Szkolenia BHP – szkolenia w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Szkolenia BHP, czyli szkolenia w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy są niezwykle istotne. Pomagają one pracownikom zrozumieć zasady i procedury, które mają na celu zapewnienie bezpiecznych i zdrowych warunków pracy. Stanowią one jeden z obszarów szkoleń i kursów zawodowych i obejmują szereg kwestii, związanych z zapobieganiem wypadkom, ochroną zdrowia pracowników oraz przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa.

Zakres tematyczny szkolenia BHP

Szkolenia w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy obejmują różnorodne tematy, takie jak:

  • Identyfikacja i minimalizacja ryzyka zawodowego.
  • Zasady korzystania z narzędzi i maszyn.
  • Postępowanie w przypadku wypadków.
  • Ergonomia miejsca pracy.
  • Ochrona przed substancjami chemicznymi i biologicznymi.
  • Prawidłowe używanie sprzętu ochrony indywidualnej (np. kaski, okulary, rękawice).

Specyfika szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Szkolenia takie pod względem programu muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.

Za szkolenia BHP odpowiedzialni są zarówno pracodawcy, którzy maja obowiązek ich organizacji, jak i pracownicy, którzy mają obowiązek w nich uczestnictwa. Uczestnictwo w szkoleniach BHP ma na celu zapewnienie utrzymania bezpiecznych warunków w miejscu pracy.

Szkolenia w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy są zazwyczaj przeprowadzane w momencie rozpoczęcia pracy przez pracownika. Są to tzw. szkolenia wstępne. A następnie organizuje się je regularnie w miarę potrzeb. Regularność może zależeć od specyfiki pracy, zmian w procedurach lub pojawienia się nowych zagrożeń w miejscu pracy. Niezależnie od tego szkolenia BHP winny być na bieżąco aktualizowane oraz odnawiane co 5 lat w formie szkoleń okresowych BHP.

Forma szkoleń w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy jest zróżnicowana, jednakże szkolenia wstępne wymagają formuły stacjonarnej. Mogą one mieć formę wykładów, prezentacji multimedialnych, warsztatów praktycznych, czy nawet symulacji sytuacji awaryjnych.

Szkolenia BHP są nie tylko obowiązkowe w wielu miejscach pracy, ale również stanowią kluczowy element dbania o dobrostan pracowników i zapobiegania wypadkom zawodowym. W przypadku wielu zawodów, zaniedbanie szkoleń BHP może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i finansowych dla pracodawcy.

Szkolenia w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – oferta

Szkolenia BHP przeprowadza wyspecjalizowana i uprawniona jednostka – firma DIS, zajmująca się także kompleksowym doradztwem w zakresie BHP.

Istnieje również możliwość odbycia szkoleń okresowych BHP w formule online, za pośrednictwem platformy e-learningowej FLINT.

Dowiedz się więcej na temat szkoleń BHP

👉 Poznaj ofertę