Doradztwo strategiczne

Doradztwo strategiczne to segment usług konsultingowych, który obejmuje zespół kompleksowych działań doradczych, mających bezpośredni wpływ na sferę organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem. Usługi doradztwa strategicznego mają na celu w szczególności zaplanowanie, zoptymalizowanie lub zmodyfikowanie strategii funkcjonowania przedsiębiorstwa, a następnie wdrożenie procesów przyczyniających się do maksymalizacji efektów i minimalizacji kosztów jego funkcjonowania.

RP CONSULTING

Dobrze zaplanowana i wdrażana strategia rozwoju to kluczowa kwestia, o której powinni pamiętać wszyscy menedżerowie, zwłaszcza dziś, kiedy coraz trudniej jest pozyskiwać nowych klientów, firmy poszukują nowych rynków zbytu i dodatkowych źródeł finansowania swojej działalności, a wszystkie wydatki są dokładnie analizowane i w wielu kwestiach ograniczane. Wiele przedsiębiorstw boryka się także z utrudnieniami formalno-prawnymi, których świadomość oraz wyeliminowanie w znaczny sposób ułatwia prowadzenie biznesu.

Doradztwo strategiczne – realizowane usługi

Dla wszystkich podmiotów gospodarczych, w szczególności przedsiębiorców MŚPoferujemy usługi doradztwa strategicznego w poniższych aspektach:

Ponadto:

  • oferujemy pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania działalności w oparciu o dotacje bezzwrotne

Specjalizujemy się w optymalizacji procesów biznesowych, ukierunkowanych na internacjonalizację działalności, wprowadzanie produktów na rynki zagraniczne oraz kompleksowe doradztwo eksportowe.

Zapytaj o szczegóły !

AKTUALNOŚCI / DOTACJE / INFORMACJE BIZNESOWE