Dotacje B+R

Dotacje B+R stanowią istotne wsparcie dla wszystkich przedsiębiorstw i organizacji, które planują rozwój swojej działalności w oparciu o R&D.

W perspektywie finansowej 2014-2020 przewidziano znaczną pulę środków w różnych programach (krajowych i regionalnych), które wspierają przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje w działalności ukierunkowanej na badania i rozwój. Programy przygotowane zostały zarówno dla przedsiębiorców z sektora MŚP, jak również przedsiębiorstw dużych, a także jednostek samorządu terytorialnego i organizacji.

Dotacje B+R realizowane były w szczególności w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR), ale także w Regionalnych Programach Operacyjnych (RPO) właściwych dla poszczególnych województw.

Dotacje B+R zostały przewidziane także w perspektywie finansowej 2021-2027, w szczególności w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG), który stanowi kontynuację Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz jego poprzednika Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Dofinansowanie na badania i rozwój stanowi bardzo ważne wsparcie dla wszystkich podmiotów, które planują tworzyć własne działy B+R, wdrażać usługi ukierunkowane na tworzenie nowych, innowacyjnych rozwiązań produktowych, tworzyć linie demonstracyjne i pilotażowe, w efekcie czego powstaną nowe, unikalne produkty, które staną się konkurencyjne na rynku.

Obsługujemy działania ukierunkowane na dotacje B+R na szczeblu krajowym, dla których instytucjami organizującymi konkursy są PARP oraz NCBiR. Pomagamy także pozyskiwać i rozliczać dotacje na badania i rozwój w programach regionalnych.

Programy ukierunkowane na dotacje B+R obsługujemy kompleksowo:

 • przygotowujemy dokumenty aplikacyjne
 • opracowujemy wymagane biznes plany
 • prowadzimy projekty
 • rozliczamy dofinansowanie

Dotacje B+R – przykładowe działania, które obsługujemy

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR):

 • Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP (PO IR) – PARP
 • Poddzialanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (PO IR) – NCBiR

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM):

 • Poddziałanie 1.2.1. Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw Typ projektu A. Projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe
 • Poddziałanie 1.2.3. Bony na innowacje

Zaplanuj rozwój Twojej organizacji w oparciu o datacje B+R

 • Planujesz prowadzić badania przemysłowe ?
 • Chcesz wdrażać eksperymentalne prace rozwojowe ?
 • Zamierzasz stworzyć dział B+R w twojej organizacji ?
 • Planujesz wprowadzać na rynek nowe produkty, w oparciu o badania i rozwój ?