Outsourcing marketingu – zewnętrzny dział i Zewnętrzny Dyrektor Marketingu

Outsourcing marketingu to delegowanie prowadzenia działań marketingowych do wyspecjalizowanego podmiotu zewnętrznego (firmy, organizacji lub indywidualnego eksperta), który – podobnie jak w przypadku outsourcingu sprzedaży – zaplanuje i poprowadzi je w sposób kompleksowy.

👉 Jestem konsultantem biznesowym

👉 Specjalizuję się w marketingu B2B i sprzedaży B2B

👉 Poznaj przykłady zrealizowanych przeze mnie projektów

👇 Zapoznaj się z moim profilem zawodowym i dołącz do mojej sieci kontaktów biznesowych – zapraszam !

Obsługa outsourcingowa w zakresie marketingu B2B uwzględnia również koordynację przez zewnętrznego Marketing Managera współpracy z partnerami biznesowymi (np. agencje marketingowe/eventowe, freelancerzy, designerzy) oraz innymi członkami Twojego zespołu marketingu. Zakres usługi może zostać rozszerzony do kompleksowego zarządzania działem marketingu w oparciu o usługę Zewnętrznego Dyrektora Marketingu.

Zewnętrzny Dyrektor Marketingu odpowiedzialny będzie za całościowe zarządzanie działem marketingu, począwszy od zaplanowania bądź modyfikacji strategii marketingowej, poprzez koncepcyjne wdrażanie zaplanowanych aktywności oraz całościowe zarządzanie zespołem i prowadzonymi działaniami marketingowymi.

Zewnętrzny dział marketingu ma wiele zalet. W szczególności warto podkreślić te, które na pewno zainteresują Ciebie jako przedsiębiorcę:

Outsourcing marketingu
 • brak konieczności zatrudniania własnego specjalisty / zespołu specjalistów
 • ograniczenie kosztów funkcjonowania – nie musisz utrzymywać własnego działu marketingu
 • profesjonalizm prowadzonych działań – firma outsourcingowa specjalizuje się w prowadzeniu działań marketingowych w różnych branżach.

Outsourcing działu marketingu – zewnętrzny dział marketingu w Twojej firmie

Outsourcing marketingu może być ukierunkowany na całość działań marketingowych prowadzonych w Twojej organizacji lub wybiórczo na najważniejsze dla Twojej firmy aspekty.

Działania te mogą przykładowo objąć: product management, prowadzenie analizy rynku i konkurencji, bieżące działania promocyjne realizowane za pośrednictwem wybranych mediów, organizację eventów itp. Nacisk może być kładziony zarówno na Outbound, jak i Inbound Marketing, podobnie jak aktywność w sferze marketingu tradycyjnego oraz digital marketingu.

Każda organizacja ma swoją unikalną specyfikę, profil działalności oraz realizuje własną strategie marketingową, stąd też właściwe działania marketingowe planowane są indywidualnie. Dotyczy to także Twojej firmy.

W segmencie przedsiębiorców MŚP zewnętrzny dział marketingu najczęściej przejmuje bieżące obowiązki związane z planowaniem, koordynacją i prowadzeniem działań w zakresie promocji i reklamy.

Outsourcing marketingu – oferta, czyli w czym mogę Ci pomóc

✅ Koncentruję się na planowaniu, koordynacji i prowadzeniu działań marketingowych wspierających sprzedaż B2B.

👇 Mogę Ci pomóc w obszarach, takich jak:

👉 Inbound / Content Marketing – zaplanowanie strategii działań w zakresie marketingu przychodzącego, z uwzględnieniem zasad marketingu treści

👉 Content Writing / optymalizacja SEO – tworzenie unikalnych treści eksperckich, które wzbogacą Twoją stronę internetową, a jednocześnie będą przyjazne dla wyszukiwarek internetowych, dzięki czemu Twoja strona będzie się lepiej pozycjonować

👉 Dystrybucja treści poprzez różne kanały komunikacji – np. media społecznościowe, portale branżowe i wortale tematyczne, fora i blogi internetowe

👉 Generowanie leadów B2B – dedykowane kampanie cold mailowe do indywidualnie wyselekcjonowanej i sprofilowanej dla wybranego produktu bazy kontaktów B2B

UWAGA – nie należy mylić „cold mailingu” z „mass mailingiem” (a tym bardziej „spam mailingiem”); kampania cold mailowa to wysyłka indywidualnie przygotowanych treści do indywidualnie wyselekcjonowanej grupy potencjalnych odbiorców B2B; kluczem w tym przypadku jest zbudowanie dedykowanej bazy kontaktów w oparciu o dokładnie określony profil buyer persony B2B, dzięki czemu tego typu kampanie są skuteczne i charakteryzują się wysokim współczynnikiem otwarcia wiadomości

👉 Social Selling – aktywne działania, ukierunkowane na generowanie leadów oraz nawiązywanie i budowanie relacji B2B, promujące sprzedaż produktów/usług w mediach społecznościowych, w szczególności w sieci LinkedIn; wykorzystywane jako wsparcie dla kampanii cold mailowych lub realizowane zupełnie niezależnie; działania social selling prowadzone przez pracowników danej organizacji, na podstawie prawidłowo przeprowadzonego prospectingu, bazujące na właściwie zdefiniowanym profilu buyer persony B2B oraz ukierunkowane na dzielenie się wartościową wiedzą zasadniczo eliminują potrzebę cold callingu

👉 Marketing Managementzarządzanie działem marketingu i prowadzonymi działaniami przez Zewnętrznego Dyrektora Marketingu:

✅ planowanie, budżetowanie i koordynacja całości prowadzonych działań marketingowych w Twojej organizacji za pośrednictwem mediów tradycyjnych (ATL, BTL, Outdoor, eventy, PR), elektronicznych i internetowych (strona WWW, SEO/SEM, e-mail marketing, social media)

✅ planowanie, budzetowanie i koordynacja współpracy z partnerami zewnętrznymi (np. agencje marketingowe/eventowe, freelancerzy, designerzy, organizatorzy wydarzeń branżowych)

✅ zarządzanie zespołem marketingu – rekrutacja zespołu, delegowanie i egzekwowanie zadań, koordynacja współpracy i prowadzonych projektów

Zewnętrzny Dyrektor Marketingu – na czym polega współpraca, jakie ma obowiązki

#zewnetrzny-DM

Usługa Zewnętrznego Menedżera ds. Marketingu stanowi element oferowanej obsługi outsourcingowej w zakresie marketingu B2B. Rolą Zewnętrznego Dyrektora ds. Marketingu jest jednak całościowe zarządzanie działem marketingu i prowadzonymi działaniami we wszystkich kanałach komunikacji.

Jest to ekspert spoza organizacji, który zaplanuje od podstaw kompletną strategię marketingową w danej firmie, a następnie będzie nadzorował jej wdrażanie we wszystkich kanałach komunikacji, jak również monitorował efekty, które przynosi. Osoba ta odpowiedzialna będzie także za pełne zarządzanie działem marketingu, w tym rekrutację i koordynację pracy członków zespołu i partnerów współpracujących, delegowanie i egzekwowanie zadań oraz nadzorowanie prowadzonych projektów.

W kontekście Zewnętrznego Dyrektora Marketingu ważne jest podkreślenie, że zarządzanie działem marketingu i prowadzonymi działaniami marketingowymi nie sprowadza się wyłącznie do aspektu promocji i reklamy. Marketing bowiem rozpatrywany powinien być w formule 4 x P (produkt, cena, dystrybucja, promocja), o czym często dziś zapominamy, a pojęcie „działań marketingowych” błędnie sprowadzamy wyłącznie do tematyki promocji w mediach społecznościowych, działań SEO czy reklamy za pośrednictwem performance marketingu.

Zewnętrzny Dyrektor Marketingu oferuje pełne wsparcie w kompleksowym zarządzaniu marketingiem w formule 4 x P, w tym także w przedmiocie „promocji i reklamy”.

Główne korzyści związane z podjęciem współpracy z Zewnętrznym Marketing Managerem są podobne, jak te, które zostały opisane w przypadku usługi Zewnętrznego Dyrektora Handlowego. Dotyczą w szczególności:

 • optymalizacji kosztów zatrudnienia
 • niższej cenie usługi zewnętrznej niż w przypadku konieczności zatrudnienia specjalisty na etat
 • uproszczenia spraw kadrowych
 • możliwości podjęcia współpracy w niepełnym, indywidualnie dostosowanym wymiarze godzin
 • wysokich kompetencji zewnętrznego menedżera – eksperta, który posiada doświadczenie w różnych branżach i projektach

Outsourcing marketingu – główne korzyści

👇 Oto, co zyskujesz podejmując współpracę:

 • możliwość dostosowania zakresu usługi indywidualnie do Twoich potrzeb i możliwości finansowych
 • brak konieczności zatrudniania Marketing Managera i wyposażania go w narzędzia pracy
 • proste rozliczenie comiesięczną fakturą za wykonaną usługę, bez konieczności prowadzenia dokumentacji kadrowej
 • prowadzenie działań marketingowych w Twoim imieniu przez osobę z odpowiednimi kompetencjami i doświadczeniem

Jesteś zainteresowany optymalizacją funkcjonowania działu marketingu w Twojej organizacji ?!

👉 Deleguj działania marketingowe do firmy zewnętrznej

Outsourcing działu marketingu – optymalizuj działania marketingowe

outsourcing marketingu business

Outsourcing marketingu może być atrakcyjny w szczególności dla przedsiębiorców z grupy mikro i małych przedsiębiorstw.

Dla tego typu podmiotów ograniczenie bieżących kosztów funkcjonowania oraz nawiązanie współpracy z doświadczonym partnerem biznesowym, który pomoże prowadzić bieżące działania marketingowe może być szczególnie korzystne.

Skorzystanie z usług zewnętrznego działu marketingu pomoże Twojej organizacji zoptymalizować działania marketingowe w ujęciu kosztowym, czasowym oraz doświadczenia i wiedzy osób za nie odpowiedzialnych.

Firma outsourcingowa i agencja reklamowa to nie synonim !

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że firma outsourcingowa, stanowiąca zewnętrzny dział marketingu, nie jest agencją reklamową, której zleca się np. przygotowanie projektu ulotki, prowadzenie profilu w mediach społecznościowych czy też inne działania wynikające z realizacji strategii promocyjnej. Jest to podmiot, który w Twoim imieniu planuje, koordynuje i prowadzi bieżące działania marketingowe na rzecz Twojej organizacji. Nie oznacza to jednak, że nie będziesz korzystał równolegle z usług agencji reklamowych/marketingowych, np. przy produkcji materiałów promocyjnych, prowadzeniu profili w mediach społecznościowych czy też działaniach w zakresie performance marketingu.

Zewnętrzny dział marketingu bowiem – bazując na posiadanym doświadczeniu – ma w szczególności doradzić jakie działania marketingowe dobrać, aby były skuteczne, skalkulować ich łączny budżet, a następnie w porozumieniu z Tobą w odpowiedni sposób je wdrażać i mierzyć ich efektywność.

Podmiot świadczący usługi w zakresie outsourcingu działań marketingowych wykona dla Ciebie zadania analogiczne, jak gdyby w Twojej organizacji zatrudniony był pracownik działu marketingu lub Marketing Manager, jednakże taka forma współpracy oferuje Ci wiele korzyści i upraszcza sprawy kadrowe.

Skorzystaj z usług specjalistów

 • Nie posiadasz własnego działu marketingu ?
 • A może planujesz optymalizację kosztów funkcjonowania i zarządzania obecną strukturą ?
 • Czujesz potrzebę zaplanowania kompletnej strategii marketingowej ?
 • A może rozważasz potrzebę wprowadzenia zmian w aktualnie prowadzonych działaniach, ale nie wiesz w jaki sposób się do tego zabrać ?

To także może Cię zainteresować