1.2 Internacjonalizacja MŚP (PO PW), etap I – zaplanowany konkurs nr 2 został odwołany

Niniejszym informujemy, że zaplanowany na wrzesień 2016 roku konkurs nr 2 dotyczący działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP (Program Operacyjny Polska Wschodnia), etap I został odwołany.

Poniżej prezentujemy treść komunikatu PARP:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Działania 1.2 „Internacjonalizacja MŚP”, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020 (PO PW) informuje, że najbliższy konkurs w ramach I etapu, którego ogłoszenie zaplanowano na wrzesień br., został odwołany.
Anulowanie konkursu związane jest z wprowadzaniem nowej formuły działania 1.2 PO PW poprzez zmianę dotychczasowego trybu wdrażania z dwuetapowego na jednoetapowy, uwzględniając potrzeby przedsiębiorców w zakresie efektywnej i dynamicznej internacjonalizacji działalności gospodarczej.
Ogłoszenie konkursu na nowych zasadach jest planowane na I kwartał 2017 r.
Data konkursu zostanie podana w harmonogramie naboru wniosków na 2017 r. na stronie internetowej PARP.