3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP – wyniki konkursu z 2017 roku

Informujemy, iż w dniu 24.04.2018 roku Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości  opublikowało listę projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 3.3.2 Aktywność Międzynarodowa Małopolskich MŚP, konkurs z roku 2017.

  • W konkursie wpłynęły 133 wnioski,
  • 108 wniosków spełniło kryteria oceny formalnej
  • 72 projekty wybrano ostatecznie do dofinansowania

Jest nam niezwykle miło poinformować, iż wśród projektów rekomendowanych do dofinansowania w niniejszym konkursie znalazły się 3 projekty przygotowane przez RP CONSULTING.

Tym bardziej jest nam miło, iż po raz drugi z rzędu wykazaliśmy się 100%. skutecznością w pozyskiwaniu dofinansowania w ramach poddziałania 3.3.2 Aktywność Międzynarodowa Małopolskich MŚP.

Prowadzimy kompleksową obsługę projektów w ramach poddziałania 3.3.2 Aktywność Międzynarodowa Małopolskich MŚP:

  • dla konkursu w roku 2016 przygotowaliśmy 6 pełnych projektów (strategia eksportowa + wniosek o dofinansowanie) – każdy projekt uzyskał dofinansowanie (100% skuteczności)
  • dla konkursu w roku 2017 przygotowaliśmy 3 pełne projekty (strategia eksportowa + wniosek o dofinansowanie) – każdy projekt uzyskał dofinansowanie (100% skuteczności)
  • dodatkowo dla projektów z roku 2016 (projekty trwały do 12 miesięcy) wszystkich naszych Beneficjentów przeprowadziliśmy skutecznie przez całą procedurę rozliczenia dofinansowania oraz dokonywania zamówień w projekcie, dzięki czemu uzyskali wnioskowane refundacje wydatków.

Wszystkich zainteresowanych współpracą, zapraszamy do kontaktu.