Doradztwo eksportowe

Doradztwo eksportowe to segment naszych usług consultingowych, ukierunkowany na wprowadzanie nowych produktów i zdobywanie nowych rynków zbytu w ramach planowanej ekspansji zagranicznej. W ich rezultacie realizujemy wspólnie z naszymi klientami działania w zakresie rozwoju eksportu.

Internacjonalizacja stanowi istotny aspekt działalności dla wielu polskich przedsiębiorstw, a zarazem nieunikniony kierunek rozwoju. To powoduje, że wzrasta zapotrzebowanie na doradztwo eksportowe, także z punktu widzenia realizowania przez polskich przedsiębiorców wielu projektów ukierunkowanych na promocję działalności na rynkach zagranicznych, które są współfinansowane z Funduszy Europejskich (np. poddziałanie 3.3.3 PO IR – Go To Brand).

Znaczenie eksportu dla rozwoju działalności biznesowej

Internacjonalizacja

Coraz więcej polskich przedsiębiorców zainteresowanych jest sprzedażą swoich wyrobów na rynkach zagranicznych.

Wynika to m.in. z faktu, iż w wielu branżach Polska postrzegana jest jako dostawca wysokiej jakości produktów i usług, jak również z tego, że oferta polskich firm pozycjonuje się jako bardzo konkurencyjna cenowo w różnych krajach.

Przykładem może być tutaj sektor ICT oraz wysokiej klasy usługi związane z tworzeniem oprogramowania świadczone przez wykwalifikowanych polskich specjalistów, które mogą doskonale konkurować na rynkach rozwiniętych branżowo, np. USA czy Niemiec.

Doradztwo eksportowe – realizowane usługi

👇 Usługi w zakresie umiędzynarodowienia działalności:

👇 Dotacje na rozwój eksportu:

Usługi doradztwa eksportowego realizujemy od 2009 roku.

Sprawdź nasze doświadczenie i referencje !

Projekty przygotowywane indywidualnie

Usługi doradztwa eksportowego, które świadczymy, obejmują szereg działań, mających na celu przygotowanie oraz wdrożenie kompleksowej strategii, związanej z wprowadzeniem wybranych produktów bądź usług na wskazane rynki zagraniczne, a także analizą potencjału wybranych krajów docelowych ekspansji.

Doradztwo eksportowe

Dla każdego przedsiębiorcy szczególnie istotne jest odpowiednie zaplanowanie strategii działalności na rynkach zagranicznych, w związku z powyższym usługa opracowania kompleksowego planu rozwoju eksportu (strategii internacjonalizacji) przygotowywana jest zawsze indywidualnie, a zakres merytoryczny dokumentu często jest zróżnicowany, gdyż w odmienny sposób traktują go poszczególne programy, w ramach których można współfinansować rozwój eksportu z Funduszy Europejskich 2014-2020.

Doradztwo eksportowe realizujemy także niezależnie od projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich, zatem dla każdego klienta jesteśmy w stanie wypracować optymalny zakres merytoryczny strategii eksportowej, jak również zaoferować inne usługi, które zostaną dobrane optymalnie do specyfiki jego działalności oraz projektu, który planuje realizować.

Strategia internacjonalizacji – zakres opracowania

Przykładowa strategia internacjonalizacji może zawierać poniższe zagadnienia:

 • analizę aktualnej sytuacji przedsiębiorcy w odniesieniu do planowanej ekspansji
 • analizę pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem oferowanych produktów lub usług
 • opracowania dotyczące wyboru rynków docelowych działalności eksportowej
 • analizy i badania wybranych rynków docelowych ekspansji
 • analizy SWOT dla eksportu danych produktów bądź usług na poszczególnych rynkach zagranicznych
 • zaplanowanie strategii marketingowej (produkt, cena, promocja, dystrybucja)
 • zaplanowanie budżetu marketingowego
 • zaplanowanie harmonogramu wdrażania strategii eksportowej

Doradztwo eksportowe dla Twojej firmy

 • Jesteś zainteresowany ekspansją eksportową ?
 • Planujesz wprowadzać nowe produkty do nowych krajów ?
 • Nie posiadasz opracowanej strategii eksportowej ?
 • Chciałbyś dokonać najlepszego wyboru krajów docelowych ekspansji ?
 • Planujesz porównać międzynarodową konkurencję w Twojej branży ?
 • Jesteś zainteresowany dokonaniem selekcji i wyszukaniem potencjalnych partnerów handlowych za granicą ?

Skorzystaj z naszych usług !

AKTUALNOŚCI / DOTACJE / INFORMACJE BIZNESOWE