FEPW – Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027

FEPW – Fundusze Europejskie dla polski Wschodniej 2021-2027 to kontynuacja wsparcia dla 5 województw z regionu Polski Wschodniej – województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz dodatkowo regionu mazowieckiego, która realizowana będzie w ramach nowej perspektywy finansowej Funduszy Europejskich 2021-2027.

Nowością jest włączenie do programu części Mazowsza – bez Warszawy i przyległych powiatów – czyli regionu statystycznego mazowieckiego regionalnego (woj. mazowieckie z wyłączeniem Warszawy i powiatów ją otaczających).

Głównym celem programu FEPW – Fundusze Europejskie dla polski Wschodniej 2021-2027 –  jest utrwalenie warunków sprzyjających konkurencyjności makroregionu oraz wyższej jakości życia w Polsce Wschodniej.

Budżet programu wynosi 2,5 mld EUR.

Cele szczegółowe i Beneficjenci programu Fundusze Europejskie dla polski Wschodniej 2021-2027

Cele szczegółowe FEPW to:

 1. Wzmacnianie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw;
 2. Wzmacnianie atrakcyjności osadniczej miast i podniesienie jakości życia mieszkańców w dobie zmian klimatu;
 3. Zwiększenie dostępności transportowej makroregionu;
 4. Wzrost wykorzystania potencjału turystyki i uzdrowisk dla rozwoju.

Program FEPW – Fundusze Europejskie dla polski Wschodniej 2021-2027 – skierowany jest w szczególności do: 

 • mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność lub zamierzających prowadzić działalność na terenie makroregionu 
 • ośrodków innowacji 
 • przedsiębiorstw energetycznych 
 • jednostek samorządu terytorialnego 
 • podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach zadań jednostek samorządu terytorialnego 
 • zarządzających obiektami użyteczności publicznej 
 • jednostek samorządu terytorialnego o statusie uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej 
 • miast makroregionu – organizatorów transportu miejskiego 
 • PKP PLK S.A. 
 • PKP S.A. 
 • przedsiębiorstw – podmiotów świadczących usługi sanatoryjne lub uzdrowiskowe oraz zakładów lecznictwa uzdrowiskowego
 • organizacji pozarządowych i ich partnerstw. 

Jednak z efektów programu korzystać będą wszyscy mieszkańcy makroregionu oraz m.in. inwestorzy i odwiedzający go turyści.   

Obszary wsparcia programu FEPW – Fundusze Europejskie dla polski Wschodniej 2021-2027

W programie przewidziano wsparcie w następujących obszarach:

 • przedsiębiorczość: wsparcie start-upów, wykorzystanie procesów wzorniczych w MŚP, automatyzacja i robotyzacja MŚP, transformacja modeli biznesowych w kierunku Gospodarki Obiegu Zamkniętego, pożyczki dla MŚP – inwestycje w turystykę;
 • energia i klimat: rozwój inteligentnych sieci energetycznych, adaptacja miast do zmian klimatu, bioróżnorodność, zrównoważona mobilność miejska;
 • transport: ponadregionalna infrastruktury drogowa i kolejowa;
 • uzdrowiska oraz ponadregionalne produkty turystyczne (szlaki).

Program zatwierdzony został przez Komisję Europejską w dniu 6 października 2022 roku.

Dowiedz się więcej !

👉 Zapytaj o dostępne dotacje