Internacjonalizacja

Internacjonalizacja, a więc wzrost umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw, to bardzo istotny czynnik wpływający na rozwój biznesu, a tym samym i całej gospodarki.

👇 Oferta usług związanych z internacjonalizacją obejmuje:

Pozyskiwanie dotacji na rozwój eksportu

Prowadzenie projektów i rozliczanie przyznanego dofinansowania

Usługi doradztwa eksportowego

Outsourcing sprzedaży zagranicznej

Doradztwo w marketingu i sprzedaży B2B

Dowiedz się więcej !

👉 Skorzystaj z usług doradztwa eksportowego / Pozyskaj dofinansowanie na rozwój eksportu

Internacjonalizacja, czyli wzrost umiędzynarodowienia działalności

Pojęcie „Internacjonalizacja” oznacza każdy rodzaj działalności, który przedsiębiorstwo podejmuje na rynkach zagranicznych, a zatem bezpośrednio odnosi się do pojęcia eksportu produktów bądź usług oraz wzrostu powiązań gospodarczych i kontaktów handlowych pomiędzy krajami oraz przedsiębiorstwami działającymi w tych krajach – potencjalnymi partnerami handlowymi.

Internacjonalizacja działalności wymaga odpowiedniego zaplanowania i przygotowania firmy do podjęcia działań, a następnie ich wdrożenia.

W tym przypadku kluczowym elementem jest opracowanie strategii internacjonalizacji, która planuje i rekomenduje określone kroki w ramach kluczowych obszarów organizacji, a także zawiera badania i analizy dotyczące wybranych rynków eksportowych. Rekomenduje także budżet i harmonogram wdrażania, zasoby, za pośrednictwem których nastąpi jej realizacja, a często także wskazuje źródła finansowania przedsięwzięć eksportowych.

Internacjonalizacja – wsparcie finansowe

Każde przedsięwzięcie biznesowe wymaga nakładów finansowych, dlatego także w przypadku internacjonalizacji niezbędne jest zapewnienie finansowania rozwoju eksportu. W tym przypadku dana organizacja może wykorzystać środki własne, ale także przewidzieć wsparcie z zewnętrznych źródeł finansowania.

Dotacje na rozwój eksportu

Ważne wsparcie dla wdrażania działań związanych z internacjonalizacją stanowią dotacje na rozwój eksportu. Ten instrument jest sukcesywnie i z dużym zainteresowaniem wykorzystywany przez polskich przedsiębiorców od wielu już lat.

W perspektywie finansowej 2007-2013 rozwój eksportu w odniesieniu do sektora MŚP oraz firm o niższym wskaźniku eksportu wspierany był w szczególności poprzez Działanie 6.1 Paszport do Eksportu, realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

W ramach Funduszy Europejskich 2014-2020 internacjonalizacja działalności przedsiębiorstw jako cel do realizacji uwzględniona została znacznie szerzej:

  • w ogólnopolskim Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój (PO IR) – w odniesieniu do promocji i internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
  • w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia (PO PW), w odniesieniu do którego wsparcie internacjonalizacji zaoferowane zostało dla przedsiębiorców z województw należących do makroregionu Polski Wschodniej,
  • jak również w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) dla poszczególnych województw.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się m.in. działania, które były naszą specjalizacją, takie jak:

Dotacje na internacjonalizację – Fundusze Europejskie 2021-2027

Wsparcie dla internacjonalizacji przewidują także programy realizowane w ramach perspektywy finansowej 2021-2027.

Stwarza to istotną szansę dla wszystkich polskich eksporterów, aby aktywnie rozpocząć działalność na rynkach zagranicznych, przy jednoczesnej możliwości współfinansowania rozwoju aktywności na rynkach zagranicznych z wykorzystaniem Funduszy Europejskich.

  • Dowiedz się w jaki sposób pozyskać dotację na internacjonalizację !
  • Skorzystaj z usług doradztwa eksportowego !

To także może Cię zainteresować