Outsourcing sprzedaży B2B – outsourcing działu sprzedaży

Outsourcing sprzedaży B2B to usługa, w trakcie której klient za ustalonym wynagrodzeniem powierza sprzedaż swoich produktów lub usług podmiotowi zewnętrznemu (firmie outsourcingowej). Tym samym podmiot ten stanowi dla niego zewnętrzny dział sprzedaży, który bierze na siebie prowadzenie wszystkich działań handlowych, angażując wymagane zasoby (techniczne, organizacyjne, kadrowe, finansowe).

👇 Propozycja współpracy w zakresie outsourcingu sprzedaży B2B obejmuje:

Tworzenie dedykowanych baz danych B2B

Generowanie leadów B2B

Interim B2B Sales Manager/Account Manager

Outsourcing zarządzania sprzedażą B2B

👉 Poznaj przykłady zrealizowanych projektów

👉 Sprawdź również: Outsourcing marketingu B2B

Oferta w zakresie Interim Sales oraz outsourcingu zarządzania sprzedażą B2B skierowana jest głównie do sektora MŚP, w szczególności przedsiębiorców mikro- i małych, a także start-upów, które często nie dysponują jeszcze odpowiednimi możliwościami, by pozwolić sobie na zatrudnienie własnych handlowców B2B lub zbudowanie i zarządzanie działem sprzedaży.

Dodatkowo oferta B2B lead generation przygotowana została z myślą o wszystkich przedsiębiorstwach, które planują aktywną realizację kampanii sprzedażowych.

👇 Propozycja uwzględnia:

  1. Outsourcing sprzedaży B2B na terenie Polski
  2. Outsourcing sprzedaży eksportowej (B2B Sales – obsługa anglojęzyczna)

Outsourcing działu sprzedaży – korzyści

Podstawową zaletą, którą oferuje outsourcing sprzedaży B2B jest ograniczenie kosztów utrzymywania własnego działu handlowego. Dzieje się tak dlatego, że przenosimy ciężar związany z jego bieżącym funkcjonowaniem i zapewnieniem narzędzi pracy na podmiot zewnętrzny.

Klient firmy outsourcingowej oszczędza zatem czas i pieniądze, a sprzedaż jego produktów realizowana jest przez specjalistów.

👇 Oto, co zyskujesz podejmując współpracę !

  • możliwość wyboru spośród elastycznych planów cenowych obsługi, dostosowanych do indywidualnych możliwości finansowych
  • brak konieczności zatrudniania handlowca B2B i wyposażania go w narzędzia pracy
  • proste rozliczenie comiesięczną fakturą za wykonaną usługę, bez konieczności prowadzenia dokumentacji kadrowej
  • realizację procesu sprzedaży B2B w Twoim imieniu przez osobę z odpowiednimi kompetencjami i doświadczeniem

Zapytaj o możliwości, które oferuje Twojej firmie outsourcing sprzedaży B2B!

👉 Sprawdź, co możemy wspólnie zrealizować, bez konieczności rozbudowy Twojego działu handlowego

Istota outsourcingu sprzedaży

Outsourcing sprzedaży B2B to usługa, z której chętnie korzystają firmy, które nie posiadają własnych działów sprzedaży lub nie zatrudniają handlowców.

Outsourcing działu sprzedaży pozwala zatem danej firmie zaoszczędzić na zatrudnieniu pracowników, wyposażeniu ich stanowisk pracy oraz zapewnieniu niezbędnych narzędzi do wykonywania obowiązków. Ponadto daje możliwość powierzenia sprzedaży swoich produktów bądź usług specjalistom, którzy posiadają ku temu wszelkie środki, zasoby kadrowe i doświadczenie.

Outsourcing działu sprzedaży wpływa pozytywnie na ograniczenie kosztów prowadzonych działań handlowych przy jednoczesnym zapewnieniu ich wysokiej efektywności.

Należy jednak podkreślić, że outsourcing sprzedaży B2B to powierzenie wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej prowadzenia całości lub części działań handlowych. Firma outsourcingowa bierze zatem na siebie dedykowanie odpowiedniej kadry pracowniczej do prowadzenia projektu, wyposażenie jej w niezbędne narzędzia pracy, zbudowanie bazy kontaktów, trening i szkolenie handlowców oraz zarządzanie i kontrolowanie wyników przez menedżera. Tym samym klient nie uczestniczy w samym procesie sprzedaży i zarządzaniu strukturą handlową. Oszczędza czas i pieniądze, które przeznaczyłby na zbudowanie własnego działu sprzedaży i zarządzanie nim.

Outsourcing sprzedaży B2B to nie dystrybucja produktów

Pomimo wzrastającej świadomości biznesowej, wielu przedsiębiorców, szczególnie w mniejszych firmach, mylnie postrzega outsourcing działu sprzedaży jako typową formę sprzedaży dystrybucyjnej.

Outsourcing sprzedaży B2B to nie to samo, co współpraca B2B związana z dystrybucją produktów. Dystrybutor jest zwykle tylko pośrednikiem, który sprzedaje określone produkty lub usługi w zamian za ustaloną prowizję (pośrednik/agent) bądź też nabywa określony asortyment produktowy od dostawcy/producenta i sprzedaje go we własnym zakresie, po ustalonych przez siebie cenach w ramach własnej sieci odbiorców (dystrybutor).

Dystrybutorzy bardzo często mają w ofercie znacznie szerszy asortyment produktowy, niejednokrotnie także w zakresie produktów konkurencyjnych.

Outsourcing działu sprzedaży – podobnie jak w przypadku np. outsourcingu działań marketingowych – to natomiast stanowienie zewnętrznego działu handlowego danej firmy. Firma outsiurcingowa koncentruje się zatem wyłącznie na sprzedaży oferty tego konkretnego podmiotu w ramach uzgodnionych zasobów kadrowych, parametrów czasowych oraz innych wytycznych, w zamian za ustalone wynagrodzenie.

To także może Cię zainteresować