Doradztwo strategiczne

Doradztwo strategiczne to segment usług consultingowych, który obejmuje zespół kompleksowych działań doradczych, mających bezpośredni wpływ na sferę organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem. Usługi doradztwa strategicznego mają na celu w szczególności zaplanowanie, zoptymalizowanie lub zmodyfikowanie strategii funkcjonowania przedsiębiorstwa, a następnie wdrożenie procesów przyczyniających się do maksymalizacji efektów i minimalizacji kosztów jego funkcjonowania.

RP CONSULTING

Dobrze zaplanowana i wdrażana strategia rozwoju to kluczowa kwestia, o której powinni pamiętać wszyscy menedżerowie, zwłaszcza dziś, kiedy coraz trudniej jest pozyskiwać nowych klientów, firmy poszukują nowych rynków zbytu i dodatkowych źródeł finansowania swojej działalności, a wszystkie wydatki są dokładnie analizowane i w wielu kwestiach ograniczane. Wiele przedsiębiorstw boryka się także z utrudnieniami formalno-prawnymi, których świadomość oraz wyeliminowanie w znaczny sposób ułatwia prowadzenie biznesu.

Doradztwo strategiczne – realizowane usługi

Dla wszystkich podmiotów gospodarczych, w szczególności przedsiębiorców MŚP, oferujemy usługi doradztwa strategicznego w poniższych aspektach:

 • analiza efektywności aktualnie funkcjonującego modelu biznesowego w najważniejszych obszarach
 • planowanie i wdrażania działań optymalizujących procesy biznesowe w danej organizacji
 • czasowe, zdefiniowane do wskazanego celu i zakresu, działanie zewnętrznego managera wewnątrz danej organizacji, ukierunkowane na osiągnięcie konkretnych, ustalonych rezultatów biznesowych oraz oparte na wzajemnej współpracy pomiędzy stronami – Interim Management
 • przygotowanie dokumentów strategicznych (biznes plany, strategie marketingowe, plany rozwoju eksportu)
 • marketing strategiczny: analiza rynku i konkurencji branżowej
 • Business Development:
  • prowadzenie negocjacji z partnerami handlowymi/dostawcami/odbiorcami
  • planowanie, modyfikowanie i implementowanie efektywnej struktury sprzedaży
  • tworzenie i koordynacja pracy zespołów sprzedaży
 • pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania działalności w oparciu o dotacje bezzwrotne

Specjalizujemy się w optymalizacji procesów biznesowych, ukierunkowanych na internacjonalizację działalności, wprowadzanie produktów na rynki zagraniczne oraz kompleksowe doradztwo eksportowe.

Zapytaj o szczegóły !

AKTUALNOŚCI / DOTACJE / INFORMACJE GOSPODARCZE – BĄDŹ NA BIEŻĄCO !