Programy regionalne 2021-2027 - Fundusze Europejskie

16 programów regionalnych na lata 2021-2027 zatwierdzonych przez KE

W dniu 8 grudnia 2022 roku Komisja Europejska zatwierdziła dla Polski wszystkie 16 programów regionalnych o łącznej wartości ok. 33,5 mld euro, które w perspektywie finansowej na lata 2021-2027 będą wdrażane w poszczególnych województwach.

7 grudnia 2022 r. Komisja Europejska przyjęła poniższe programy regionalne:

 • Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 – 1,84 mld euro
 • Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 – 0,91 mld euro
 • Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 – 1,3 mld euro
 • Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 – 1,75 mld euro
 • Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – 1,46 mld euro
 • Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 – 1,69 mld euro

Wcześniej zakończyły się negocjacje z Komisją Europejską dotyczące pozostałych programów regionalnych:

 • Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 – 2,31 mld euro
 • Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 – 2,74 mld euro
 • Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 – 2,69 mld euro
 • Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 – 5,14 mld euro
 • Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 – 2,15 mld euro
 • Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 – 1,79 mld euro
 • Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – 2,43 mld euro
 • Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 – 2,1 mld euro
 • Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 – 2,27 mld euro
 • Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 – 0,97 mld euro 

W ramach programów regionalnych, które będą wdrażane w perspektywie finansowej na lata 2021-2027, pięć województw (śląskie, małopolskie, wielkopolskie, dolnośląskie i łódzkie) w swoich budżetach będzie posiadać również środki finansowe, które pochodzą z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.