Inteligentny Rozwój – Dotacje Unijne, doradztwo biznesowe, Marketing

Inteligentny Rozwój (PO IR) to Program Operacyjny w ramach perspektywy finansowej – Fundusze Europejskie 2014-2020, będący następcą Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG), realizowanego w latach 2007-2013. PO IR to drugi pod względem budżetu program w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Na jego realizację przeznaczono ok. 8,6 mld euro z Funduszy Europejskich. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój dofinansowuje projekty badawczo-rozwojowe prowadzone przez przedsiębiorców, ale nie tylko. PO IR oferuje także wsparcie dla działań ukierunkowanych m.in. na ochronę własności przemysłowej, usługi doradcze dla MŚP, świadczone przez jednostki naukowe czy też rozwój eksportu poprzez promocję polskich marek produktowych.

  • Zajmujemy się obsługą projektów realizowanych w ramach PO IR, ale także pozyskujemy i rozliczamy dotacje unijne z PO PW oraz RPO dla poszczególnych województw
  • Oferujemy kompleksowe doradztwo biznesowe
  • Świadczymy usługi typu Business Development
  • Realizujemy projekty marketingowe

Dotacje unijne – nasze doświadczenie

Inteligentny RozwójJako firma doradcza pozyskujemy i rozliczamy dotacje unijne. Posiadamy w tym zakresie doświadczenie zdobyte jeszcze w ramach poprzedniej perspektywy finansowej 2007-2013. Specjalizujemy się w projektach ukierunkowanych na rozwój eksportu. Z sukcesami pozyskiwaliśmy dotacje i wdrażali do realizacji strategie internacjonalizacji opracowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.1 Paszport do Eksportu.

W ramach perspektywy finansowej 2014-2020 pozyskujemy i rozliczamy dotacje unijne, koncentrując się na obsłudze wybranych projektów z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR), ale także projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (PO PW) oraz Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) dla poszczególnych województw.

Swoją uwagę skupiamy w szczególności na projektach ukierunkowanych na internacjonalizację działalności i promocję polskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej. Pozyskujemy także dotacje unijne na rozwój inwestycji i konkurencyjności MŚP.

Dotacje eksportowe, w których się specjalizujemy oraz mamy na swoim koncie dużo realizacji to:

Doradztwo biznesowe, Business Development, Marketing

Zajmujemy się także profesjonalnym doradztwem biznesowym, obejmującym:

Realizujemy usługi typu Business Development. Mamy doświadczenie w dziedzinach innowacyjnych oraz w sektorze nowoczesnych technologii.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) – najważniejsze założenia

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) zapewnia lepsze dostosowanie podaży B+R do potrzeb rynku, a z drugiej strony ma na celu pobudzenie popytu przedsiębiorstw na innowacje i prace badawczo-rozwojowe. W ramach programu wspierane jest prowadzenie przez przedsiębiorstwa prac na rzecz badań i rozwoju, tak samodzielnie, jak i w ramach konsorcjów. Pomoc obejmuje także komercjalizację wyników prac B+R i proces ich rynkowego wdrażania. PO IR premiuje projekty innowacyjne oraz znajdujące się w obrębie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS).

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój jest istotny z punktu widzenia rozwoju gospodarki, a także wdrażania innowacji oraz wsparcia dla rozwoju sfery B+R i jej integracji z sektorem przedsiębiorstw. Dotacje unijne z PO IR służą pobudzaniu popytu przedsiębiorstw na innowacje i prace badawczo-rozwojowe, a dzięki temu promują projekty ukierunkowane na badania naukowe i rozwój technologiczny, przy jednoczesnym podnoszeniu konkurencyjności sektora MŚP poprzez promowanie przedsiębiorczości i nowych pomysłów oraz oraz rozwój eksportu poprzez promocję polskich marek produktowych na arenie międzynarodowej.

Zapraszamy do kontaktu, Pozostajemy do Państwa dyspozycji.

facebook google-plus  linkedin