FENG_2021-2027_B+R_cyfryzacja_internacjonalizacja

FENG – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

FENG – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki to jeden z głównych programów finansowanych w ramach nowej polityki spójności na lata 2021-2027.

Program został już zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 27 września 2022 roku.

👉 Sprawdź harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

 • Zobacz, jakie konkursy zostały przewidziane w ramach programu
 • Poznaj terminy naborów wniosków w ramach interesujących Ciebie działań

👉 Zapoznaj się ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (SZOP FENG)

 • Sprawdź, jakie działania przewidziane zostały w programie FENG
 • Zapoznaj się z ich opisami i sprawdź dla kogo zostały przewidziane

Główne założenia Programu

FENG stanowi kontynuację dwóch wcześniejszych programów – Innowacyjna Gospodarka (2007-2013) oraz Inteligentny Rozwój (2014-2020). Przewidywany budżet nowego programu to 7,9 mld EUR (36 mld złotych).

Program oferuje:

 • Wsparcie całego procesu B+R+I
 • Wsparcie przedsiębiorstw na każdym etapie rozwoju
 • Współpraca nauki z biznesem
 • Koncentracja na KIS

W ramach Programu przedsiębiorcy otrzymają kompleksowe wsparcie dla swoich projektów w formule modułowej. Moduły obowiązkowe to:

 • B+R lub wdrażanie inwestycji w przypadku MŚP
 • B+R w przypadku przedsiębiorstw dużych

Moduły uzupełniające stanowią:

 • infrastruktura B+R,
 • cyfryzacja,
 • zazielenienie przedsiębiorstw,
 • internacjonalizacja,
 • kompetencje.

Realizacja Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 prowadzona będzie we współpracy z:

FENG – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 – obszary wsparcia

Główne cele FENG ukierunkowane będą na:

 • zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii;
 • wzrost konkurencyjności MŚP;
 • rozwinięcie umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości;
 • transformacja gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 oraz zielonych technologii

Z FENG będą mogli skorzystać zarówno przedsiębiorcy, jak i organizacje oraz instytucje. Oferta Programu skierowana jest do:

 • przedsiębiorstw,
 • sektora nauki,
 • konsorcjów przedsiębiorców oraz konsorcjów przedsiębiorców z organizacjami badawczymi,
 • instytucji otoczenia biznesu, czyli ośrodków przedsiębiorczości, ośrodków innowacji, instytucji finansowych.

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 będą oferować różne formy wsparcia, takie jak:

 • dotacje,
 • instrumenty finansowe,
 • kapitałowe oraz gwarancyjne,
 • instrumenty łączące finansowanie zwrotne i dotacyjne.

W Programie FENG przewidziane zostały 3 priorytety:

 • wsparcie dla przedsiębiorców, czyli zapewnienie dofinansowania w obszarach B+R, wdrożeń nowych rozwiązań, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji, cyfryzacji, zielonej gospodarki,
 • środowisko przyjazne innowacjom, czyli wspieranie projektów o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki, w tym rozbudowy publicznej infrastruktury badawczej, transferu i komercjalizacji technologii powstających na uczelniach i w instytutach, a także wzmacnianie potencjału ośrodków innowacji takich jak akceleratory, klastry, instytucje badawcze oraz szerokie wsparcie start-upów,
 • pomoc techniczna, czyli zapewnienie systemowego wsparcia dla potencjalnych beneficjentów poprzez realizację działań zachęcających i ułatwiających ubieganie się o środki z programu FENG, kontynuacja STEP i Innovation Coach, wspieranie beneficjentów w realizacji projektów, a także zapewnienie wsparcia administracyjnego.

Opis wybranych działań w ramach Programu

Program zatwierdzony przez KE