3.3 RPO WSL – Technologie Informacyjno-Komunikacyjne w działalności gospodarczej – konkurs w roku 2018

Informujemy, że został ogłoszony konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działanie 3.3 Technologie Informacyjno-Komunikacyjne w działalności gospodarczej (konkurs w roku 2018)

Instytucja Organizująca – Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Informacje o konkursie

Terminy:
1. Termin, od którego można składać wnioski – 07.08.2018 (od godziny 8:00).
2. Termin, do którego można składać wnioski – 18.09.2018 (do godziny 12:00:00).
Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursu.
Termin składania wniosków o dofinansowanie nie może ulec skróceniu.
3. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu/rundy konkursu
a) marzec 2019/ I kwartał 2019 – w przypadku, gdy w ramach konkursu zostanie
złożonych do 400 wniosków o dofinansowanie włącznie lub
b) maj 2019/ II kwartał 2019 – w przypadku, gdy w ramach konkursu zostanie
złożonych ponad 400 wniosków o dofinansowanie.

Kto może składać wnioski?
 Mikroprzedsiębiorstwa,
 Małe Przedsiębiorstwa,
 Średnie Przedsiębiorstwa

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych w
procesach biznesowych przedsiębiorstw.

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: 15 000 000,00 EUR (64 702 500,00 PLN)

Minimalna kwota dofinansowania projektu: 50 000,00 PLN
Maksymalna kwota dofinansowania projektu: 500 000,00 PLN

Poziom refundacji:

1. wydatki finansowane w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej (RPI):

  • 35% – średnie przedsiębiorstwa
  • 45% – mikro- i małe przedsiębiorstwa

2. wydatki finansowane w ramach pozostałych typów pomocy (w tym de minimis): 50%

Treść ogłoszenia o konkursie: 3.3_TiK_RPO_WSL_ogloszenie_o_naborze_2018