Doradztwo Biznesowe

Doradztwo biznesowe realizowane jest na wielu płaszczyznach. Często – oprócz sfery dotyczącej bezpośredniego rozwoju biznesu – aspekt ten obejmuje także zarządzanie ryzykiem, zarządzanie zmianą, restrukturyzację oraz zmianę funkcjonowania modelu biznesowego od strony formalno-prawnej, a także struktury organizacyjnej.

Doradztwo biznesowe, oferowane przez RP CONSULTING, ma na celu wsparcie przedsiębiorców z sektora MŚP w podejmowaniu trafnych decyzji, związanych z rozwojem działalności ich firm na rynku krajowym i zagranicznym.

Specjalizacją jest doradztwo biznesowe dla małych firm, które nie mają jeszcze ugruntowanych struktur, podmiotów mikro-, start-upów, a także organizacji, które tworzą dopiero swoje modele biznesowe związane z prowadzoną działalnością.

Doradztwo biznesowe dla małych firm ukierunkowane jest na optymalizację procesów zachodzących w danej organizacji, w celu maksymalizacji przychodów oraz minimalizacji kosztów działalności.

👉 Sprawdź w czym mogę Ci pomóc jako doradca biznesowy

Doradztwo biznesowe – realizowane usługi

Doradztwo strategiczne

  • dokumenty strategiczne (biznes plany, strategie marketingowe, plany rozwoju eksportu)
  • doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem

Doradztwo w marketingu i sprzedaży B2B

Doradztwo eksportowe

Marketing strategiczny

Doradztwo biznesowe – projekty indywidualne

Wszystkie projekty w segmencie Business Consulting przygotowywane są indywidualnie, uwzględniając specyfikę działalności Klienta w zakresie branży, produktów i usług, obszaru działalności, a także wielkości przedsiębiorstwa.

👉 Udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów w wielu branżach.

Podejmuj trafne decyzje – skorzystaj z usług doradztwa biznesowego !

Dowiedz się więcej – zapytaj o doradztwo biznesowe !

👉 Przedstaw swój projekt i poznaj korzyści, które możesz osiągnąć w wyniku jego realizacji

To także może Cię zainteresować