FENG_2021-2027_B+R_cyfryzacja_internacjonalizacja

FENG – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

FENG – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki to jeden z głównych programów finansowanych w ramach nowej polityki spójności na lata 2021-2027.

FENG stanowi kontynuację dwóch wcześniejszych programów – Innowacyjna Gospodarka (2007-2013) oraz Inteligentny Rozwój (2014-2020).

Przewidywany budżet nowego programu to 7,9 mld EUR (36 mld złotych).

Główne założenia FENG to:

 • Wsparcie całego procesu B+R+I
 • Wsparcie przedsiębiorstw na każdym etapie rozwoju
 • Współpraca nauki z biznesem
 • Koncentracja na KIS

Program FENG oferował będzie wsparcie modułowe:

Moduł obowiązkowy (B+R):

 • Prace B+R
 • lub Infrastruktura B+R

Moduły uzupełniające:

 • Wdrożenie innowacji
 • Cyfryzacja
 • „Zazielenienie przedsiębiorstw
 • Internacjonalizacja
 • Kompetencje

Realizacja Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 prowadzone będzie we współpracy z:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

FENG – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 – obszary wsparcia

Główne cele FENG ukierunkowane będą na:

 • zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii;
 • wzrost konkurencyjności MŚP;
 • rozwinięcie umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości;
 • transformacja gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 oraz zielonych technologii

Z FENG będą mogli skorzystać zarówno przedsiębiorcy, jak i organizacje oraz instytucje. Oferta Programu skierowana jest do:

 • przedsiębiorstw,
 • sektora nauki,
 • konsorcjów przedsiębiorców oraz konsorcjów przedsiębiorców z organizacjami badawczymi,
 • instytucji otoczenia biznesu, czyli ośrodków przedsiębiorczości, ośrodków innowacji, instytucji finansowych.

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 będą oferować różne formy wsparcia, takie jak:

 • dotacje,
 • instrumenty finansowe,
 • kapitałowe oraz gwarancyjne,
 • instrumenty łączące finansowanie zwrotne i dotacyjne.

W Programie FENG przewidziane zostały 3 priorytety:

 • wsparcie dla przedsiębiorców, czyli zapewnienie dofinansowania w obszarach B+R, wdrożeń nowych rozwiązań, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji, cyfryzacji, zielonej gospodarki,
 • środowisko przyjazne innowacjom, czyli wspieranie projektów o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki, w tym rozbudowy publicznej infrastruktury badawczej, transferu i komercjalizacji technologii powstających na uczelniach i w instytutach, a także wzmacnianie potencjału ośrodków innowacji takich jak akceleratory, klastry, instytucje badawcze oraz szerokie wsparcie start-upów,
 • pomoc techniczna, czyli zapewnienie systemowego wsparcia dla potencjalnych beneficjentów poprzez realizację działań zachęcających i ułatwiających ubieganie się o środki z programu FENG, kontynuacja STEP i Innovation Coach, wspieranie beneficjentów w realizacji projektów, a także zapewnienie wsparcia administracyjnego.

FENG – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 – projekt Programu i komunikaty

Prezentacja Programu (wersja z konferencji otwierającej konsultacje) 

Konsultacje i projekt Programu

Założenia Programu – wersja z dnia 28.03.2022

Komunikat w sprawie przekazania kolejnej wersji projektu Programu do Komisji Europejskiej w dniu 16.03.2022

Podziel się - udostępnij
Print this page
Print
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin