Sciezka_SMART_dzialanie_1.1_FENG_2021-2027

Ścieżka SMART – Działanie 1.1 FENG 2021-2027

Ścieżka SMART to jedno z głównych działań realizowanych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG). Jako swój główny cel definiuje rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych oraz innowacyjnych w przedsiębiorstwach poprzez realizację prac B+R i wdrożenie innowacji. Zdolności te będą rozwijane i wzmacniane w powiązaniu z dostosowaniem działalności przedsiębiorstw do wyzwań wskazanych w Europejskim Zielonym Ładzie oraz związanych z cyfryzacją, rozwojem infrastruktury badawczej, internacjonalizacją, a także wzrostem kompetencji kadr.

W ramach działania 1.1 FENG – Ścieżka SMART – ze wsparcia mogą skorzystać zarówno MŚP, jak i przedsiębiorstwa niebędące MŚP oraz konsorcja.

 1. Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa oraz konsorcja tych podmiotów aplikować będą do PARP (jako Instytucji organizującej konkurs).
 2. Duże przedsiębiorstwa, konsorcja dużych przedsiębiorstw, a także konsorcja przedsiębiorstw MŚP z innymi niż MŚP oraz przedsiębiorstw (innych niż MŚP oraz MŚP) z organizacjami badawczymi lub organizacjami pozarządowymi, składać będą swoje aplikacje do NCBR (jako Instytucji organizującej konkurs).

Ścieżka SMART – wsparcie modułowe

Działanie 1.1 FENG oferuje wsparcie dla projektów w formule modułowej. Dzięki temu przedsiębiorcy będą mogli realizować swoje przedsięwzięcia kompleksowo, w ramach jednej dokumentacji aplikacyjnej.

Projekty realizowane w ramach Ścieżki SMART mogą uzyskać wsparcie obejmujące następujące moduły:

 1. B+R,
 2. wdrożenie innowacji,
 3. infrastruktura B+R,
 4. cyfryzacja,
 5. zazielenienie przedsiębiorstw,
 6. internacjonalizacja,
 7. kompetencje.

Moduły obligatoryjne dla wnioskodawców to B+R lub wdrożenie innowacji, jednakże występują tutaj różnice w zależności od typów podmiotów ubiegających się o wsparcie.  

 1. W przypadku przedsiębiorców MŚP wniosek o dofinansowanie obowiązkowo musi obejmować co najmniej jeden z modułów: B+R lub wdrożenie innowacji.
 2. W przypadku dużych przedsiębiorstw projekt musi obejmować co najmniej moduł B+R.
 3. Pozostałe moduły mają charakter fakultatywny.

Zasady finansowania projektów

 • Forma wsparcia: dotacja
 • maksymalny poziom dofinansowania UE w projekcie: 80%
 • Pomoc publiczna/pomoc de minimis
 • Uproszczone metody rozliczania: możliwość zastosowania stawki jednostkowej
 • Sposób wyboru projektów: Konkurencyjny
 • Typ beneficjenta: duże przedsiębiorstwa, MŚP, Konsorcja naukowo-przemysłowe (aplikacje składane do różnych Instytucji organizujących konkurs, w zależności od typów wnioskodawców)
 • Kryteria wyboru projektów

Organizacja konkursów w ramach działania Ścieżka SMART

👉 ogłoszenie konkursu z dnia 07.02.2023 – PARP + informacja o kolejnych terminach naborów w 2023 roku

👉 opis działania 1.1 FENG Ścieżka SMART i dokumentacja konkursowa

👉 Harmonogram naborów wniosków w ramach programu FENG 2021-2027

Terminy naborów wniosków w 2023 roku – pojedyńcze MŚP

Runda 1

 • ogłoszenie naboru: 07.02.2023
 • rozpoczęcie naboru: 21.02.2023
 • zakończenie naboru: 09.05.2023

Runda 2

 • ogłoszenie naboru: 30.03.2023
 • rozpoczęcie naboru: 10.05.2023
 • zakończenie naboru: 30.06.2023

Runda 3 – projekty na rzecz dostępności

 • ogłoszenie naboru: 06.06.2023
 • rozpoczęcie naboru: 06.07.2023
 • zakończenie naboru: 31.08.2023

Runda (1/2024)

 • ogłoszenie naboru: luty 2024
 • rozpoczęcie naboru: marzec 2024
 • zakończenie naboru: kwiecień 2024