FERC-Fundusze_Europejskie_na_Rozwoj_Cyfrowy_2021-2027

FERC – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027

FERC – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 to kontynuacja Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 w ramach nowej perspektywy finansowej Funduszy Europejskich 2021-2027, która stanowi kolejny etap cyfrowej transformacji kraju.

Budżet Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 to około 2 mld euro, a zakładana forma wsparcia to dotacje.

Zakres wsparcia w ramach FERC jest komplementarny ze wsparciem realizowanym z pozostałych programów operacyjnych, realizujących cele polityki spójności na lata 2021-2027 oraz innych instrumentów krajowych i unijnych.

Cele Programu FERC – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027

Do głównych celów programu FERC należą:

 • budowa społeczeństwa gigabitowego w Polsce,
 • udostępnienie zaawansowanych e-usług pozwalających w pełni na elektroniczne załatwienie spraw obywateli i przedsiębiorców (4 i 5 stopień e-dojrzałości usług),
 • zapewnienie cyberbezpieczeństwa poprzez wsparcie w ramach nowego dedykowanego obszaru interwencji,
 • rozwój gospodarki opartej na danych wykorzystującej najnowsze technologie cyfrowe,
 • rozwój współpracy na rzecz tworzenia cyfrowych rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych,
 • wsparcie rozwoju zaawansowanych kompetencji cyfrowych, w tym również w obszarze cyberbezpieczenstwa dla jst i przedsiębiorców.

Dzięki procesowi cyfryzacji możliwa jest zdalna praca i edukacja, korzystanie z e-usług publicznych, w tym usług zdrowotnych, a także robienie zakupów czy załatwianie spraw w banku bez wychodzenia z domu.

Pandemia COVID-19 pokazała jak istotny jest szybki rozwój w/w obszarów dla sprawnego funkcjonowania gospodarki i społeczeństw w czasie tego typu zagrożeń.

Do kogo kierowane jest wsparcie z Programu

Program FERC – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 kierowany jest przede wszystkim do:

 • przedsiębiorców,
 • administracji publicznej,
 • organizacji pozarządowych,
 • podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki,
 • podmiotów leczniczych,
 • instytucji kultury.

Konsultacje i projekt programu FERC – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027