dotacje na cyfryzację (RP CONSULTING)

Dotacje na cyfryzację

Dotacje na cyfryzację wspierają wprowadzanie rozwiązań informatycznych oraz modeli biznesowych opartych o gospodarkę elektroniczną i rozwiązania cyfryzacyjne. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie dofinansowania np. na zakup oprogramowania czy usług programistycznych, wdrażanie aplikacji informatycznych, systemów CRM, ERP czy zakup sprzętu, który pomoże wdrażać rozwiązania cyfryzacyjne w przedsiębiorstwie.

Dotacje na cyfryzację wspierają zatem wdrażanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TiK), mających na celu usprawnienie funkcjonujących modeli biznesowych lub wdrażanie nowych rozwiązań w oparciu o rozwiązania cyfryzacyjne w obszarach, jak np.:

 • B2B Business to Business – model uwzględniający współpracę przedsiębiorstw opierającą się na wykorzystaniu technologii cyfrowych prowadzących w efekcie do automatyzacji procesów biznesowych – np. stworzenie – opartego o rozwiązania cyfryzacyjne – kanału współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami.
 • B2C Business to Consumer – model, w którym relacje Przedsiębiorstwo – Konsument (odbiorca produktów lub usług) są oparte o rozwiązania cyfryzacyjne –np. świadczenie e-usług, sprzedaż on-line produktów lub usług.
 • B2E Business to Employee – model zakładający wykorzystanie technologii cyfrowych w kontaktach w relacji przedsiębiorstwo (pracodawca) – pracownik – np. wsparcie wdrażania systemów zarządzania przedsiębiorstwem.
 • C2C Consumer to Consumer – model zakładający interakcję biznesową pomiędzy konsumentami przy wykorzystaniu technologii cyfrowych (np. portale sprzedażowe).

Poprzez dotacje na cyfryzację przedsiębiorcy mogą ponadto usprawnić procesy biznesowe zachodzące w ich organizacji oraz zmienić model funkcjonowania firmy, ułatwiając pracownikom pracę zdalną. Miało to np. szczególne znaczenie w czasach pandemii COVID-19, jak również stanowi aktualnie zabezpieczenie na wypadek podobnych kryzysów w przyszłości.

Dotacje na cyfryzację – w perspektywie finansowej 2014-2020 – realizowane były w szczególności w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR), ale także w Regionalnych Programach Operacyjnych (RPO) właściwych dla poszczególnych województw.

Nowa perspektywa finansowa Funduszy Europejskich 2021-2027 także będzie wspierać wdrażanie rozwiązań cyfryzacyjnych w przedsiębiorstwach, zwłaszcza iż aktualny postęp technologiczny oraz sposób organizowania działalności firm zdecydowanie transformuje, a szerokie wykorzystanie technologii informacyjno-kumunikacyjnych (TiK) w prowadzonej działalności to standard, bez którego trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie.

Dotacje na cyfryzację stanowią bardzo ważne wsparcie dla wszystkich podmiotów, które planują rozwijać swoją działalność i inwestować we wdrażanie rozwiązań cyfryzacyjnych, służących komunikacji wewnątrz firmy i rozwoju relacji z zewnętrznymi partnerami handlowymi.

Dotacje na cyfryzację 2021-2027

OBSŁUGA PROJEKTÓW

Obsługujemy dotacje na cyfryzację, realizowane z programów na szczeblu krajowym, dla których instytucjami organizującymi konkursy jest np. PARP. Pomagamy także pozyskiwać i rozliczać dotacje na cyfryzację w programach regionalnych.

W ramach współpracy oferujemy:

 • przygotowanie dokumentów aplikacyjnych
 • opracowanie wymaganych biznes planów
 • prowadzimy projekty
 • rozliczamy dofinansowanie

Dotacje na cyfryzacje 2014-2021, które obsługiwaliśmy

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR):

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL):

ZAPLANUJ ROZWÓJ TWOJEJ ORGANIZACJI W OPARCIU O DATACJE NA CYFRYZACJĘ

 • Planujesz wdrożenie nowych rozwiązań cyfryzacynych w przedsiebiorstwie ?
 • Zamierzasz zmienić wykorzystywane oprogramowanie lub sprzęt komputerowy ?
 • A może zastanawiasz się nad zmianą modelu biznesowego funkcjonowania Twojej firmy w oparciu o technologie informacyjno-komunikacyjne ?