dotacje na inwestycje - dotacje inwestycyjne

Dotacje na inwestycje – dotacje inwestycyjne

Dotacje na inwestycje skutecznie wspierają rozwój przedsiębiorstw. Dzięki tego typu programom możliwe są np. inwestycje w zakup maszyn, urządzeń i wyposażenie zakładów produkcyjnych czy rozbudowę lub modernizację parku maszynowego. Dla wielu przedsiębiorców jest to istotne wsparcie z punktu widzenia planowania dalszego rozwoju działalności.

Dotacje inwestycyjne bardzo często połączone są z jednoczesnym wspieraniem działalności B+R lub wprowadzaniem na rynek innowacji.

W perspektywie finansowej 2014-2020 dotacje na inwestycje realizowane były w dużej mierze w ramach programów regionalnych dla poszczególnych województw (RPO), stąd też ich duże zróżnicowanie pod względem zakresu projektowego i charakteru inwestycji, które były wspierane.

W programach krajowych, w szczególności w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) dotacje inwestycyjne ukierunkowane były wyraźnie na rozwój działalności B+R, jak również wprowadzanie na rynek innowacji.

Dotacje na inwestycje – nabory wniosków 2022 rok

Nowa perspektywa finansowa Funduszy Europejskich 2021-2027 także będzie wspierać przedsiębiorców w zakresie rozwoju ich działalności poprzez dotacje na inwestycje. Programy tego typu pojawią się na szczeblu krajowym, w szczególności w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG), który stanowi kontynuację Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz jego poprzednika Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Dla dotacji inwestycyjnych z pewnością jednak kluczową rolę odgrywać będą – podobnie jak w poprzedniej perspektywie finansowej – programy regionalne.

Obsługujemy dotacje na inwestycje, realizowane z programów na szczeblu krajowym w połączeniu z wdrażaniem innowacji w przedsiębiorstwach, dla których instytucją organizującą konkursy jest np. PARP. Pomagamy także pozyskiwać i rozliczać dotacje inwestycyjne w programach regionalnych, współpracując z regionalnymi instytucjami finansującymi na terenie całego kraju.

W ramach współpracy oferujemy:

  • przygotowanie dokumentów aplikacyjnych
  • opracowanie wymaganych biznes planów
  • prowadzimy projekty
  • rozliczamy dofinansowanie

DOTACJE NA INWESTYCJE – PRZYKŁADOWE PROJEKTY, KTÓRE OBSŁUGUJEMY

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR):

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL):

ZAPLANUJ ROZWÓJ TWOJEJ ORGANIZACJI W OPARCIU O DATACJE INWESTYCYJNE

  • Planujesz zakup maszyn i urządzeń ?
  • Zamierzasz rozbudować lub zmodernizować zakład produkcyjny ?
  • Chcesz zainwestować w nowe wyposażenie Twojej firmy ?