dla działań ukierunkowanych m.in. na ochronę własności przemysłowej, usługi doradcze dla MŚP, świadczone przez jednostki naukowe czy też rozwój eksportu poprzez promocję polskich marek produktowych.

W ramach programu wspierane jest prowadzenie przez przedsiębiorstwa prac na rzecz badań i rozwoju, tak samodzielnie, jak i w ramach konsorcjów. Pomoc obejmuje także komercjalizację wyników prac B+R i proces ich rynkowego wdrażania. PO IR premiuje projekty innowacyjne oraz znajdujące się w obrębie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS).

AKTUALNOŚCI / DOTACJE / INFORMACJE BIZNESOWE – BĄDŹ NA BIEŻĄCO !