stolarka aluminiowa - fasada_okna_aluminiowe

Doradztwo i Outsourcing – B2B marketing management/zaplanowanie i wdrażanie działań

CASE STUDY

Branża: Producent stolarki aluminiowej

Usługa: marketing management; zaplanowanie i wdrażanie działań marketingowych B2B, koordynacja prac (Zewnętrzny Marketing Manager)

Czas trwania projektu: styczeń – czerwiec 2023

Zakres projektu:

OPIS PROJEKTU

 • Problem do rozwiązania

Klient to polski producent stolarki aluminiowej (w oparciu o gotowe systemy aluminiowe), oferujący szeroką gamę produktów w segmentach, jak np.: drzwi, okna, fasady, ogrody zimowe, pergole, szklane ścianki działowe, stolarka przeciwpożarowa, antywłamaniowa, energooszczędna, pasywna.

Do momentu rozpoczęcia współpracy aktywność biznesowa klienta związana była głównie z rynkiem lokalnym, bez prowadzenia aktywnych działań promocyjnych oraz bez posiadania własnej strony internetowej. Kontakty handlowe pozyskiwanie były głównie poprzez polecenia lub dzięki uczestnictwu w przetargach.

Klient zainteresowany był zaplanowaniem kompletnej strategii działań marketingowych oraz opracowaniem i uruchomieniem strony internetowej.

 • Przeprowadzone prace

Przed podjęciem współpracy projektowej przeprowadzony został audyt dotychczas prowadzonych przez klienta działań. Uzgodniono grupę docelową potencjalnych odbiorców, do których kierowana jest oferta, a także asortyment produktowy, który zostanie potraktowany priorytetowo. Klient nie prowadził wcześniej aktywnych działań marketingowych, jak również nie posiadał planu w tym zakresie.

Następnie opracowana została ogólna koncepcja działań w zakresie marketingu B2B oraz koncepcja przygotowania strony internetowej.

Kolejnym krokiem było szczegółowe omówienie koncepcji budowy strony WWW, ze wskazaniem rekomendowanych funkcjonalności oraz struktury menu (pod kątem prezentacji podstron z ofertą produktową).

Z punktu widzenia optymalizacji SEO, zaproponowana i zaplanowana została kompletna strategia, z uwzględnieniem wielu podstron w serwisie. Zweryfikowane zostały także optymalne frazy kluczowe, jak również sprawdzono liczbę zapytań na poszczególne frazy. Następnie dokonano ostatecznego ich wyboru oraz przyporządkowania do właściwej podstrony serwisu.

Uzgodniono także sposób współpracy z podwykonawcą strony internetowej, przekazano wytyczne i rozpoczęto koordynację prac.

Przedmiotem projektu było również kompleksowe opracowanie contentu dla wszystkich podstron serwisu, z uwzględnieniem zasad optymalizacji SEO. W tym zakresie opracowano m. in.:

 • odrębne tytuły i opisy (meta) dla każdej z podstron serwisu, z uwzględnieniem wybranych fraz kluczowych
 • wszystkie teksty dla każdej z podstron serwisu (pełna zawartość merytoryczna), mając na uwadze zdefiniowane frazy kluczowe
 • dokonano wyboru i optymalizacji grafik (zdjęcia, wizualizacje, filmy) dla każdej z podstron
 • zaplanowano linkowanie (linki wewnętrzne, linki wychodzące)
 • zaplanowano strukturę menu oraz strukturę widżetów z elementami grafik i linków wewnętrznych (pod kątem produktowym)

Na powyższych zasadach wykonana i uruchomiona została kompletna strona internetowa, która stanowi istotny element działań w obszarze marketingu przychodzącego.

 • Strategia marketingowa

Po wdrożeniu strony internetowej opracowana została kompletna strategia działań w zakresie marketingu B2B w wielu kanałach komunikacji, z uwzględnieniem działań w obszarze content marketing.

Przygotowana koncepcja główny nacisk kładzie na działania przekładające się bezpośrednio na sprzedaż produktów do klientów B2B, mniejszy natomiast na działania wizerunkowe. Zaplanowane obszary uwzględniają m. in.:

 1. wytyczne dla prowadzenia własnego bloga na stronie internetowej wraz z podziałem na kilka różnych kategorii artykułów i informacji
 2. wytyczne dla podjęcia współpracy redakcyjnej z osobami specjalizującymi się w pisaniu artykułów branżowych dla części „poradnikowej”
 3. wytyczne dla treści tematycznych publikowanych artykułów poradnikowych, z punktu widzenia posiadanych w ofercie produktów oraz tematów znajdujących się w kręgu zainteresowania odbiorców, a także pod kątem wyselekcjonowanych fraz kluczowych (mając na uwadze liczbę zapytań o nie)
 4. ukierunkowanie w/w aspektów na optymalizację SEO
 5. wytyczne dla dystrybucji opracowanego contentu blogowego oraz pozostałych istotnych informacji do mediów internetowych (social media, wortale, fora itp.)
 6. wytyczne dla przeprowadzenia prospectingu, ze wskazaniem narzędzi i mediów wspierających ten proces
 7. wytyczne dla procesu generowania leadów B2B, z uwzględnieniem działań: social selling, cold mailing
 8. wytyczne dla budowania pozycji strony w wyszukiwarce Google poprzez SEO/link building
 9. wytyczne dla działań SEM, z ukierunkowaniem na targetowane kampanie reklamowe Google Ads oraz dostępne w poszczególnych social mediach – m.in. LinkedIn, Facebook, Instagram
 10. wytyczne dla koncepcji i sposobu prowadzenia profili firmowych w mediach społecznosciowych (LinkedIn, Facebook, Instagram)
 11. wytyczne dla zewnętrznej współpracy redakcyjnej (branżowej), w tym koncepcji artykułów natywnych i sponsorowanych
 12. wytyczne uwzględniające ważniejsze eventy branżowe (udział w charakterze wystawcy bądź wizytacja ukierunkowana na prospecting/generowanie leadów)
 • Efekty współpracy

Współpraca w ramach projektu realizowana była przez okres 6 miesięcy (styczeń – czerwiec 2023).

Zakres obsługi projektowej zbieżny jest z oferowaną usługą Zewnętrznego Marketing Managera.

Efekty współpracy w ramach projektu (po 6 miesiącach) to:

 1. opracowanie i wdrożenie pełnej koncepcji funkcjonalnej i merytorycznej strony internetowej, z uwzględnieniem specyfiki oferty produktowej klienta
 2. opracowanie i wdrożenie strategii SEO dla serwisu, z uwzględnieniem wielu podstron
 3. przeprowadzenie całego procesu tworzenia strony WWW we współpracy z podwykonawcą serwisu
 4. wdrożenie i uruchomienie strony internetowej
 5. opracowanie strategii działań marketingowych B2B, pod kątem ich wdrożenia w działalności klienta