Inteligentny Rozwój – Dotacje Unijne, doradztwo biznesowe, Marketing

Świadczymy usługi w zakresie pozyskiwania dofinansowania z Funduszy Europejskich, doradztwa biznesowego oraz marketingu.

- Skutecznie pozyskInteligentny Rozwój - RP CONSULTINGujemy dofinansowanie

- Kompleksowo rozliczamy dotacje

- Specjalizujemy się w projektach ukierunkowanych na internacjonalizację

- Oferujemy doradztwo biznesowe

- Świadczymy usługi typu Business Development

- Realizujemy projekty marketingowe

Dotacje unijne – nasze doświadczenie

Jako firma doradcza posiadamy 10 lat udokumentowanego doświadczenia w pozyskiwaniu dofinansowania z Funduszy Europejskich. Specjalizujemy się w projektach ukierunkowanych na rozwój eksportu.

euroPozyskujemy i rozliczamy dotacje unijne, koncentrując się na obsłudze wybranych projektów z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) oraz Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) dla poszczególnych województw.

Dotacje eksportowe, w których się specjalizujemy to:

- Go To Brand, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych (PO IR)
- Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP, poddziałanie 3.3.2 RPO woj. małopolskie

Pozyskujemy także dotacje unijne na rozwój inwestycji i konkurencyjności MŚP.

Doradztwo biznesowe, Business Development, Marketing

Zajmujemy się także profesjonalnym doradztwem biznesowym, obejmującym:

wspolpraca_sprzedaz2- Doradztwo Strategiczne

- Doradztwo Marketingowe i Handlowe

- Doradztwo Eksportowe

- Outsourcing Marketingu

- Nowoczesny marketing, oparty na regułach Inbound Marketing (Content Marketing, SEO)

Realizujemy usługi typu Business Development. Mamy doświadczenie w dziedzinach innowacyjnych oraz w sektorze nowoczesnych technologii.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) – najważniejsze założenia

Inteligentny Rozwój (PO IR) to Program Operacyjny w ramach perspektywy finansowej – Fundusze Europejskie 2014-2020, będący następcą Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG), realizowanego w latach 2007-2013. PO IR to drugi pod względem budżetu program w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Na jego realizację przeznaczono ok. 8,6 mld euro z Funduszy Europejskich.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) zapewnia lepsze dostosowanie podaży B+R do potrzeb rynku, a z drugiej strony ma na celu pobudzenie popytu przedsiębiorstw na innowacje i prace badawczo-rozwojowe.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój dofinansowuje projekty badawczo-rozwojowe prowadzone przez przedsiębiorców, ale nie tylko. PO IR oferuje także wsparcie dla działań ukierunkowanych m.in. na ochronę własności przemysłowej, usługi doradcze dla MŚP, świadczone przez jednostki naukowe czy też rozwój eksportu poprzez promocję polskich marek produktowych.

W ramach programu wspierane jest prowadzenie przez przedsiębiorstwa prac na rzecz badań i rozwoju, tak samodzielnie, jak i w ramach konsorcjów. Pomoc obejmuje także komercjalizację wyników prac B+R i proces ich rynkowego wdrażania. PO IR premiuje projekty innowacyjne oraz znajdujące się w obrębie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS).

Zapraszamy do kontaktu, Pozostajemy do Państwa dyspozycji.

RP CONSULTING on Facebook RP CONSULTING on Google+  RP CONSULTING on TwitterRP CONSULTING on LinkedIn