Marketing strategiczny

Marketing strategiczny to dziedzina marketingu związana z planowaniem i formułowaniem strategii marketingowej w dłuższym okresie.

Aspekt ten wiąże się bezpośrednio z zarządzaniem strategicznym oraz umiejętnością dostosowania się danej organizacji do zmian zachodzących w otoczeniu rynkowym (bliższym i dalszym), które najczęściej dotyczą usprawnień technologicznych, zachowań konkurentów, ewolucji i modyfikacji oferty produktowej, transformacji modelu oraz mediów promocji produktów i usług czy też sposobu ich sprzedaży i dystrybucji, jak również zmian zachodzących w gospodarce.

Długofalowa strategia marketingowa

Każde przedsiębiorstwo działające na rynku powinno mieć sformułowaną własną strategię marketingową i jednocześnie reagować na bieżąco na zmiany zachodzące w środowisku biznesowym, poszukiwać nowych rynków zbytu, śledzić zachowania konkurentów branżowych, a także rozwijać swoją ofertę produktową.

Należy zwrócić uwagę, że marketing strategiczny to proces, podczas którego formułowana jest, a następnie wdrażana, długofalowa strategia marketingowa, uwzględniająca najważniejsze cele rynkowe, które firma zamierza osiągnąć.

marketing strategiczny - zespół

Jednym z istotnych zadań marketingu strategicznego jest wsparcie dla działu handlowego i procesu sprzedaży produktów przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem takich aspektów jak: analiza rynku i konkurencji, wskazanie potencjalnych grup odbiorców, zdefiniowanie sposobu pozyskiwania nowych klientów, a także utrzymywania relacji z istniejącymi partnerami biznesowymi.

Marketing strategiczny – realizowane usługi

  • planowanie marketingowe
  • analiza otoczenia rynkowego organizacji
  • audyt marketingowy
  • weryfikacja efektów dotychczasowej realizowanej strategii marketingowej
  • planowanie strategii marketingowej w długim okresie

Marketing strategiczny w Twojej organizacji

  • Jesteś zainteresowany przeprowadzeniem audytu marketingowego ?
  • Planujesz modyfikację lub opracowanie nowej strategii marketingowej ?
  • Chcesz przeprowadzić analizę rynku i konkurencji ?
  • Nie wiesz w jaki sposób dotrzeć z ofertą do swoich klientów ?

Dowiedz się więcej !

👉 Zapytaj o Marketing strategiczny / Zaplanuj działania Twojej firmy

To także może Cię zainteresować