doradztwo marketingowe i outsourcing

DORADZTWO MARKETINGOWE I OUTSOURCING – PLANUJ I WDRAŻAJ SKUTECZNE DZIAŁANIA

Doradztwo marketingowe to obszar usług konsultingowych, ukierunkowany na zaplanowanie, zoptymalizowanie i wdrożenie efektywnych działań w szeroko pojętym marketingu. Dotyczą one zarówno sfery promocji, jak również pozostałych elementów formuły 4 x P, czyli marketing-mix (produkt, cena, dystrybucja, promocja).

Produktem podstawowym przeprowadzonej usługi konsultingowej jest kompletna strategia marketingowa, opracowana dla danej organizacji, która następnie podlegać będzie wdrożeniu i weryfikacji z punktu widzenia efektów, które przynosi.

Współpraca z konsultantem oczywiście nie sprowadza się wyłącznie do opracowania dokumentów. A polega raczej na tym, aby przy jego wsparciu wspólnie uzgadniać, co jest w danym momencie priorytetowe, jakie działania marketingowe nie funkcjonują odpowiednio oraz w jaki sposób dokonać ich usprawnienia, aby zaczęły przynosić oczekiwane efekty.

Doradztwo marketingowe służy zatem temu, aby trafnie zdiagnozować potrzeby klienta w obszarze marketingu, zweryfikować skuteczność aktualnie prowadzonych przez niego działań, zaplanować ich modyfikację oraz wprowadzić zmiany i nowości do realizowanej strategii. W taki sposób, aby była ona bardziej efektywna i przynosiła wymierne korzyści.

Uzupełnienie dla usług doradztwa marketingowego stanowi outsourcing marketingu, który polega na delegowaniu prowadzenia i koordynacji działań marketingowych do wyspecjalizowanego podmiotu zewnętrznego (firmy, organizacji lub indywidualnego eksperta). W tym zakresie często korzysta się ze wsparcia zewnętrznego menedżera ds. marketingu, który zaplanuje, zorganizuje i poprowadzi działania marketingowe w sposób kompleksowy.

Doradztwo marketingowe w B2B

Szczególną specjalizacją w obszarze marketingu jest marketing B2B. Wynika to głównie ze specyfiki zachowań nabywczych klientów biznesowych oraz sposobu podejmowania przez nich decyzji zakupowych, które często konsultowane są w większym gronie.

Dodatkowo większość procesów zakupowych klientów B2B rozpoczyna się w wyszukiwarce internetowej, co sprawia, że – z punktu widzenia prowadzenia skutecznych działań marketingowych szczególny nacisk powinien zostać położony na sferę marketingu przychodzącego. W tym obszarze natomiast bardzo ważną rolę odgrywają działania content marketingowe, prowadzone w segmencie B2B.

Skuteczne doradztwo marketingowe ma zatem kluczowe znaczenie w odniesieniu do klientów biznesowych, gdyż aby efektywnie generować leady sprzedażowe wymagane jest prowadzenie nieco innych działań marketingowych w ujęciu kompleksowym niż w przypadku B2C.

Jak już zostało wspomniane, nacisk położony zostanie tutaj na działania takie jak m.in. tworzenie wartościowych merytorycznie i angażujących użytkownika treści, które udzielają odpowiedzi na pytania nurtujące klienta B2B, pomagają rozwiązać jego problemy oraz ułatwiają mu odnalezienie właściwego produktu lub usługi. A jednocześnie, które zostały przygotowane w taki sposób, aby były przyjazne dla wyszukiwarki internetowej (SEO friendly).

STRATEGIA W ZAKRESIE PROMOCJI I REKLAMY

Warto jednak pamiętać, że marketing to nie tylko sfera promocji i reklamy (w szczególności reklamy w mediach cyfrowych i on-line), choć aktualnie niestety często pojęcie marketingu w taki sposób właśnie jest rozumiane, co mocno je zawęża.

Doradztwo marketingowe może być zatem realizowane kompleksowo w zakresie wszystkich elementów formuły 4 x P, jak również może dotyczyć jedynie wybranych zagadnień bądź obszarów działań.

Ze względu na to, że pojęcie marketingu sprowadzane jest zazwyczaj głównie do obszaru promocji i reklamy, także i doradztwo marketingowe skupia się najczęściej na konsultingu w zakresie prowadzenia działań w tej właśnie sferze.

W tym zakresie doradztwo marketingowe ma za zadanie przede wszystkim zweryfikować dotychczas prowadzone działania promocyjne oraz ich efekty, jak również zaproponować optymalizację i modyfikację procesów, w taki sposób aby skutecznie generować leady sprzedażowe.

Kluczowe będzie tutaj zatem przygotowanie kompleksowej strategii działań, a następnie jej wdrożenie i zweryfikowanie osiągniętych rezultatów.

Najważniejsze elementy strategii promocji

👇 Przykładowa strategia w zakresie promocji i reklamy może zawierać elementy, jak np.:

✅ analiza dotychczas prowadzonych działań promocyjnych wraz z ich podsumowaniem i analizą efektów

✅ modyfikacja i usprawnienia obszarów wymagających poprawy wraz z uzasadnieniem

✅ zaplanowanie i wdrożenie nowych aktywności promocyjnych wraz z propozycją pomiaru ich efektywności

✅ dobór optymalnych działań i narzędzi marketingowych w wielu kanałach komunikacji, łączących techniki inbound i outbound, jak również komunikację w kanałach własnych i zewnętrznych

✅ wybór mediów

✅ opracowanie budżetu i harmonogram wdrożenia strategii

Doradztwo marketingowe i outsourcing w B2B – możliwości współpracy

Możliwości współpracy w zakresie doradztwa marketingowego i outsourcingu w B2B są bardzo szerokie, a uzgodniony jej zakres często wynika z preferencji klienta bądź specjalizacji firmy wykonawczej.

W tym zakresie doradztwo marketingowe i outsourcing w Marketingu B2B może dotyczyć konsultacji i wdrożeń projektowych w poniższych obszarach.

✅ Marketing B2B

👉 Inbound marketing

👉 Content marketing w B2B

👉 Content Manager

👉 Content Writing

👉 Optymalizacja SEO

👉 Doradztwo SXO

👉 Social selling w B2B

👉 Outsourcing marketingu B2B

👉 Usługa zewnętrznego menedżera ds. marketingu B2B

Podsumowanie

Skuteczne doradztwo marketingowe znacząco wspiera prowadzone przez daną organizację działania w obszarze marketingu i czyni je bardziej efektywnymi. Jest to szczególnie ważne w marketingu B2B, gdyż pojawiające się leady przychodzące są bezpośrednim efektem odpowiednio zaplanowanych i prowadzonych działań marketingowych.

W tym zakresie bardzo ważne jest odpowiednie zaplanowanie i wdrożenie strategii w zakresie marketingu przychodzącego, w szczególności poprzez skuteczną optymalizację strony internetowej oraz działania content marketingowe.

Oprócz zaplanowania strategii marketingowej w wyniku działań doradczych, niezbędne jest także jej wdrożenie. Jeśli nie dysponujemy odpowiednimi zasobami w tym zakresie, możemy skorzystać z usługi outsourcingu działań marketingowych. W takim przypadku zewnętrzny menedżer marketingu pomoże nam zorganizować i wdrożyć zaplanowane działania.

Doradztwo marketingowe i outsourcing marketingu to usługi komplementarne, które często oferowane są przez podmioty zewnętrzne. Skorzystanie z nich stanowi duże wsparcie, a zarazem ułatwienie organizacyjne dla firm, które mają ograniczone zasoby i nie dysponują w swoim zespole odpowiednimi specjalistami.

Warto skorzystać, aby usprawnić planowanie i wdrażanie skutecznych działań marketingowych, dzięki którym zwiększymy sprzedaż naszych produktów i usług.

Zastanawiasz się nad optymalizacją prowadzonych działań marketingowych i potrzebujesz pomocy w tym zakresie ?

👉 Zapraszam Cię do kontaktu. Chętnie poznam Twój punkt widzenia i odpowiem na Twoje pytania.