Bony_na_cyfryzacje_6.2_POIR_wyniki_konkursu_2021

Bony na cyfryzację – AKTUALIZACJA wyników konkursu 2021 – 6.2 POIR – Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji

Kolejne projekty uzyskały dofinansowanie 💪

W dniu 17.11.2022 PARP zaktualizowała listę rankingową projektów wybranych do dofinansowania dla działania „Bony na cyfryzację”6.2 PO IR – WSPARCIE MŚP W OBSZARZE CYFRYZACJI, do którego nabór wniosków zakończył się w dniu 05 października 2021 roku.

👇 Po dokonaniu aktualizacji:

  • do dofinansowania zarekomendowano 763 projekty na łączną kwotę dofinansowania 164 006 531,64 zł.
  • kolejnych 76 projektów na łączną kwotę dofinansowania 15 293 535,28 zł zostało uznanych za przygotowane poprawnie, jednakże ze względu na brak wystarczających środków nie zostały zarekomendowane do dofinansowania.

Przypominamy, że łącznie przedsiębiorcy złożyli w tym konkursie aż 6 108 projektów, a łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wyniosła 1 223 782 285,68 PLN, co stanowiło ponad 11-krotność wartości alokacji konkursu wynoszącej 110 000 000,00 PLN.

Z powyższych danych wynika, że:

  • zaledwie niewiele ponad 11% złożonych wniosków uzyskało dofinansowanie
  • jedynie ok. 14% z nich zostało przygotowane w sposób poprawny (brak informacji o liczbie ewentualnych wniosków wycofanych na etapie oceny).

Z punktu widzenia usług świadczonych przez RP CONSULTING wyniki konkursu potwierdzają ich odpowiednią jakość i wysoką skuteczność.

Pomimo bardzo trudnego konkursu, ze względu na ogromne zainteresowanie i liczbę złożonych wniosków, możemy pochwalić się, że wszystkie 6 przygotowanych projektów (100%) zostało uznane za poprawne i znajdują się na opublikowanych przez PARP listach, a 5 z nich uzyskało dofinansowanie !

Serdecznie gratulujemy wszystkim Beneficjentom i zapraszamy do współpracy !

👉 Pomagamy w przygotowaniu dokumentacji do umów o dofinansowanie

👉 Prowadzimy projekty i rozliczamy dotacje w ramach działania „Bony Na cyfryzację”

Pomożemy rozliczyć Twoją dotację !

👉 Zapytaj o warunki współpracy

Bony na cyfryzację – Lista projektów wybranych do dofinansowania