strategia content marketingowa - strategia treści

Strategia content marketingowa – czym jest i w jaki sposób stosować ją w marketingu?

Strategia content marketingowa, często określana zamiennie jako strategia treści lub strategia contentowa, to plan działania określający, jakie treści będą tworzone, w jaki sposób będą dystrybuowane oraz jakie cele mają być osiągnięte poprzez ich publikację.

Jest to kluczowy element efektywnej kampanii content marketingowej, ponieważ pomaga skoncentrować wysiłki na dostarczaniu wartościowych i edukujących treści dla określonej grupy docelowej.

Czego dowiesz się z artykułu?

Z jakich elementów składa się strategia content marketingowa?

Kompletna strategia content marketingowa składa się z kilku elementów, które opisują i rozwijają poszczególne zagadnienia.

Określenie celów biznesowych

Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek kampanii content marketingowej należy jasno określić cele biznesowe, które mają być osiągnięte. Mogą to być na przykład cele, takie jak: zwiększenie świadomości marki, generowanie leadów, zwiększenie zaangażowania klientów czy poprawa pozycji strony internetowej w wynikach wyszukiwania.

Identyfikacja grupy docelowej i określenie persony zakupowej

Zrozumienie, kto stanowi grupę docelową, jest kluczowe dla dostarczenia treści, które są dla niej istotne i wartościowe. Dobrze zdefiniowana persona zakupowa stanowi zatem podstawę, która pozwala lepiej dostosować treści do potrzeb i oczekiwań odbiorców. Dlatego strategia content marketingowa powinna traktować priorytetowo ten element.

Analiza rynku i konkurencji

Zrozumienie otoczenia rynkowego, przeprowadzenie analizy konkurencji oraz identyfikacja trendów branżowych są niezbędne do tego, aby znaleźć klucz do przygotowania odpowiedniej strategii treści. To pozwala także odpowiednio ją dostosować do zmieniających się realiów i lepiej zrozumieć, jakie treści istnieją już na rynku, a jakich brakuje, a są one poszukiwane przez użytkowników.

Określenie słów kluczowych i SEO

Wybór odpowiednich słów kluczowych, związanych z branżą oraz oferowanymi produktami lub usługami, ułatwi koncentrowanie się na wybranych zagadnieniach, których poszukują zainteresowani. Optymalizacja treści pod kątem wyszukiwarek internetowych (SEO) jest kluczowa dla tego, aby były one łatwiej odnajdywane przez potencjalnych klientów. Kompletna strategia contentowa zwraca zatem uwagę na ten obszar, poddając jednocześnie pod rozwagę problemy i pytania, zadawane przez klientów.

Tworzenie wartościowych treści w różnych formatach

Content powinien dostarczać odpowiednią wartość dla odbiorców. Mogą to być np. artykuły, infografiki, filmy, podcasty czy inne formy treści, które odpowiadają na pytania, rozwiązują problemy lub dostarczają ciekawych informacji zainteresowanym. Strategia treści musi uwzględniać różne preferencje potencjalnych klientów względem mediów, za pośrednictwem których odbierają oni kierowane do nich komunikaty. Tym samym należy pamiętać, że część klientów preferuje czytanie artykułów, ale inna grupa zdecydowanie woli oglądnąć film wideo czy znajdą się również zwolennicy podcastów. Im bardziej zróżnicowany zostanie content pod względem formy jego prezentacji, tym mamy większe szanse dotrzeć do szerszego grona odbiorców. To bardzo ważny element, dlatego dobra strategia content marketingowa, która musi uwzględniać dywersyfikację formatów treści.

Ustalenie planu dystrybucji

Niezbędny jest także wybór odpowiednich kanałów dystrybucji treści, takich jak np. strona internetowa, blog, media społecznościowe, newsletter, e-mail marketing itp. Strategia contentowa powinna zawierać uzasadnienie dla wyboru określonych kanałów komunikacji, w zależności od specyfiki produktu, który podlega promocji. Należy zatem zaplanować, gdzie i w jaki sposób treści będą publikowane, aby efektywnie dotrzeć do wybranej docelowej grupy odbiorców. W przypadku działań w kanale komunikacji e-mail marketing można wesprzeć się rozwiązaniami w zakresie automatyzacji marketingi.

Zaplanowanie kalendarza publikacji

Kiedy mamy ustalony plan dystrybucji treści w wybranych kanałach komunikacji, należy ustalić harmonogram publikacji treści, co jest ważnym elementem strategii content marketingowej. Regularność publikacji jest istotna dla utrzymania zaangażowania odbiorców, aczkolwiek jej natężenie znów będzie w dużej mierze uzależnione od specyfiki branży, produktu i grupy odbiorców. Dlatego dobrze opracowana strategia treści powinna uwzględniać ten element.

Promowanie contentu

Strategia content marketingowa to także plan na promowanie tworzonych treści, czyli wskazanie działań, mających na celu zwiększenie ich widoczności. Mogą one obejmować m. in. płatne kampanie reklamowe, promocję w mediach społecznościowych, współpracę z influencerami itp.

Kontrola i analiza wyników

Monitorowanie efektywności kampanii content marketingowej jest kluczowe dla opracowania skutecznych działań w kontekście strategii treści. Analiza danych, takich jak np. liczba odwiedzin strony internetowej, czas zaangażowania czy liczba wygenerowanych leadów, pozwala na ocenę skuteczności prowadzonych działań, wyznaczenie odpowiednich KPI oraz realizowanie założonej strategii treści, ale także wprowadzanie do niej niezbędnych modyfikacji.

Regularne dostosowywanie strategii do aktualnych potrzeb

Środowisko online i preferencje odbiorców podlegają zmianom, dlatego ważne jest regularne dostosowywanie strategii treści do oczekiwań rynku w oparciu o nowe trendy, dane analityczne i feedback ze strony odbiorców.

Integracja tych wszystkich elementów w spójny plan działania pomaga stworzyć i realizować skuteczną strategię treści w content marketingu, skierowaną na konkretne cele biznesowe i potrzeby zdefiniowanej grupy docelowej.

Można zatem przyjąć, że strategia contentowa w marketingu to holistyczny plan, który pomaga skoncentrować wysiłki na tworzeniu treści, które nie tylko przyciągają uwagę odbiorców, ale także dostarczają im odpowiedniej wartości, a ponadto wspierają organizację w osiąganiu założonych celów biznesowych.

W jakim celu stosowana jest strategia treści w działaniach marketingowych?

Odpowiednia strategia treści, stosowana w działaniach marketingowych, przynosi szereg korzyści dla firm i marek. Najważniejsze cele, dla których organizacje wdrażają strategie treści w swoich kampaniach marketingowych, to m. in.:

Zwiększenie świadomości marki

Publikowanie wartościowych treści pozwala na budowanie świadomości marki. Regularne dostarczanie merytorycznego contentu pozwala klientom lepiej zrozumieć wartości i unikalne cechy, prezentowane przez daną markę.

Generowanie ruchu na stronie internetowej

Tworzenie wartościowych dla odbiorców treści przyciąga uwagę, co z kolei prowadzi do zwiększenia ruchu na stronie internetowej. Odpowiednio zoptymalizowany pod kątem SEO content będzie również poprawiał widoczność Twojej witryny w wynikach wyszukiwania.

Budowanie zaangażowania i relacji z klientami

Regularna publikacja treści w wielu kanałach komunikacji umożliwia lepszą interakcję z odbiorcami i budowanie trwałych relacji. Komentowanie wpisów, udostępnianie postów w mediach społecznościowych oraz feedback, otrzymywany od odbiorów, pomagają w tworzeniu zaangażowanej społeczności online.

Generowanie leadów

Dobra strategia content marketingowa może w istotny sposób przyczynić się do zbierania informacji kontaktowych potencjalnych klientów. W tym przypadku wykorzystać można tzw. „lead magnety”, czyli specjalne treści o charakterze „premium”, które udostępniane są zainteresowanym dopiero po przekazaniu przez nich określonych danych osobowych (np. adres e-mail czy nr telefonu). Oferowanie w taki sposób specjalnych zasobów contentowych, takich jak np. e-booki, podcasty czy wartościowe treści wideo, będzie napędzać proces generowania leadów.

Edukowanie klientów

Treści edukacyjne są skutecznym narzędziem do przekazywania informacji na temat produktów, marki, branży czy rozwiązań. Pomagają one klientom zrozumieć, dlaczego dany produkt lub usługa są dla nich wartościowe i odpowiadają na ich potrzeby.

Zwiększenie zaufania i autorytetu

Dostarczanie wysokiej jakości treści pozwala firmie ugruntować swoją pozycję jako eksperta w danej dziedzinie. To z kolei buduje zaufanie klientów i zwiększa autorytet marki.

Wsparcie dla działań sprzedażowych

Wartościowe merytorycznie treści będą pełnić wsparcie dla procesu sprzedażowego, dostarczając potencjalnym klientom informacje, które pomogą im w podjęciu właściwej decyzji zakupowej. Mogą to być np. recenzje, studia przypadków, porównania produktów itp.

Reakcja na zmieniające się potrzeby rynku

Odpowiednio przygotowana strategia contentowa uwzględnia monitorowanie zmian w preferencjach i potrzebach odbiorców. Dzięki temu firma może dostosowywać swoje treści i komunikację tak, aby skutecznie reagować na zmieniające się realia i warunki rynkowe.

Strategia treści w marketingu jest zatem kluczowym narzędziem, które pomaga firmom osiągać różnorodne cele, zaczynając od budowania świadomości marki, poprzez zaangażowanie klientów, aż po generowanie leadów i wsparcie dla działań sprzedażowych. Skuteczna strategia content marketingowa jest zawsze integralną częścią nowoczesnych działań w marketingu online.

Strategia content marketingowa – kto w mojej firmie powinien być odpowiedzialny za jej opracowanie?

Strategia content marketingowa - strategia treści - strategia contentowa

Odpowiedzialność za opracowanie strategii treści zależy od różnych czynników, takich jak np. rozmiar firmy, jej branża, struktura organizacyjna i specyfika działań marketingowych. Poniżej kilka sugestii, przez kogo może zostać opracowana strategia contentowa w Twojej organizacji.

Dział Marketingu

W większości przypadków główna odpowiedzialność za strategię treści spoczywa na dziale marketingu. Marketingowcy są zazwyczaj odpowiedzialni za zrozumienie rynku, identyfikację grupy docelowej, kreację treści i ich dystrybucję.

Kierownik ds. Treści (Content Manager)

W większych firmach może istnieć specjalne stanowisko Content Managera, czyli Menedżera Treści, który jest odpowiedzialny za planowanie, wdrażanie i monitorowanie strategii contentowej. Kierownik ds. Treści może również zarządzać zespołem redaktorów, copywriterów i specjalistów ds. treści, odpowiedzialnych za tworzenie contentu w różnym formacie.

Specjalista ds. Content Marketingu

To może być np. specjalista, który ma doświadczenie w dziedzinie content marketingu i jest w stanie skoncentrować się na opracowywaniu i realizacji strategii treści. Wykorzystanie osoby na stanowisku samodzielnego specjalisty, w celu przygotowania strategii contentowej ma miejsce zwykle w mniejszych organizacjach, w których brak jest osób pełniących funkcje menedżerskie w dziale marketingu.

Zespół ds. Marketingu Cyfrowego

W dzisiejszym środowisku online, strategia content marketingowa jest ściśle powiązana z działaniami marketingu cyfrowego. Zespół, zajmujący się marketingiem online, który obejmuje m. in. copywriterów, specjalistów ds. SEO, mediów społecznościowych czy płatnych reklam online może być odpowiedzialny za różne, wybrane elementy strategii treści.

Zarząd/Prezes/CEO

W niektórych firmach decydujące role w opracowywaniu strategii treści mogą odegrać osoby na najwyższym szczeblu zarządczym. Często dzieje się tak również w mniejszych organizacjach, w których osoba prowadząca czy zarządzająca przedsiębiorstwem pełni jednocześnie funkcje marketingowe. Zrozumienie strategicznych celów firmy i kluczowego przekazu, kierowanego do klientów docelowych, jest niezbędne dla opracowania skutecznej strategii treści.

Agencja Marketingowa

Jeśli Twoja firma korzysta z usług agencji marketingowej, to agencja ta może być również zaangażowana w opracowywanie strategii treści jako kluczowy doradca biznesowy. Współpraca z agencją może dostarczyć dodatkowej wiedzy i doświadczenia w zakresie content marketingu. Jednakże zewnętrzna agencja marketingowa nie zawsze jest dogłębnie wdrożona w specyfikę produktu i sposób funkcjonowania danej organizacji, stąd też albo musi delegować osobę, która będzie pracować z Twoim produktem, aby dokładnie zrozumieć jego specyfikę, albo Twoja firma musi zaangażować wewnętrznych ekspertów do opracowania kluczowych elementów i przekazu informacyjnego  z punktu widzenia strategii treści.

Warto również podkreślić, że opracowywana strategia content marketingowa to często zadanie interdyscyplinarne, które wymaga współpracy różnych działów, takich jak marketing, sprzedaż, obsługa klienta czy dział produktów. Kluczowe jest, aby osoba lub zespół, odpowiedzialny za opracowanie strategii treści, mieli dostęp do niezbędnych informacji o klientach, trendach rynkowych i celach biznesowych firmy. Współpraca między różnymi działami Twojej organizacji może przyczynić się do bardziej kompleksowego i skutecznego przygotowania strategii treści.

Jakie znaczenie ma strategia treści w marketingu B2B?

Strategia contentowa odgrywa kluczową rolę w marketingu B2B (Business-to-Business), przynosząc szereg istotnych korzyści dla firm, które prowadzą działalność biznesową, skierowaną do innych firm. Oto kilka powodów, dla których strategia treści jest ważna w kontekście content marketingu B2B:

Specyfika procesu zakupowego w B2B

W środowisku B2B proces zakupowy jest zazwyczaj bardziej złożony niż w przypadku rynku konsumenckiego. Klienci B2B często podejmują decyzje na podstawie szczegółowej analizy danego zagadnienia i dlatego potrzebują wcześniej otrzymać obszerne informacje w wybranym temacie. Strategia content marketingowa zawiera plan, w jaki sposób dostarczyć odbiorcom docelowym kompleksowe materiały edukacyjne i informacyjne, które wspierają ten proces.

Budowanie autorytetu i zaufania

Zbudowane relacje biznesowe i wzajemne zaufanie pomiędzy partnerami handlowymi są kluczowe w B2B. Dobrej jakości treści pomagają w budowaniu autorytetu firmy w danej dziedzinie. Artykuły, studia przypadków czy raporty branżowe mogą świadczyć o wiedzy i doświadczeniu, zwiększając zaufanie potencjalnych klientów do firmy, marki czy osoby publikującej content.

Targetowanie konkretnych grup decyzyjnych

Decyzje zakupowe w B2B często podejmowane są przez grupy decyzyjne. Strategia contentowa może być zatem odpowiednio dostosowana do różnych segmentów decyzyjnych, dostarczając dedykowane treści, skierowanych odrębnie do osób decyzyjnych po stronie zarządu, działów IT czy zakupów.

Długi cykl sprzedażowy

Proces sprzedaży w B2B może trwać znacznie dłużej niż w B2C. Dlatego odpowiednie treści mogą odgrywać istotną rolę we wszystkich etapach cyklu sprzedażowego, począwszy od budowania świadomości, poprzez edukację, aż po etap konwersji.

Generowanie leadów B2B i ich kwalifikacja

Poprzez dostarczanie treści wartościowych dla odbiorców, firma może zbierać dane kontaktowe potencjalnych klientów i identyfikować te osoby, które są gotowe do dalszych etapów procesu zakupowego.

Dopasowanie do cyklu zakupowego klientów B2B

Klienci B2B przechodzą przez różne etapy cyklu zakupowego, takie jak m. in.: świadomość problemu, poszukiwanie rozwiązań, analiza ofert itp. Strategia content marketingowa powinna zakładać dostarczanie im odpowiednich treści, dostosowanych do każdego z tych etapów.

Odpowiedzi na pytania klientów

W B2B klienci często poszukują dokładnych informacji, dotyczących produktów lub usług, którymi są zainteresowani. Treści takie jak np. bazy wiedzy, blogi, FAQ czy webinarium, mogą udzielać odpowiedzi na pytania klientów i ułatwiać im podejmowanie właściwych decyzji.

SEO i widoczność online

Wyszukiwarki internetowe są często jednym z pierwszych miejsc, gdzie firmy B2B szukają potencjalnych dostawców. Skuteczna strategia treści, zoptymalizowana pod kątem SEO, poprawia widoczność witryny firmowej w wynikach wyszukiwania, a tym samym powoduje zwiększenie ruchu przychodzącego.

Social selling i media społecznościowe

Treści są nieodłącznym elementem działań social selling, czyli używania mediów społecznościowych do budowania trwałych relacji biznesowych i prowadzenia aktywności pro sprzedażowej. Publikowanie wartościowych treści na platformach społecznościowych przyciąga uwagę potencjalnych klientów i wpływa pozytywnie na budowanie wizerunku i pozycji eksperta w danym temacie.

Pomoc w rozwiązywaniu problemów klientów B2B

Odpowiadając na pytania stawiane przez klientów B2B często pomagamy im rozwiązywać istotne problemy. Strategia content marketingowa powinna zakładać przygotowanie treści, które pomogą w dostarczaniu rozwiązań konkretnych problemów i wyzwań, z jakimi zmaga się docelowa grupa odbiorców i cała branża. Wartościowe merytorycznie treści w tym zakresie mogą być pomocne w budowaniu pozycji eksperta branżowego.

Mierzenie skuteczności działań

Strategia contentowa w marketingu B2B zakłada precyzyjne śledzenie skuteczności prowadzonych działań. Analiza danych pozwala na wyciąganie wniosków oraz modyfikowanie i dostosowywanie strategii do różnych segmentów klientów.

A zatem strategia content marketingowa w B2B pomaga budować trwałe relacje biznesowe, generować leady B2B, dostarczać wiedzy potencjalnym kupującym w trakcie długich cykli sprzedażowych oraz wyróżniać firmę w konkurencyjnym otoczeniu biznesowym. Jest to istotny element skutecznych działań marketingowych, zwłaszcza w kontekście wymagających i zróżnicowanych potrzeb klientów B2B.

Podsumowanie

Strategia content marketingowa to podstawowy element działań w dzisiejszym świecie marketingu online. Wartościowe merytorycznie, interesujące i edukujące treści, dostępne w różnych formatach – artykuły, blogi, posty, infografiki, podcasty czy wideo – są powszechnie wykorzystywane do budowania przewagi konkurencyjnej przez większość podmiotów.

Aby opracować skuteczną strategię treści należy zwrócić uwagę na kilka najważniejszych elementów, które powinna zwierać, a dzięki którym wyznaczone zostaną odpowiednie kierunki działania. Podobnie, jak należy wskazać odpowiednie osoby, które będą odpowiedzialne za jej opracowanie w danej organizacji.

Strategia contentowa odgrywa szczególne znaczenie w marketingu B2B, w którym mamy do czynienia z innym profilem klienta i odmienną specyfiką zachowań zakupowych.

Zainteresował Cię ten artykuł ?!

👉 Dowiedz się, jak opracować skuteczną strategię content marketingową dla Twojej firmy