Strategie internacjonalizacji

Strategie internacjonalizacji to jedna z głównych specjalizacji naszej działalności.

 • Przygotowujemy strategie eksportowe dla polskich przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem działalności na rynkach zagranicznych.
 • Pozyskujemy dofinansowanie na ich wdrożenie.
 • Posiadamy 10 lat udokumentowanego doświadczenia w usługach związanych z rozwojem eksportu.

Poznaj opinie naszych klientów !

Strategie internacjonalizacji opracowujemy zarówno pod kątem konkretnych programów współfinansowanych z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020, które pozwalają uzyskać dofinansowanie na realizację założonego przedsięwzięcia eksportowego, jak również niezależnie od programów dotacyjnych.

Skutecznie doradzamy polskim przedsiębiorcom pod kątem rozwoju ich działalności na rynkach zagranicznych. Przygotowujemy kompletne strategie eksportowe, jak również realizujemy usługi związane z bezpośrednim wprowadzaniem produktów na rynki zagraniczne, takie jak np. wyszukiwanie partnerów handlowych na rynkach docelowych czy też dedykowane badania marketingowe oraz szczegółowe analizy rynku i konkurencji.

Indywidualny zakres merytoryczny dokumentów

Strategie internacjonalizacji to dokumenty, które przygotowywane są indywidualnie, zatem każda strategia eksportowa uwzględnia preferencje naszych zleceniodawców a jej zakres merytoryczny dostosowywany jest do konkretnych oczekiwań naszych klientów, jak również do specyfiki branży w której prowadzą działalność.

Ponadto poszczególne programy ukierunkowane na dofinansowanie rozwoju eksportu określają inny zakres merytoryczny wymaganych strategii internacjonalizacji. Przygotowujemy dokumenty oraz dostosowujemy ich zakres do potrzeb uczestnictwa we wszystkich programach współfinansowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020 (PO IR, PO PW, RPO).

Opracowywane przez nas strategie internacjonalizacji uwzględniają m.in. poniższy zakres szczegółowo analizowanych zagadnień:

 • analizę pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem oferowanych produktów lub usług oraz jego możliwość w zakresie rozwoju eksportu
 • analizy i badania wybranych rynków docelowych ekspansji
 • rekomendację dotyczącą wyboru optymalnych kierunków ekspansji zagranicznej
 • analizy SWOT dla eksportu wybranych produktów bądź usług na poszczególne rynki zagraniczne
 • rekomendację strategii marketingowej (produkt, cena, promocja, dystrybucja)
 • zaplanowanie szacunkowego budżetu marketingowego
 • zaplanowanie wstępnego harmonogramu wdrażania strategii eksportowej

Poznaj też inne przykłady zakresu merytorycznego strategii internacjonalizacji.

Planowanie rozwoju eksportu

Strategie eksportowe to dokumenty strategiczne, które powinny stanowić wstęp do realizacji działań eksportowych dla poszczególnych przedsiębiorców.

Każda firma zainteresowana realizacją ekspansji zagranicznej swoje działania powinna rozpocząć od odpowiedniego zaplanowania całego modelu internacjonalizacji. Wstęp do tego z pewnością stanowi przygotowanie kompletnej strategii eksportowej, uwzględniającej m.in. specyfikę produktu, analizę konkurencji branżowej, badania wybranych rynków zagranicznych oraz zaplanowanie strategii marketingowej.

Posiadając odpowiedni plan rozwoju eksportu oraz harmonogram jego realizacji, wszelkie działania związane z internacjonalizacją działalności mogą być prowadzone w sposób przemyślany oraz usystematyzowany, w szczególności pod kątem opracowanego budżetu.

Opracujemy Twoją strategię internacjonalizacji

 • Planujesz rozwój eksportu ?
 • Chciałbyś opracować koncepcję i model biznesowy internacjonalizacji ?
 • Jesteś zainteresowany przeprowadzeniem analizy rynku i konkurencji w Twojej branży ?

AKTUALNOŚCI / DOTACJE / INFORMACJE GOSPODARCZE – BĄDŹ NA BIEŻĄCO !