dotacje na innowacje (RP CONSULTING)

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje wspierają wprowadzanie nowych produktów na rynek, ale także wdrażanie zmian technologicznych w zakresie produkcji czy dostawy produktów lub usług.

Najczęściej wyróżnia się innowacje:

 • Produktowe – wprowadzenie wyrobów lub usług, które są zupełnie nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań
 • Procesowe (technologiczne) – wdrożenie nowej lub znacząco udoskonalonej metody produkcji lub dostawy, ale także znaczące zmiany w zakresie technologii, urządzeń czy oprogramowania
 • Organizacyjne – wprowadzenie nowej metody organizacji w biznesowych praktykach przedsiębiorstwa w odniesieniu np. do miejsca pracy, relacji zewnętrznych czy strategii biznesowej
 • Marketingowe – zastosowanie nowej metody marketingowej obejmującej znaczące zmiany w wyglądzie produktu, jego opakowaniu, pozycjonowaniu, promocji, polityce cenowej lub modelu biznesowym, wynikającej z nowej strategii marketingowej przedsiębiorstwa.

Dotacje na innowacje koncentrują się zwykle na wspieraniu wdrażania innowacji produktowych bądź procesowych w przedsiębiorstwie. Innowacje organizacyjne czy marketingowe zwyczajowo mają charakter fakultatywny i nie są objęte bezpośrednim wsparciem.

Dotacje na innowacje – w perspektywie finansowej 2014-2020 – realizowane były w szczególności w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR), ale także w Regionalnych Programach Operacyjnych (RPO) właściwych dla poszczególnych województw.

Dotacje na innowacje – nabory wniosków

Nowa perspektywa finansowa Funduszy Europejskich 2021-2027, także będzie wspierać wdrażanie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwach, często w połączeniu z działaniami B+R. Rozwiązania takie zaproponuje w szczególności program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG), który stanowi kontynuację Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz jego poprzednika Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Dofinansowanie na innowacje stanowi bardzo ważne wsparcie dla wszystkich podmiotów, które planują wdrażać działania ukierunkowane na tworzenie nowych, innowacyjnych rozwiązań produktowych, modeli biznesowych oraz metod produkcji i świadczenia usług.

Obsługujemy dotacje na innowacje, realizowane z programów na szczeblu krajowym, dla których instytucjami organizującymi konkursy jest np. PARP. Pomagamy także pozyskiwać i rozliczać dotacje na innowacje w programach regionalnych.

W ramach współpracy oferujemy:

 • przygotowanie dokumentów aplikacyjnych
 • opracowanie wymaganych biznes planów
 • prowadzimy projekty
 • rozliczamy dofinansowanie

DOTACJE NA INNOWACJE – PRZYKŁADOWE PROJEKTY, KTÓRE OBSŁUGUJEMY

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR):

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL):

ZAPLANUJ ROZWÓJ TWOJEJ ORGANIZACJI W OPARCIU O DATACJE NA INNOWACJE

 • Planujesz wprowadzenie nowych produktów na rynek ?
 • Zamierzasz wprowadzić innowacyjne rozwiązania w zakresie metod produkcji ?
 • A może zastanawiasz się nad zmianą modelu biznesowego funkcjonowania przedsiębiorstwa ?